Voleu fer un curs sobre conservació i organització de col·leccions fotogràfiques?


Un any més el Departament de Documentació de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, amb la col·laboració de l’Associació d’Arxivers de Catalunya organitza el Curs sobre Conservació i Organització de Col·leccions Fotogràfiques .

El curs s’adreça entre altres als professionals de la documentació i de l’arxivística, amb l’objectiu de donar a conèixer les eines teòriques i pràctiques i els mitjans tècnics per a la correcta organització, conservació i preservació del material fotogràfic.Curs sobre conservació i organització de material fotogràfic

Si algú de Lleida i comarques vol fer el curs, que sàpiga que es presencial. Aquest es realitza a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (Barcelona), comença el 8 de setembre i finalitza el 17 de setembre. Per a la inscripció podeu emplenar la butlleta d’inscripció. Les classes són de tarda (17 h a 21 h.) i en total el curs durarà 6 dies.

El curs està dividit en 10 mòduls diferents, cada mòdul serà impartit per un professional en la matèria concreta.

Ajudes i subvencions a projectes arxivístics del 2009


El passat 29 de juliol de 2009 va sortir publicat al BOE dues convocatòries d’ajuts econòmics a projectes arxivístics. Les ajudes provenen del Ministeri de Cultura i en concret de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.

NOTA: El 19 d’agost de 2009 es va publicar una nova convocatòria d’ajuda, en aquest cas destinada a projectes de creació i transformació de recursos digitals. Aquest ajut es tant per l’administració pública com per a entitats privades sense ànim de lucre. Més informació aquí.

Les ajudes van dirigides a entitats privades sense ànims de lucre i estan dividides en dues tipologies:Equipament i instal·lacions d'arxiu

1. Ajudes per a la millora d’instal·lacions i d’equipament d’arxius. Per a projectes relatius a la infraestructura de l’arxiu en concepte de:

  • Adquisició d’equipament informàtic i tècnic
  • Adquisició de mobiliari
  • Adquisició de material de conservació permanent
  • Realització d’obres menors a les instal·lacions de l’arxiu

2.  Ajudes per al desenvolupament de projectes arxivístics. Per a projectes de:Ajuts per a projectes d'arxiu 2009

  • Descripció, reproducció, conservació (incloent fumigació, restauració, etc.), identificació, valoració i recuperació de documents
  • Els ajuts poden ser per a la contractació de serveis externs, adquisició de béns fungibles, dietes de viatge, personal intern o extern específic per a realitzar el projecte.

Per a sol·licitar les ajudes cal ser una entitat privada sense ànim de lucre i presentar projectes d’interès superior al local. Els projectes s’han de poder realitzar dintre del mateix any 2009.

Cal emplenar la sol·licitud, documents adjunts, descripció del projecte i documentació administrativa necessària per a presentar-se a concurs.

La data de termini per a l’entrega de sol·licituds és el 28 d’agost del 2009.

Els documents electrònics i la seva preservació. Dues lectures recomanades per aquest estiu


En ple estiu ja sigui de forma esglaonada o bé tancant els arxius, ens n’anem de vacances. Durant els dies de vacances una de les activitats a fer pot ser la lectura, per aquest motiu us proposem a continuació dues lectures editades fa pocs mesos i que versen sobre els documents electrònics, que són, com es tracten i com es preserven. Un tema de rabiosa actualitat que per una banda o per un altra ens afecta a tots els arxivers i arxius.

Los documentos electrónicos: que són y cómo se tratan, de Jordi Serra i SerraLa primera lectura que us proposem és de l’arxiver Jordi Serra i Serra, es tracta de Los documentos electrónicos: que són y cómo se tratan. Un llibre editat per Trea el 2008 dintre de la col·lecció Archivos siglo XXI. Segurament el llibre de referència per tot aquell que vulgui posar-se al dia en relació al tema dels documents electrònics.

D’aquest llibre cal destacar en primer lloc l’estructuració dels continguts. Està estructurat en 3 grans capítols, que permeten ésser llegits, si es vol, de forma individual i independent. Tot i que es evident que els tres blocs en conjunt permeten obtenir una visió complerta sobre el tema dels documents electrònics. L’estructuració dels continguts en facilita la lectura i la interpretació. A més cal afegir-hi les il·lustracions així com els quadres grisos que hi ha en cada capítol i que ajuden a aprofundir en conceptes i aspectes concrets sobre la documentació electrònica; fins i tot de gran utilitat per a consultes esporàdiques, com per exemple… l’evolució de les lleis respecte la documentació electrònica, sobre la digitalització, sobre InterPares…

El primer capítol ens situa al context dels documents electrònics, ens explica que són i com cal tractar-los des del punt de vista arxivístic. Així doncs en Jordi Serra ens parla de les problemàtiques que contenen els documents electrònics en relació als documents no electrònics. En el mateix capítol indica als arxivers quina és la importància dels documents electrònics per a l’arxivística, i posa l’accent en el valor evidencial del document electrònic administratiu així com el seu reconeixement normatiu i legal.

El segon capítol i el tercer capítol estan estructurats d’una forma que recorden molt a les directrius del Projecte InterPares 2, respecte la producció i el manteniment dels documents electrònics, així com sobre la preservació d’aquests documents. El capítol segon explica doncs la gestió dels documents electrònics des de el procés de captura, passant pel registre, la descripció i classificació, fins al procés de valoració, selecció i disposició. Tenint en compte que l’autor aprofundeix a l’inici del capítol en els aspectes marc que cal tenir en compte abans de la gestió dels documents electrònics. Es tracta de les condicions prèvies que ha de complir un document electrònic, així com els aspectes tecnològics (interessant per als arxivers, ja que a voltes són temes específics i desconeguts per a nosaltres). També en aquests primers apartats parla del mètode, a partir de la norma ISO-15489 i les normes de certificació tecnològica.

Com dèiem el tercer i últim capítol explica com conservar els documents electrònics, en que l’autor parla sobre quines característiques ha de tenir l’arxiu digital, com i per a qui cal conservar els documents electrònics, així com què és allò que cal conservar del document electrònic. En definitiva els procediments que cal seguir per preservar els documents electrònics d’una organització. El llibre acaba amb una bibliografia molt actual sobre el tema, i que demostra també el protagonisme del món anglosaxó en aquest àmbit. Dir doncs que avui per avui és un llibre que tots els arxivers hem de tenir ben aprop per posar-nos al dia sobre que són i com es tracten els documents electrònics.La preservación de los documentos electrónicos, de Joan Soler

La preservación dels documentos electrónicos de Joan Soler, i editat per la UOC el juny del 2009, dintre de la col·lecció Tic Cero. És un llibre sobre el tema de la documentació electrònica, en aquest cas específic respecte el tema de la preservació. Es tracta d’un llibre breu, diríem de butxaca, però que  conté la informació essencial sobre la preservació de la documentació electrònica.

Seguint la filosofia de la col·lecció Vull saber, la UOC edita un llibre sobre un tema concret, en que al inici del llibre es deixen clares les intencions sobre allò que es vol transmetre al lector. Una idea original, sobre allò que popularment se’n diu anar al gra. Joan Soler ha estructurat el llibre amb l’objectiu d’aconseguir deixar clars els aspectes fonamentals en referència a la preservació dels documents electrònics.

Des de l’inici en que que descriu i explica l’objecte d’estudi, és a dir el document electrònic, fins al final en que es tanca el volum preguntant-nos que és el que cal preservar, va desgranant tots aquells interrogants sobre la preservació de la documentació electrònica com quins són els valors essencials que cal preservar, què és l’expedient electrònic, com ha de ser l’avaluació per a la preservació, què és la firma digital, la descripció en metadades de preservació, formats de preservació, fins a l’arxiu digital. Un llibre doncs per tenir clar conceptes, mètodes i procediments sobre la preservació dels documents electrònics.

Hem de tenir en compte que els dos llibres comentats, han estat escrits per dos arxivers catalans. Tot hi això els dos estan editats només en castellà. Es troba doncs a faltar l’edició en català d’una temàtica d’interés creixent per al món dels arxivers. Sempre deixant clar que la qüestió lingüística no ha de ser  un límit per a la difusió del coneixement, però tenint present i valorant que el català també és una llengua útil per a la comunicació científica i la difusió del coneixement. Esperem que la implantació lenta però progressiva del llibre electrònic, d’edició i distribució més econòmica, faciliti la publicació de bibliografia arxivística accessible en diverses llengües.