La paleografia del segle XXI… una manera de veure-ho


Havia sonat el mòbil de l’arxiu, era el primer SMS (Short Message Service) que rebíem des del servei d’atenció a l’usuari via mòbil. Dèia així:

Bna trda,

Stik crkant docs antiks, skrits n lltra antga. Es x trbll rcrka sbre trnkripcio docs y abrev. 🙂 10!

Tanta sigla i tanta abreviatura em va fer recordar el meu professor de paleo(grafia). Era un home blanc com la llet, que sempre anava amb una jaqueta de vellut. Una espècie de romàntic especialitzat en les abreviatures de l’escriptura llatina d’època romana.

Ens explicava les diverses teories que intentaven raonar el perquè de les abreviatures en l’escriptura. Hi havia les que ho justificaven per un estalvi de temps a l’hora d’escriure, altres dèien que era per estalviar en el material que s’utilitzava, ocupant menys espai a l’hora d’escriure, també hi havia els que creien que era per fer menys esforç a l’hora d’escriure i per tant escriure amb més rapidesa.

Em cridava l’atenció però, una altra teoria basada en factors psicològics, que deia que la lectura és un hàbit que amb el temps acaba sent un procés mecanitzat, amb el qual acabem identificant les paraules per aquelles lletres més representatives.

Així doncs l’usuari que escrivia el missatge de mòbil, pretenia escriure el màxim de contingut amb el menor esforç i sobretot estalvi econòmic, ja que els SMS al cap del dia surten cars. Però les paraules que escrivia, en el fons eren força intel·ligibles ja que juntaven les lletres identificatives de la paraula. Fins i tot potser amb el temps, s’imposarà una certa normalització en el tipus d’abreviatures utiltizades en missatges de mòbil.

Clar que aquest jovent també es mou per modes, ben segur que entre els companys de classe juguen a veure qui s’envia el SMS més abreviat, amb emoticones incloses!. Eren com els joves escrivents del segle XVI que utilitzaven lletres encadenades, com la processal, i de les quals dèia el mateix Cervantes “no la entenderá Satanás”.

En fi, no sé pas si haurà estat bona idea això del servei d’atenció via mòbil, potser serà millor que els faci omplir el formulari en paper i signat pel seu tutor…