Cessió de la documentació patrimonial de Casa Sallent de Vilella a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.


L’Ajuntament de Tremp formalitza la cessió de la documentació patrimonial Casa Sallent de Vilella a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.

El dia 26 de febrer de 2010 la família Jordana-Morgó de Vilella (Pallars Jussà) formalitzà la cessió de la documentació familiar de Casa Sallent de Vilella, que passà a formar part dels fons de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, a Tremp. Aquesta documentació ja va ser dipositada físicament a l’arxiu el mes de març de 2009 i compta amb un total de 25 documents en suport pergamí de mides i cronologia per determinar, majoritàriament del S. XVI, i un document en suport paper que consta de sis fulls. Es tracta bàsicament de documents de compravenda dels béns familiars.

L’ACPJ ha iniciat les intervencions de planxat, neteja mecànica i protecció dels pergamins en suports de conservació. També s’han digitalitzat la totalitat dels documents i progressivament s’anirà fent el regest i la transcripció. La incorporació d’aquest fons permetrà a més de la seva conservació, la possibilitat d’estudi d’un fons familiar comú en molts nuclis pallaresos, els seus moviments econòmics i socials i la seva activitat quotidiana.

L’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, situat a l’edifici de l’antiga Casa Sullà de Tremp, fou inaugurat el mes de febrer de 2009 i fins a la data, compta amb un total de més de 500 ml de documentació i custodia documentació pública i privada de la comarca del Pallars Jussà. Els seus fons més destacats són els de l’Ajuntament de Tremp i dels seus municipis agregats i l’arxiu notarial de Districte de Tremp, entre altres. També compta amb una hemeroteca de publicacions de la comarca i una biblioteca auxiliar de temàtica històrica i arxivística. La formalització d’aquesta cessió, i d’altres que s’han anat produint des de la inauguració de les instal•lacions de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, haurien de servir d’exemple perquè moltes institucions, entitats, empreses i particulars, dipositin en aquest equipament els seus fons documentals; ja sigui mitjançant donacions, cessions en dipòsit o altres fórmules que permetin la preservació i la posada disposició dels investigadors del patrimoni documental de Tremp i de la comarca, amb l’objectiu últim de preservar la memòria dels nostres pobles.

Per informar-vos del funcionament de l’arxiu, podeu consultar la seva pàgina web, adreçar-vos’hi personalment,  al carrer de Mercadal, s/n de Tremp o per telèfon 973651337.