Descobrint els nostres tresors amb uns altres ulls: l’Arxiu Gavín


Ebla és una empresa que, des de l’any 2005, es dedica a oferir serveis al voltant de la qualitat documental en totes les seves fases. La seva pàgina web és una d’aquelles fonts que cal posar en la nostra carpeta de favorits, ja que a banda de la informació que tots esperem trobar respecte a l’empresa ens ofereix l’apartat “ARMARIUM”, que amaga una secció anomenada “archivum secretum” en què hi ha petites i grans perles referents al món de la documentació, que sinó són secretes són poc conegudes. La llista es va ampliant periòdicament i la última incorporació ha estat l’Arxiu Gavin que, com a hores d’ara ja tots sabeu, es troba junt al Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes (la Noguera).

Si hi entrem podem trobar tota la informació important sobre l’Arxiu Gavin i de passada sobre el Monestir i el seu arxiu històric. Ens explica que aquest és un conjunt documental que té com a nexe d’unió la persona que els va reunir en diferents col·leccions, Josep Maria Gavín i com, després de voltar per diferents indrets,  finalment ha arribat a la que sembla serà la seva seu definitiva en un edifici pròxim al Monestir.

Des d’aquesta pàgina i des de la pròpia de l’Arxiu Gavín descobrim que està format per 48 col·leccions i que la UNESCO l’ha considerat com un dels fons personals més importants d’Europa. La col·lecció d’estampes religioses té més de mig milió d’exemplars; la de goigs –la segona més gran de Catalunya, per darrera de la del monestir de Montserrat–; la col·lecció de personatges catalans, amb documentació sobre 76.000 personatges del nostre país; la col·lecció corresponent als pobles del Principat, amb més de 650.000 articles i documents ordenats per comarques i pobles catalans sobre els seus castells, pedrons, fornícules, dolmens, menhirs, masies, pous de glaç, ponts, creus de terme, etc.; la col·lecció de més de mig milió de postals i fotografies de patrimoni arquitectònic de tot el món –70.000 de les quals corresponen a Catalunya–; i finalment l’inventari d’esglésies de Catalunya, que ha projectat mundialment l’arxiu; i tot gràcies a la voluntat d’una persona per reunir-los i conservar-los.

Entre tota aquesta documentació es poden trobar referències a temàtiques molt diverses com ja vam poder comprovar en l’article del document del mes referent a Sant Jordi i el procés d’inventariació i informatització permetrà no només accedir a cada un d’aquests documents, sinó fer cerques complexes que ens relacioni uns documents amb uns altres.

En una època en la qual la imatge és molt apreciada pels usuaris en general i que és molt més agraïda a l’hora de planificar programes de difusió és evident que l’Arxiu Gavín és un tresor que cal destacar en tot el seu potencial i la seva veritable vàlua.