Imatges de la Festa Major de Lleida conservades al Llegat Porta del Servei d’Audiovisuals de l’IEI.


Aquest mes dediquem la secció “el document del mes” a la Festa Major de Lleida, a través de les imatges de Josep Porta Mesalles, incloses en el Llegat Porta del Servei d’Audiovisuals de l’IEI.

De les nombroses imatges que els fotògrafs Porta, pare i fill, van realitzar al llarg dels anys de les festes de Sant Anastasi, patró de Lleida, n’hem seleccionat tres corresponents a actes festius, que, com a tal, figuren als programes de la Festa Major de la immediata postguerra, entre els anys 1940 i 1944, i que posteriorment es deixaren de fer, sigui perquè es van passar a realitzar en altres dates o simplement es van oblidar.

La primera fotografia correspon a l’aeronauta Amador Fernández, el qual ascendia amb el globus i realitzava exercicis de circ en un trapezi penjat del mateix. Era un acte que es muntava ja des del segle XIX i va perdurar fins l’any 1944.  L’exhibició es feia al marge esquerre del riu Segre a primera hora de la tarda i, com es veu a la imatge, necessitava un nombrós grup de voluntaris per unflar el globus i mantenir-lo a terra fins l’inici de l’espectacle.

Encara que Lleida no és una ciutat “taurina”, les curses de braus han figurat de forma esporàdica com a actes de la Festa Major des del segle XIX fins als anys seixanta del segle XX, al llarg del qual la ciutat ha tingut almenys quatre places amb una fortuna desigual. La imatge que presentem, sense data, està presa en la plaça que es construí al xamfrà de les actuals avingudes de Prat de la Riba i Alcalde Rovira Roure, al costat de la plaça Ricard Viñes, a la vora del que s’anomenava les “Cases Barates”, una de les quals es veu al fons. Crida l’atenció que el públic s’ha concentrat en una part de la plaça (tal vegada el “tendido de sombra”) i hi ha una altra part completament buida. Cal afegir que aquesta plaça, construïda totalment de fusta, fou destruïda per la gran tempesta que assolà Lleida l’any 1951 i no es va refer.

Com correspon a una ciutat pagesa, un altre acte de la Festa Major fou el mercat de ramats, el qual al segle XIX tenia lloc al marge esquerre del riu Segre i posteriorment es traslladà al Camp de Mart. La foto que presentem, també sense data, deu pertànyer a alguna Festa Major dels primers anys quaranta del segle XX i ofereix una àmplia perspectiva del Camp de Mart amb la línia de la futura avinguda Prat de la Riba al fons. El bestiar que s’hi veu és majoritàriament boví, amb alguna cavalleria al fons. Aquest mercat alguns anys després es traslladaria al barri de Pardinyes, al costat del Segre on perduraria fins als anys seixanta, quan desapareixeria, en part per la mecanització del camp, i en part integrat en la Fira de Sant Miquel.