Ingressa el fons de la Societat Recreativa Fraternitat Juvenil de Figuerola d’Orcau (1923-1926) a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà


El passat dia 6 de maig es va signar el conveni de cessió en comodat entre el Sr. Jordi Roca i el President del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Sr. Xavier Pont i Jordana, com a representant de la Generalitat de Catalunya, per tal que la documentació  fou dipositada a la seu de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, a Tremp.

El fons documental consta de documents fundacionals de dita Societat, del poble de Figuerola d’Orcau. La documentació estava custodiada pel Sr. Roca, i ara amb la voluntat de donar-la a conèixer, la documentació restarà a disposició de l’investigador.

La major part dels documents són documents constitucionals de l’entitat com: el reglament de la Societat, datat el 20 de febrer de 1923; actes de les sessions de la Junta General per a la elecció extraordinària de la Junta Directiva, datat en 1926, fins a diferents abonaments nominatius per l’adquisició d’un solar en Figuerola d’Orcau i la posterior construcció de la seu social i diferents rebuts nominatius d’haver rebut de la Societat Recreativa “Fraternitat Juvenil”, el contravalor de la venda dels abonaments en data 31 de desembre de 1926.