Dia Internacional dels Arxius: les xarxes socials als arxius


Des de l’any 2008, els arxius de tot el món celebrem el Dia Internacional dels Arxius el 9 de juny, per commemorar el 60è aniversari de la fundació del Consell Internacional d’Arxius (CIA-ICA). Ens sembla una bona oportunitat aprofitar aquesta celebració per compartir unes idees i reflexions sobre el present i el futur de la nostra professió.

Ara fa gairebé un mes es va celebrar a Lloret de Mar el XIII Congrés d’Arxivística de Catalunya, amb un títol suggeridor: Arxivers, ens reinventem? Un dels temes principals del congrés va ser el futur de la nostra professió davant de la rapidesa dels canvis que s’estan produint. No hi ha dubte de l’impacte de les noves tecnologies en la nostra societat, però cal reflexionar sobre com aquestes eines i recursos afecten els professionals de l’arxivística. No solament és important conèixer les noves eines que ens ofereix la tecnologia, per no quedar-nos al marge dels avenços socials, sinó que caldria, sobretot, incorporar-les amb una certa naturalitat a la nostra tasca quotidiana.

Una de les revolucions més importants és l’aparició de xarxes socials, que han esdevingut un veritable fenomen social. Els seus avantatges se centren en la manera de comunicar-se i d’interaccionar-se, però també en la possibilitat que té l’usuari de participar-hi, ja no som uns mers espectadors, ara podem participar, produir i comunicar els nostres propis continguts.

Pel que fa als arxius, d’una banda, les xarxes socials obren moltes possibilitats, tot i que moltes organitzacions veuen encara amb recel la seva presència en un bloc, Twitter, Facebook, Linkedin o Youtube. Entenem que aquestes xarxes no són només un simple canal d’informació, sinó que fomenten nous espais de comunicació i debat i, és per això, que cal un canvi en els esquemes mentals tradicionals per assolir amb èxit aquest nou repte. Els diferents arxius poden utilitzar les xarxes socials per intercanviar informació i crear debats sobre temes d’interès comú. I, de l’altra, són un mitjà de difusió espectacular, on cada arxiu pot generar continguts sobre les seves activitats o la seva informació més rellevant.

En general, les xarxes socials permeten la interrelació entre professionals del mateix àmbit i amb les mateixes inquietuds i, per tant, pretenem que el món dels arxius no es quedi al marge. Per això, des del Grup d’Arxivers de Lleida no som aliens a aquests canvis i ja fa temps que ens hem endinsat en el món de la Web 2.0, en el qual predomina la col•laboració, la compartició interactiva d’informació i el disseny centrat en l’usuari. És per això que hem engegat el projecte de crear aquest bloc.

Tot i les dificultats dels inicis, el projecte ha tirat endavant i el bloc ha esdevingut una eina de difusió i publicació per als diferents arxius de Lleida. També s’ha apostat per dur a terme projectes interns per tal de nodrir el bloc, com l’elaboració de les guies dels diversos arxius o el document del mes, per donar-ne a conèixer els fons. També el grup de gestió del bloc aprofita altres eines de col•laboració gratuïtes per tal de compartir informació, com Google Docs per als documents, Picassa per a les imatges, Youtube per als vídeos o Google Grups per gestionar el treball en equip.

Una altra experiència més recent del Grup d’Arxivers de Lleida ha estat la inclusió a la xarxa Facebook, en la qual actualment es compta amb gairebé quatre-cents amics. A través d’aquesta eina social, els diferents arxius de les terres de Lleida podem enllaçar les notícies que van apareixent al bloc i els usuaris també hi poden col•laborar amb les seves aportacions. D’aquesta manera, mitjançant aquesta eina la difusió i la interactivitat s’han incrementat de forma exponencial, ja que a través d’aquesta coneguda xarxa social podem arribar a difondre continguts amb arxivers, amb altres institucions arxivístiques o culturals, o amb gent que tingui interès en algun tipus d’informació sobre els nostres arxius.

Cal, doncs, que des dels arxius i des de les administracions fem un esforç per veure les xarxes socials i els nous llenguatges informàtics com un valor afegit, com unes eines que ens permetin participar, conversar i compartir coneixements, i garantir sempre la seguretat i privacitat dels seus participants. En definitiva, es tracta d’apostar pels nous canals de comunicació i de gestió del coneixement perquè pensem que tots plegats en sortirem beneficiats.

Bona diada a tot el col•lectiu d’arxivers !!!