XVI Curs d’Estiu de la Càtedra d’Estudis Medievals Comtat d’Urgell


Els dies 6, 7 i 8 de juliol tindrà lloc a Balaguer el XVI Curs d’Estiu de la Càtedra d’Estudis Medievals Comtat d’Urgell, per tractar El mercat. Un món de contactes i intercanvis, que s’inclou dins els actes commemoratius dels 800 anys del mercat de Balaguer, amb motiu de la concessió feta per Pere I del privilegi del mercat el 16 de setembre de 1211.

Aquest curs està organitzat per l’Arxiu Comarcal de la Noguera, el Consell Comarcal de la Noguera i la Universitat de Lleida.

El nombre d’alumnes inscrits cada any al curs és força elevat, l’any passat s’hi van inscriure un total de 66 alumnes– i aquest és un fet excepcional en un curs d’aquestes característiques, ja que el curs Comtat d’Urgell és en aquests moments un dels cursos d’estiu amb major nombre de matriculacions de tot l’Estat.

Una de les raons per les quals hi ha aquesta important participació d’alumnes és l’alt nivell i qualitat que hi atorguen els ponents que hi participen. A Balaguer aquest any tindrem el privilegi de poder escoltar als millors especialistes en història medieval d’àmbit internacional d’universitats tan diverses com Nuremberg, Brussel·les, Trieste, Parma, París, Montpeller, Roma, les Antilles i Guyana, Estrasburg, Barcelona, Madrid, Saragossa, Múrcia i València.

D’altra banda, cal remarcar que el curs disposa del reconeixement acadèmic tant de la Universitat de Lleida, com de la Universitat de Barcelona, amb dos crèdits i mig de lliure elecció, fet que permet que hi hagi una destacada presència d’estudiants universitaris. Així mateix, també hi ha una considerable participació de llicenciats i de professors de secundària ja que el curs és reconegut per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida.

Finalment, cal no oblidar que dins de la programació del curs tots els anys s’inclou una visita guiada a algun dels indrets de la Noguera, amb la finalitat de difondre el nostre patrimoni històric a tots els participants i d’aproximar-los als testimonis de l’antic comtat d’Urgell. La visita d’enguany porta el títol La ruta del mercat al comtat d’Urgell i anirà a càrrec de Prim Bertran, professor d’història medieval de la Universitat de Barcelona.

VEGEU EL PROGRAMA DEL CURS A L’APARTAT DESTAQUEM DEL NOSTRE WEB

http://cultura.gencat.cat/arxius/acn