En record de Pilar Faci Lacasta, arxivera i membre del GALL


Avui el GALL està de dol, Pilar Faci Lacasta que durant molts anys va ser la directora de l’Arxiu Històric de Lleida i que

Acte d'inauguració de la nova seu de l'Arxiu Històric de Lleida l’any 2005. La Pilar apareix amb la ministra de Cultura, Carmen Calvo, l’Àngel Ros i la consellera de Cultura, Caterina Mieras.

era component del GALL, va morir el dissabte dia 3 de juliol de 2011. Va estar al front d’aquest Arxiu en moments molt difícils, com el del traspàs de competències. Va tenir que afrontar el descobriment que l’Arxiu es trobava instal·lat, a més d’un espai insuficient i inadequat, en un dels molts edificis afectats per defectes estructurals. També va coordinar els treballs de preparació del trasllat al nou edifici i va ser de les primeres persones que va descobrir les deficiències amb les que ja naixia la nova instal·lació.

Pilar es trobava en aquella primera reunió del grup d’arxivers de Lleida (GALL) al 1998 en el que es va constatar que necessitàvem tenir contactes professionals perquè compartíem problemes i mancances, i va participar en el GALL fins el moment de la seva jubilació i fins i tot després ha mantingut el contacte.

No era una persona de tracte fàcil i per circumstàncies institucionals, polítiques o de personalismes malentesos, va tenir molts detractors, però les persones que vam tenir un tracte més proper, sabem de la seva generositat i de les seves inquietuds i com es preocupava d’aquells que havien iniciat el seu camí professional amb ella.

Potser el mestratge tècnic no sigui el que cal ressaltar en aquest moment, sinó el tracte humà i Pilar va ser una bona amiga dels seus amics i els que vam tenir el privilegi no podem evitar la incredulitat davant la notícia i la tristesa que ens provoca la certesa que ara ja no vindrà a prendre aquell cafè.

Si algú vol deixar un record per ella i la família: http://aragon.nuestrorecuerdo.com/esquelas-defunciones/maria-pilar-faci-lacasta.html