El Govern aprova el Sistema Espanyol d’Arxius


El Consell de Ministres, del passat divendres 18 de novembre de 2011, va aprovar per Reial Decret, el Sistema Espanyol d’Arxius en què es regula el Sistema d’Arxius de l’Administració General de l’Estat (AGE) i dels seus organismes públics, així com el seu règim d’accés, que serà comú per a tots ells i més senzill per als ciutadans.

Mitjançant aquest decret s’omple un buit normatiu existent en matèria arxivística i d’accés a arxius, ja que renova una normativa existent des de 1901. A més a més, s’adapta als canvis produïts per la incorporació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, la perspectiva autonòmica i el reconeixement a la ciutadania d’un conjunt de drets d’informació i accés.

 El decret es guia per tres principis:

1.- Modernitzar l’Administració, millorant l’organització, l’eficiència i la cooperació entre ministeris i entre administracions de gestió arxivística.

2.- Reforçar la transparència i la informació pública, garantint el dret de la ciutadania d’accés als arxius, millorant l’accés electrònic.

3.- Facilitar la tasca de recerca a universitats i científics de diferents àrees de coneixement històric, sociològic, estadístic, etc.

Mitjançant aquest decret, i a través de la creació del Sistema Espanyol d’Arxius, es millora la cooperació entre administracions, d’acord amb les competències que li corresponen a cadascuna i el principi de voluntarietat, mitjançant convenis, protocols, etc, i s’integren també en aquest règim els arxius de titularitat privada. Es crea també el Consell de Cooperació Arxivística, adscrit al Ministeri de Cultura.

A més a més, el decret configura el Sistema d’Arxius de la AGE i dels seus organismes públics amb l’objecte d’establir una normativa comú per a una gestió arxivística moderna, ordenada i efecient, fonamentada en el concepte de servei públic. En aquest sentit, es crea també la Comissió d’Arxius de la AGE, com a òrgan interministerial adscrit al Ministeri dela Presidència, i s’aprofundeix en tot allò relatiu als documents electrònics generats en l’àmbit de l’Administració.

 

Dret ciutadà

S’estableix el procediment perquè els ciutadans puguin exercir el dret d’accés a documents i arxius de titularitat estatal i els seus organismes públics, dret reconegut a la Constitució i en el nostre marc legal. Malgrat això, fins ara no estava regulat el procediment per dur-lo a terme, condició imprescindible tant per garantir l’eficiència del dret com per dotar-lo d’un marc d’actuació precís i segur als responsables dels arxius.

El més rellevant d’aquest procediment és que la resolució de la sol·licitud s’haurà d’adoptar en un termini d’un mes des de la recepció en l’òrgan competent. En cas de no existir cap mena de resposta en aquest termini, la sol·licitud d’accés s’entendrà com estimada.

Procediment comú

Els articles del Reial Decret estableixen un procediment comú d’accés dels ciutadans als arxius de l’AGE i dels seus organismes. Regula també la documentació d’accés restringit i condicionada a l’obtenció d’una autorització prèvia, com ara els documents classificats, aquells que continguin informació la difusió de la qual pot comportar riscos per a la seguretat i la defensa de l’Estat i la que contingui dades de caràcter personal.

L’aplicació de les disposicions contingudes en aquest Real Decret constitueixen un pas més en la maduresa de l’organització arxivística espanyola i en el desenvolupament de l’accés efectiu dels ciutadans a la informació com a pràctica essencial del bon govern, alhora que contribueix a l’assoliment d’uns nivelles de transparència, entesos com indicadors de la qualitat de tot sistema democràtic.

 

Anuncis

2 comentaris

Filed under Accés a la documentació, Arxius, Gestió documental, Legislació, Patrimoni

2 responses to “El Govern aprova el Sistema Espanyol d’Arxius

  1. jess keyring

    És important l’aprovació d’aquest Decret, encara que sigui al final de la legislatura, que es reguli un procediment comú d’accés i que es parli també dels documents amb accés restringit.

  2. Mònica

    Hola companys us adjunto el link al BOE del 25 de novembre de 2011 on es publica el Real Decret que regula el Sistema Espanyol d’Arxius, per si a algú li interessa consultar-lo directament:

    http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18541.pdf

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s