DE SOTA LA TERRA. La vida a les mines de la Granja d’Escarp


En la zona de l’aiguabarreix, on el riu Segre es troba amb el Cinca i l’Ebre, l’explotació del carbó per les activitats quotidianes ha acompanyat als habitants d’aquestes zones des de temps immemorials. El carbó pedra o lignit, cal dir que no d’una gran qualitat, aflora a les vores dels camins i en les espones. Una caminada per la serra propera al marge esquerre del riu Segre ens permet anar recollint, sense remoure, mostres tantes com de guix en pedra.

A mitjans del segle XIX en plena revolució industrial i en la cerca de les fonts d’energia necessàries per moure aquell sistema econòmic naixent, es van posar en explotació industrial algunes de les vetes més profitoses,obrint un nou camp econòmic desconegut a la zona fins aquell moment.

L’explotació minera tenia necessitat de braços i d’una feina continuada que els pagesos de la zona no podien abastir, per la qual cosa la vinguda de mà d’obra, junt amb la legislació vigent a finals del segle XIX i primer quart del XX, van fer néixer diferents comunitats que van ressorgir amb més dinamisme i força després de la guerra civil.

Els dies 3 i 4 de desembre, dissabte i diumenge, a la Granja d’Escarp s’ha preparat una exposició sobre la vida en aquestes comunitats mineres i les seves relacions amb el poble, basada en fotografies, plànols i altres documents textuals i elements museogràfics que ens permetran fer una curta passejada des de l’exterior de les mines fins a les colònies, en el temps des de just després de la guerra civil a la desaparició d’aquestes comunitats i el tancament progressiu de les explotacions mineres del terme municipal de la Granja d’Escarp.

El projecte es deu a la voluntat d’Anna Sàez Guiu qui a través de l’Associació Amics de l’Ermita Sant Jaume ha recollit els documents gràfics i textuals i molta documentació oral respecte a les experiències de viure i treballar a les colònies mineres de la Granja.

L’exposició estarà oberta el dissabte i el diumenge de 16 a 20h i el diumenge també al matí de 10 a 14h,  al local cívic “Lo Ball”, i s’emmarca dins de la festa de Santa Bàrbara, patrona dels miners. Si ho trobeu interessant i voleu venir, quan arribeu al poble només us cal preguntar a qualsevol que estigui a la plaça.