Arxiu de la Memòria Personal


L’Arxiu de la Memòria Personal és una base de dades sobre la documentació escrita, relativa a escrits personals (dietaris, autobiografies, narracions en primera persona, etc.), de Catalunya i dels territoris de parla catalana.

L’origen de la base de dades remunta a un inventari bastit pels membres del grup Manuscrits del Departament d’Història Moderna i Contemporània dela Universitat Autònoma de Barcelona gràcies a un projecte d’investigació del Ministerio. En els darrers anys, i per mitjà d’un projecte CTP coordinat entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Aragó i la regió Midi-Pyrénées, s’ha desenvolupat un treball en equip i comparatiu entre els diferents territoris, amb la idea de consensuar visions, comparar recerques i extreure’n resultats. Com a conseqüència de tot plegat, s’ha establert un estret lligam amb la Universitat de Tolosa-Lo Miralh, la Universitat de Girona i l’Instituto de Estudios Altoaragoneses (amb la col•laboració del Centre d’Estudis Ribagorçans), i s’han estudiat i desenvolupat aspectes històrics, filològics i antropològics del material motiu d’estudi. La tasca ha continuat amb la voluntat de difondre i posar a l’abast d’un públic més ampli l’existència d’aquest material. Per aquesta raó, i gràcies a un acord amb el projecte LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya, així com a la col•laboració de la Biblioteca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona i moltes altres entitats, s’ha pogut posar en funcionament aquesta base de dades.

Les memòries personals són escrits en primera persona —i, eventualment, en tercera—, que aporten dades familiars, patrimonials, comptables, agronòmiques, històriques, entre d’altres, i es conserven en diversos tipus de documents: llibres de comptes, cròniques, memòries, autobiografies, dietaris, llibretes, etc. En aquest projecte s’han deixat de banda els epistolaris o els relats de viatges, perquè ja existeixen grups i bases de dades prou importants que se n’ocupen i que ens han de permetre, aprofitant la seva dinàmica de recerca i si es considera oportú, d’integrar-los a través d’enllaços pertinents.

De moment, la base de dades es circumscriu del final de l’època medieval fins al segle XIX, i s’ha volgut deixar per a més endavant la seva ampliació a documents més contemporanis. Conté 136 documents, 26 fons documentals i 28 institucions.

La present base de dades preveu un buidatge progressiu de documents, escrits, llibres o altres fonts en unes fitxes documentals establertes a partir d’uns criteris concrets. Els llibres de memòria personal són conservats en arxius o biblioteques, privades i públiques, i molt sovint han passat desapercebuts i no en tenim notícia. El inventari que aquí es presenta en forma de base de dades serà sempre obert a noves aportacions. Fins ara s’ha comptat, per confegir-lo, amb la participació de mig centenar d’investigadors, que han treballat a partir d’un model unificat, pràctic i útil, consensuat entre diverses universitats. Aquest model es troba a disposició d’investigadors individuals i/o de centres d’estudis locals que, en el cas de participar en el projecte, passaran a ser-ne col•laboradors. El PDF/WORD es pot descarregar en aquest mateix portal i s’ha d’enviar, amb les dades que es demanen en el formulari, a: info.memoriapersonal@gmail.com .

Qualsevol persona interessada que tingui a l’abast documents, perquè els coneix, en té constància i hi treballa, pot col•laborar en l’Arxiu de la MEMÒRIA PERSONAL. La participació activa del món local ve recolzada per la intervenció de les universitats catalanes que participen en el projecte, així com per la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (algunes entitats que en formen part ja hi han col•laborat) i l’Institut Ramon Muntaner. La Base de Dades que aquí presentem ha de ser un instrument visible i útil, que reclama la col•laboració en el projecte pel seu interès nacional, dins una escala europea, i es fonamenta en el desenvolupament de la recerca local.

El 11 de novembre de 2010 varen fer la darrera reunió a la Val d’Aran

El Archiu Generau d’Aran va ser la seu de la darrera jornada de treball del grup de recerca de la Xarxa d’estudis d’ègo-documents o documents privats. El grup, finançat per la Comunitat de Treball dels Pirineus, compta amb l’ajuda de la Generalitat de Catalunya, del govern d’Aragó i del Consell Regional de Meddia-Pirenèus a França.

L’11 de desembre de 2009, es va celebrar la primera reunió científica a Barcelona amb una jornada introductiva sobre el tema que va comptar amb la ponència de dos especialistes, un d’italià i un altre de valencià. L’11 de febrer de 2010, el grup es va reunir a Tolosa, França, per treballar sobre el gènere i el 4 de juny a Graus, Aragó, per parlar sobre religió. La darrera reunió es va fer un balanç del treball fet fins el moment i es prepararà per un congrés que es celebrarà a Barcelona en la tardor de 2012.