Formació continuada de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya


Com cada any l’Associació d’Arxivers de Catalunya (AAC) organitza diversos cursos de formació per als arxivers. Aquest any no s’han quedat enrera i ens fan diverses propostes més pràctiques que teòriques, per a que les poguem aplicar directament en els nostres arxius:

[01/2012] El canvi organitzatiu i la gestió digital d’expedients

  • Llocs i dates: Barcelona (23 febrer 2012) / Tarragona: (8 novembre 2012)

[02/2012] Software lliure, presentació de ICA-Atom

  • Lloc i data: Barcelona (21 març 2012)

[03/2012] Els estàndards aplicats a la Gestió de Documents

  • Lloc i data: Barcelona (18 abril 2012)

[04/2012] El tractament dels documents audiovisuals en els arxius: Identificació de materials i criteris d’intervenció

  • Llocs i dates: Barcelona (9 maig 2012) / Tarragona (18 octubre 2012)

[05/2012]Introducció al Web Semàntic des d’una perspectiva arxivística

  • Lloc i data: Barcelona (13 juny 2012)

[06/2012] Les evidències jurídiques en la tramitació administrativa per mitjans electrònics

  • Lloc i data: Barcelona (17 i 18 octubre 2012)

[07/2012] Comunicació assertiva o com posicionar estratègicament l’arxiu a la organització

  • Lloc i data: Barcelona (14 i 15 novembre 2012)