Ja està aquí de nou! l’avantprojecte de Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern


Fa un temps en aquest mateix bloc vam publicar una entrada en què posàvem de manifest  la falta de legislació d’Espanya en matèria de transparència de l’Administració pública i accés a la informació. L’article venia a tomb al fet que, a l’octubre de 2011, s’havia presentat per part de l’aleshores Govern l’avantprojecte de Llei de Transparència i Accés dels ciutadans a la informació pública. En aquell article fèiem un anàlisi d’allò que ens semblava més rellevant, les mancances que creiem que presentava i algun dels punts forts que li veiem. Per mort de la lentitud parlamentària, ja sabem que sempre hi ha coses més importants que el fet que els ciutadans estiguin al cas de conèixer allò que es cou a les cuines dels governs i les administracions, l’avantprojecte no va tirar endavant. Una vegada passades les eleccions i produït el canvi de govern l’avantprojecte es convertí en proposició de llei entrant a la mesa del parlament el 21 de desembre de 2011,  i passant a discussió del plenari el passat 13 de març on el partit al capdavant del Govern el va desestimar fent ús de la seva majoria absoluta.

El gener d’aquest any, el Govern ens havia informat de la intenció ferma de presentar un avantprojecte propi, fent bona la costum espanyola de reiniciar una i altra vegada el mateix projecte sense aprofitar allò que ja han fet els altres.

Des de l’octubre passat fins ara s’han reforçat i augmentat, sobre tot a les xarxes socials, les iniciatives que demanaven transparència en les administració pública i la regulació de l’accés a la informació en l’Administració pública, son exemples Tu derecho a saber o Coalició proaccés. Al mateix temps governs autonòmics, com el navarrès, han anat treballant per aprovar regulacions sobre aquest aspecte en el seu àmbit.

A Catalunya encara estem pensant quina serà la millor manera d’afrontar aquesta transparència, exigida des de les institucions europees, i demandada cada cop més per una societat en procés de canvi. El Síndic de Greuges acaba de presentar un informe en el qual demana que la Llei sobre Transparència que s’està elaborant en el Parlament sigui completa i eviti l’actual dispersió de la normativa. Les principals queixes que apunta el Síndic són aquelles relacionades amb la negació de dades i l’accés als arxius.

El dilluns 26 de març s’ha publicat l’avantprojecte de la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. La primera cosa que ens va cridar l’atenció durant l’exposició que féu la vicepresidenta del Govern, el divendres passat, va ser el fet que hi haurà informació que haurà de ser publicitada obligatòriament a través dels diferents webs institucionals.

El que ja no ens ha sorprès tant ha estat l’anunci de la major facilitat que es dóna als ciutadans per presentar sol·licituds d’informació, les quals han d’obtenir resposta, obligatòriament, en el termini d’un mes, seguint la tendència de les diferents reformes que ha patit la Llei de procediment administratiu de l’Estat i la de la Generalitat, i la Llei d’accés electrònic dels ciutadans a l’administració; en unes i altres s’estableixen procediments i terminis per l’accés i, en cada ocasió, s’han fet anàlisis sobre els avantatges que aportàven aquestes millores i, malgrat tot, continuem gaudint d’administracions publiques reticents a contestar consultes sobre informació o donar accés als seus documents.

Un evident avenç és la definició d’allò que s’entén com informació pública, tanmateix no podem oblidar el contenciós entre el Govern Central i la Junta d’Andalusia arran de la aprovació de la Llei andalusa 7/2011, de 3 de Novembre, de Documents, Arxius i Patrimoni Documental de Andalusia. Contenciós en què Madrid portà a la Junta davant del Tribunal Constitucional per discrepancies amb l’ampliació de les possibilitats d’accés dels ciutadans als documents oficials. Ni obviar, tampoc, la reaparició d’excepcions referents a  “la seguretat nacional, la defensa, les relacions exteriors, la seguretat pública o la investigació i sanció dinfraccions penals, administratives o disciplinàries o les possibles afectacions per la Llei de Protecció de Dades.

És cert que la informació institucional, organitzativa i sobre planificació (la referent als pressupostos) haurà de quedar a l’accés lliure a través de les diferents pàgines webs institucionals, es coneix com a publicitat activa (Capítol I), i que per facilitar l’accés als ciutadans sembla que tindran un únic enllaç a través d’una mena de portal de la transparència com ja existeixen en altres països.

En el capítol II trobem una diferència, el concepte d’accés parcial (art. 12) en els casos que no es vegi afectada la totalitat de la informació, se concedirà l’accés parcial, amb l’omissió prèvia de la informació a la qual se li apliqui el límit, tret que d’aquesta acció resulti una informació distorsionada o que no tingui sentit.

En aquest mateix capítol, en la Secció 2a, es recull el procediment per a la sol·licitud de la informació, l’admissió, la tramitació i la resolució i crea les Unitats dinformació en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, les quals seran les encarregades de tramitar les sol·licituds d’accés i les de recollir i difondre la informació referida a la publicitat activa entre altres coses, caldrà preguntar-se en que punt queden els arxius o simplement és una nom nou per a la mateixa cosa (sincerament creiem que no).Transparencia

Quant a la resolució el termini per dictar-la és d’un mes proprrogable per un altre si hi ha algun problema (i quan no n’hi ha?) i a més aquest termini s’ha pogut interrompre en el cas que hi hagi dades de caràcter personalj a que es donarà trasllat als afectats perquè facin les seves al·legacions, el que no ens diu el text és si és un termini conjunt per a tots els afectats o per a cada un d’ells, amb la qual cosa s’eternitzaria. Per últim, si s’ha passat el termini de dictar resolució el silenci serà negatiu en tots els casos.

Per últim és crea una Agència Estatal de Transparència, Evaluació de las Polítiques Públiques i de Qualitat dels Serveis (art. 21) que serà l’organ que coneixera en via administrativa dels recursos dels actes expressos i presumptes i és preceptiu abans de presentar el recurs al Jutjat Contenciós Administratiu i es repeteix el termini d’un mes i el silenci negatiu. En l’últim punt d’aquest article és recull l’obligació de comunicació de les resolucions dictades al Defensor del Pueblo, no sembla que tingui un altre caràcter més que l’informatiu.

També cal remarcar que tal com ja és habitual es prioritza l’accés per Internet, però recull el dret del ciutadà de demanar-lo per la via i en el format que li sigui més útil i s’atendrà sempre que sigui possible i no n’hi hagi un mitjà més econòmic. L’accés a la informació serà gratuït, però les còpies necessàries o el fet de tenir que traslladar-lo a un altre suport podran gravar-se amb taxes.

Totes aquests qüestions de ben segur que ens tindran ocupats, de moment els pròxims quinze dies en què qualsevol de nosaltres podem aportar suggerències, ja que s’ha obert el període de consulta pública a la pàgina web del Ministeri de la Presidència.

Anuncis

1 comentari

Filed under Accés a la documentació, Arxius, Legislació

One response to “Ja està aquí de nou! l’avantprojecte de Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern

  1. Mònica

    Hola companys,
    us adjunto un link al bloc Archivística & Sociedad on es reflexiona sobre l’avantprojecte de Llei de Transparència, i on es posen sobre la taula les mancances que presenta, i les dificultats que tindrà Espanya per complir amb els convenis internacionals de transparència.

    http://archivisticaysociedad.blogspot.com.es/2012/03/espana-las-diez-principales-carencias.html

    Bé, per alguna cosa es comença, i el que tenim entre mans és l’avantprojecte a veure com serà la Llei definitiva.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s