Butlletí de l’Arxiu Històric de Lleida: Número 1


Fa unes setmanes que l’Arxiu Històric de Lleida  va publicar el seu Butlletí. Aquest espera convertir-se en l’espai on es recullin aquelles activitats que s’organitzen des de l’Arxiu així com en una mostra dels fons que conserven, les recerques que realitzen els usuaris, les noves incorporacions fons…