Restauració i enquadernació de llibres a l’Arxiu Històric de Lleida


1-Protocol 575 abans de la restauració5-Protocol 575 restaurat

La documentació inventariada en els arxius històrics presenta diferents gradacions pel que fa al seu nivell de conservació. El procés de restauració especialitzada, gairebé artístic o artesanal, és sempre complex i costós. Cada any l’AHL vetlla per prioritzar la restauració d’aquells documents més rellevants pel que fa al seu valor històric o documental. Durant 2012 s’ha procedit a la restauració de 4 volums:

– Un protocol del notari Carles Miró de Lleida, amb el títol “Establiments emfitèutics als termes despoblats de Vimpelec, Vilaplana i Carrassumada” dels anys 1777-1779.

– Un protocol del notari de Lleida Francesc Miró dels anys 1747-1749.

– Un protocol del notari de Lleida Manuel Fuster Vaquerizo dels anys 1804-1810.

– Un llibre intitulat “Procés contra les viles d’Aitona i Serós”, volum relligat de documents dels segles XVI, XVII i XVIII que fan referència a un procés de la Reial Audiència.

La restauració ha estat encarregada als tallers de restauració Rossell i Badia i Clara Alibés. El resultat és molt satisfactori i assegura la conservació dels documents per tal que puguin ser consultats i divulgats”.

Article publicat en el primer número de “AHL. Butlletí de l’Arxiu Històric de Lleida”.

Butlletí AHL