XVIII Càtedra d’Estudis Medievals del Comtat d’Urgell


Oberta la inscripció del XVIII Curs d'Estiu-Reunió Científica 'Comtat d'Urgell: Formes de vida quotidiana a l'Edat Mitjana, (Balaguer, 10, 11 i 12 juliol 2013)

Aquest any  la Càtedra d’Estudis Medievals del Comtat d’Urgell arriba a la 18a edició, un dels cursos que es repeteix en el nostre calendari estival. Aquest any es desenvoluparan durant  els dies 10, 11 i 12 de juliol de 2013  al Consell Comarcal de la Noguera com ja és tradicional.

El curs enguany s’emmarca dins dels actes de commemoració  dels 600 anys de la fi del Comtat d’Urgel  “Formes de convivència a la baixa edat mitjana. A 600 anys de la fi del Comtat d’Urgell”, per aquesta raó el tema triat és , descobrirem com es conjuguen la identitat i l’alteritat conformant un dels eixos on es basa la convivència definida per la ideologia i la construcció de la memòria. Ens permetrà conèixer les investigacions dutes a terme sobre l’encaix dels diferents grups socials, culturals i polítics respecte els eixos ideològics que articulaven la societat i sobre quin ha estat el llegat posterior. Tot això de la ma de catedràtics i professors de diferents universitats del món que estan en la primera línia de la investigació en aquests temes i que donaran diferents visions de cada un dels temes.

També com és habitual hi haurà una jornada de treball de camp, el dia 11, amb el tema “Convivències i ruptures entorn la fi del Comtat d’Urgell”,  que permetre conèixer alguns dels espais en els que es van desenvolupar allò que en les sessions teòrica s’ha anat desgranant. Es visitarà el Pla d’Almatà (el jaciment islàmic, la suda i el castell comtal), es podrà constatar el traçat urbà medieval que encara perviu en la ciutat vella de Balaguer i el call jueu, per acabar amb una visita al Museu de la Noguera i la seva col·lecció de peces andalusines i s’acabarà amb un recorregut pels diferents convents mendicants, A la tarda i després del dinar de curs es visitarà el Monestir de les Franqueses, les muralles i l’església Santa Maria la Major de Balaguer.

Durant els tres dies del curs s’impartiran conferències en sessions de matí i tarda, que clouran amb un debat entre els ponents de cada sessió.  Per facilitar la comprensió al públic es comptarà amb traducció simultània al català d’aquelles intervencions en llengua forana.

Per a més informació i inscripcions, podeu adreçar-vos a l’Arxiu Comarcal de la Noguera (pl. dels Comtes d’Urgell, n. 6 / tel. 973 443 056 / fax. 973 443 783 /  acnoguera.cultura@gencat.net), o consultar l’apartat de Cultura de la web del Consell Comarcal de la Noguera.