El document de ‘Era Querimònia’ surt per a ser restaurat en el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya


El passat 27 de febrer el document de ‘Era Querimònia’ va sortir de l’Archiu Generau d’Aran per a ser restaurat en el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) a Valldoreix. El document en pergamí presenta brutícia generalitzada, es troba  ressec, té arrugues i plecs, taques de diversa naturalesa, pèrdues de suport i restauracions antigues que provoquen tensió en el suport.

Moment en que es col.loca el document en la caixa de conservació

Moment en que es col.loca el document en la caixa de conservació

Durant el procés de restauració i digitalització del document es procedirà a la realització d’un vídeo de difusió, que recollirà les dades històriques i arxivístiques que giren entorn de la Carta Magna aranesa. La digitalització en alta resolució la farà l’empresa DINSER i el vídeo de difusió l’empresa OCSTUDIO. Aquest treballs han estat promoguts pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i pel Conselh Generau d’Aran.

El document conegut com a ‘Querimònia’ va ser atorgat pel rei Jaime II en 1313 i en ell es recullen determinats drets consuetudinaris aranesos acceptats o modificats pel monarca.

Tancament de la caixa de transport

Tancament de la caixa de transport

El document retornarà a la Val d’Aran cap al mes de maig, mentre es pot consultar en línea a través de l’opció Arxius en línea: Cercador de fons i documents.