El fons municipal de Bellcaire d’Urgell ingressa a l’Arxiu Comarcal de la Noguera


L’alcalde de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell, Xavier Bergé, signà fa unes setmanes un contracte per a la cessió del fons municipal a l’Arxiu Comarcal de la Noguera.

Amb aquest acte l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell s’acull a la possibilitat que ofereix la legislació actual perquè els municipis petits puguin conservar els seus documents en els arxius comarcals, que són els equipaments culturals especialitzats en la custòdia i preservació d’aquests fons de titularitat municipal.comodat bellcaire

A la comarca de la Noguera, la preservació dels fons municipals es fa molt difícil per la major part dels ajuntaments, ja que les condicions de conservació que requereixen els documents rarament les pot complir cap municipi petit.

Per aquest motiu, s’ha de valorar molt positivament la iniciativa de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell, ja que així garantirà les condicions necessàries perquè aquesta part de la memòria històrica de Bellcaire d’Urgell passi a les generacions futures.

D’altra banda, a partir d’ara, aquesta documentació podrà ser consultada pels  estudiosos i els ciutadans en general tant a les instal·lacions de l’arxiu comarcal, on tindran a l’abast tots els serveis i l’assessorament necessaris per a la recerca històrica, com per internet.