XI Jornada d’Estudi i Debat 2014. Crònica


AACGD_AQPE_XI_JEiDEl passat dimecres 28 de maig vam poder assistir a la XI Jornada d’Estudi i Debat que portava el títol de El sector arxivístic català, la crua realitat. Segons el Sr. Pluma i Vilanova, Director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, el títol es refereix a les dades que vam estar discutint durant la jornada, ja que són dades en brut, “en cru” i que el que cal és treballar-les per aconseguir informació que ens ajudi a treballar i a progressar en l’arxivística i en els arxius. Són aquelles coses que diuen els polítics quan inauguren actes d’àmbits que tot i ser de la seva competència tenen poca idea de quina és la seva realitat i, sobre tot, de quina és la seva utilitat.

En l‘Anàlisi del mercat laboral dels professionals de l’arxivística i la gestió de documents, ens presentaren els primers resultats de l’estudi coordinat per la Sara Folch i el Jordi Serra. La realitat prèvia a quest escenari de crisi des de 1994 s’havia aconseguir una certa estabilitat laboral que d’una anys ençà s’ha anat desmuntant poc a poc. El perfil mig del professional d’arxius és el de persones amb llicenciatura i alguna especialització en arxivística, això junt amb les tendències actuals es recollirà en una base de dades que permeti accedir a la informació recollida, actualitzar-la completar-la i també perquè serveixi d’eina per l’elaboració de diferents tipus de treball. L’abast de l’estudi és tota Catalunya i s’ha basat tant en el què és un arxiver com en l’anàlisi de l’oferta existent en tots els camps.

Les primeres dades s’han extret d’enquestes tant als professionals i estudiants com a les institucions i organismes on treballen o podrien treballar arxivers. Així s’ha constatat que la meitat d’aquesta oferta la constitueixen les beques, amb el grau de precarietat que suposen per al conjunt. De fet, en l’Administració publica la generació de llocs de treball s’ha estancat i en l’empresa l’oferta no es visualitza pels canals ordinaris de les ofertes laborals, en aquest cas constatarem que les ofertes en l’àmbit privat utilitzen la clàssica coneixença directa o indirecta. El 91% de les ofertes que provenen de l’empresa privat no responen exactament al perfil d’arxiver, més aviat es requereixen diferents habilitats i tasques diferents a les clàssiques en contraposició del perfil actual que està molt lligat a la gestió de dipòsits o un arxiver tot-terreny. Les poques ofertes existents són majoritàriament per a projectes concrets i quan són places fixes és per integrar-se en equips multidisciplinar. Cal remarcar que no s’ha trobat cap oferta en qualsevol dels perfils per a la gestió de documents electrònics ni per a la preservació digital.

La mitjana d’edat dels arxivers catalans està en 43 anys, de la qual cosa s’infereix que no hi ha relleu generacional, ja que no hi ha noves ofertes i la franja d’edat en disposició de jubilar-se en els pròxims cinc anys és molt baixa i tampoc no tenim la seguretat que es tornaran a cobrir. Quant al gènere els arxivers ocupats presenten paritat amb una tendència a augmentar el sector femení. També se ha constatat l’alta temporalitat que provoca inestabilitat laboral, fins al punt que podem dir que el mercat es mou, però no es consolida, ja que depèn dels projectes. El 25% dels llocs de treball són de dedicació parcial o altres tipus de definició. Els llocs de treball consolidats que estan ocupats ni augmenten ni disminueixen. La retribució mitjana per lloc de treball ocupat és una mica més que la recomanada per l’AAC_GD, en canvi les ofertes estan per sota dels 1800€ recomanats.

Una de les conclusions més remarcable d’aquesta primera entrega de l’estudi és que el canvi tecnològic té un nul impacte en la professió tant en l’oferta com en l’ocupació. És a dir continuem pensant en document físic i en capses de cartró (més o menys àcids i en metres i metres de prestatgeries.

Ens fan varies propostes que són més una llista de bons desitjos: Cal mantenir la situació d’ocupació en l’àmbit públic intentant revertir el que s’està configurant com una tendència segura: l’externalització dels serveis de gestió documental, sobre tot la custòdia i el tractament. També comença a ser una amenaça certa la possibilitat que acabi havent una “arxivística de dos velocitats” i cal neutralitzar-la donant visibilitat a les ofertes ocultes del mercat i ampliant l’àmbit d’actuació de la professió, adaptant-nos als nous requeriments professionals que demanda el mercat.

Per últim, ens presenten la creació de l’Observatori del Mercat Laboral un projecte en format web que dona accés a una base de dades que de moment recollirà les dades presentades fins ara, però amb la intenció d’anar-la completant i actualitzant amb l’objectiu que es converteixi en una font i una eina per poder consultar i processar les dades referides tant al mercat laboral en relació amb l’arxivística i amb els professionals que reuneix l’Associació.

El Gustau Castañer ens plantejà en l’àmbit laboral l’alternativa internacional, amb una succinta relació de diferents nivells i cossos, i les diferents retribucions i requisits. Parlà de les diferencies en l’accés en relació al nostre País i les oportunitats professionals que ens ofereix el mercat laboral de les institucions internacionals, però també les dificultats que es presenten.

En la última sessió del matí van parlar de forma consecutiva el Josep Barceló, especialista en l’àmbit de la certificació, que va fer un repàs de l’avantprojecte de la llei de serveis professionals, fent una relació directa a l’afectació que pot tenir sobre el col·lectiu arxiver. Tot seguit el Toni Molina, secretari general de l’Agència de Qualificació Professional d’Enginyers, ens explica l’experiència de creació de l’AQPE i com ha estat el seu funcionament en el curt temps que porten funcionant. Sembla que aqueda clar que l’èxit d’aquest tipus d’institució estarà subjecta al nivell d’acceptació que pugui tenir el certificat emès per part de l’àmbit professional i sobre tot de les empreses del ram.

Dismdvd

La taula rodona de la tarda va servir per constatar quina és la visió i, el que és més important, la necessitat i ús que fan les empreses de solucions tecnològiques dels professionals de la gestió documental. Van participar: Rajesh Murli Mirchandani d’enterprise architect d’Oracle Consulting; Jacinto Estrecha, gerent de tecnologia – línia gestió documental d’Everis. Mario Yelamos director de la divisió ECM, CRM/BI & Retail de IECISA; i Pep Casals, director de Nubilum. Va quedar clar que en el àmbit de la gestió tecnològica de documents estem perdent la partida ja que avança i nosaltres no hem estat àgils per a incorporar-nos a les noves necessitats del mercat laboral.

Es poden llegir el resum de les ponències aquí

 

Maria Jesús Llavero

Arxiu Central Audiència provincial i jutjats de Lleida