JORNADES D’ESTUDI INTERNACIONALS. GIRONA 6-7 MARÇ 2015


ARXIUS DE FAMÍLIA

ESCRITURES FAMILIARS: PATRIMONI I DOCUMENTACIÓ

En aquestes jornades de investigació ARCHIFAM es fiquen de relleu algunes qüestions relatives al patrimoni i identitat d’aquelles famílies o cases que son creadores d’arxius. La temàtica de la trobada se centra en les diverses regions de la Península Ibèrica i tindran especial importància els territoris septentrionals i els portuguesos.

CARTEL ARCHIFAM 2 BD4 copiaEls arxius familiars – arxius patrimonials en la zona catalana – representen en les èpoques medieval i moderna un gran recurs no sols per a conservar la memòria, sinó també per concedir la possibilitat de defensar els diferents drets amb probes documentals escrites tan dels senyors o dels que tenien el domini directe com també dels que exercien el domin útil de les diverses possessions i d’aquesta forma crear una identitat pròpia.

Aquesta identitat en una societat nobiliària o en una societat rural de cases necessita i troba la seva base documental en els diversos escrits de les cases o llinatges custodiats en els seus arxius.

En aquest sentit, tant els inventaris dels arxius, com els arxius notarials i també els llibres de família, incloent els dels pagesos acomodats, representen una rica font històrica, l’estudi del qual revela les formes de gestionar, de conservar i incrementar els patrimonis documentals que explicant el present s’escriuen per al futur, preservant el passat de l’oblit.

Les jornades tindran lloc a la Sala de grau de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona i a l’Arxiu Històric de Girona.

Diptic Jornades Girona