Curs virtual. Història Oral i patrimoni cultural immaterial: recerca, catalogació i difusió, de l’aula virtual de l’Arxiu Comarcal de l’Urgell


Ja us podeu inscriure fins el 4 de març a aquest curs de l’Arxiu Comarcal de l’Urgell que es durà a terme del 9 de març al 29 de maig a l’Aula Virtual de l’ACUR.

Els arxius són sovint catalitzadors de projectes de recerca en l’àmbit local, poden estimular la recerca a partir dels seus fons o animar a complementar-los mitjançant altres fonts i/o metodologies de recerca.

Alguns dels àmbits de recerca més en boga en els últims anys són l’ús de les fonts orals, i la recerca a l’entorn del patrimoni cultural immaterial. Aquest auge de la recerca en aquests 2 àmbits vénen propiciats per diversos factors, entre els quals hi ha la facilitat i l’abaratiment de costos per l’enregistrament en vídeo, el creixement per l’interès en la memòria, la ACUR1identificació de les persones anònimes com a subjectes històrics o la creació d’identitat a partir de la cultura popular.

La intenció del curs és que aquest sigui molt més útil que teòric, que no posi tant de relleu la teoria com la forma pràctica d’iniciar una recerca i com executar-la de principi a fi.

L’objectiu del curs és donar aquestes eines als investigadors o a les persones que volen iniciar una recerca en el camp de les ciències socials a través de la història oral i en la investigació del patrimoni cultural immaterial.

El curs pretén oferir eines i metodologies de treball útils per a dues disciplines: la història oral i el patrimoni cultural immaterial. El curs s’estructura en dos mòduls: recerca i catalogació. Cada mòdul compta amb diverses sessions. Els dos mòduls conviden als alumnes a fer treballs pràctics, tant pel que fa a la recerca com pel que fa a la catalogació. Tots els treballs es proposa que rebin un seguiment per part de l’equip que desenvolupa el curs.

A part, es proposa l’elaboració de tutorials en vídeo i exemples d’enregistraments audiovisuals, que serveixin als alumnes per comprendre de forma amena els conceptes que s’aborden en la part teòrica del curs. Així, l’estructura és la següent:

Programa del curs

Mòdul1: 

Preparació d’un projecte de recerca (en fonts orals i en patrimoni cultural immaterial):

 • El disseny del projecte
 • La investigació prèvia

La recerca en fonts orals:

 • La selecció dels informants
 • La metodologia d’entrevista:
 • L’entrevista

La recerca en patrimoni cultural immaterial (PCI):

 • Comunitat, grup, participant, informant, els protagonistes
 • Metodologia de treball de camp
 • La captació de PCI

Mòdul 2

Catalogació: l’anàlisi

 • Ús de bases de dades
 • La transcripció / La descripció de l’element
 • Eines per a l’anàlisi
 • L’anàlisi dels resultats:

La difusió:

 • Aspectes legals
 • La publicació dels resultats
 • Estratègies de difusió
 • Exemples de difusió

fulletó curs Historia oral