Programa ARCHIFAM (2013-2015) Els arxius de família en la Península Ibèrica (finals del segle XIII-principis del segle XVII)


El programa Archifam “Arxius de família en la Península Ibèrica (finals del segle XIII- principis del segle XVII”, que integra també els marges pirenaics i Portugal, ha estudiat el fenomen de la construcció dels arxius, fabricats a partir dels documents relatius a la historia, els drets i la memòria de les famílies de les elits aristocràtiques. A través de les fonts, l’estudi s’ha estes a altres grups socials.

Amb una duració de tres anys (2013-2015) i inscrit dins d’un dels eixos d’investigació del contracte quinzenal de la ‘Escuela de Altos Estudios Hispánicos e Ibéricos’ (‘Escritos, archivos, relatos’), aquest programa es desenvolupa per la ‘Casa de Velázquez, Madrid’, l’equip ‘Identidades, Territorios, Expresiones, Movilidades (ITEM EA 3002, Universitée de Pau et des Pays de l’Adour), i els grups d’investigació “Sociedad, poder y cultura en el País Vasco (siglos XIV y XV)”, “Elites, redes, monarquía” (UPV-EHU, Vitoria), J.M. Lacarra (Universidad Pública de Navarra, Pamplona) i el ‘Instituto de Estudos Medievais’ (IEM) i el ‘Centro de História de Além Mar’ (CHAM) (Universidad Nueva de Lisboa).

Mostra de documents a l'Arxiu Històric de Girona

Mostra de documents a l’Arxiu Històric de Girona

Els equips d’investigació de les universitats col.laboradores en aquest programa compten amb una amplia experiència dins del camp dels arxius familiars, en particular respecte a la noblesa , o en l’àmbit dels cartularis, instruments documentals que recullen i conserven els instruments de gestió, els drets i la història de les famílies.

L’objectiu del programa Archifam no es el de reconstruir una història dels grups familiars a través dels arxius, o en cercar la història d’aquests fons arxivístics, es tracta de:

  • Estudiar el fenomen d’emmagatzematge dels documents, del procediment d’arxiu (això es la recollida, la selecció, la conservació i la classificació dels documents), relatius a la història, els drets i la memòria dels grups familiars.
  • Ficar en relleu els lligams complexos entre aquests arxius i les famílies que els van generar en el moment de la gènesi d’aquests fons i la seva evolució a través de l’ampliació i la conservació de dits fons.
  • Detectar el estatus i el paper que aquests fons jugaven dins de la dinàmica del llinatge, precisament com arxius ‘de la família’, en particular respecte a la construcció de la història, la identitat i la memòria d’aquests grups familiars, però també respecte al seu paper dins de les dinàmiques de control social

Al llarg d’aquests tres anys de desenvolupament del programa s’han fet un  seminari, unes jornades d’estudi i tres col.loquis al País Basc, Lisboa, Pau i Girona.  Els propers dies 23-26 de març es celebrarà a Madrid un taller doctoral, aquest darrer tancarà el programa Archifam

 

Girona 6 i 7 de març 2015

Arxius de família. Escriptures familiars: Patrimoni i documentació.

Els dies 6 i 7 de març de 2015 es van organitzar a Girona les Jornades d’Estudi Internacionals amb el títol ‘Arxius de família. Escriptures familiars: Patrimoni i documentació’ dins el projecte Archifam. L’activitat es va dur a terme entre la Facultat de Dret de la Universitat de Girona i l’Arxiu Històric de Girona. En total es van presentar 8 ponències sobre la temàtica de les Jornades.

Inauguració de les Jornades d'Estudi Internacionals. Girona

Inauguració de les Jornades d’Estudi Internacionals. Girona

Interessants van ser les ponències presentades per investigadors i arxivers de Catalunya, que van presentar la gran riquesa dels arxius patrimonials catalans. No son arxius nobiliaris, aquests arxius els formen els pagesos, propietaris de masies i terres, que volen que aquesta propietat quedi per escrit en aquell moment i per a les futures transmissions familiars. Aquesta documentació ha estat una gran sorpresa per als estudiosos de la Península Ibèrica.

Presentació de l'Arxiu Notarial de la Cerdanya

Presentació de l’Arxiu Notarial de la Cerdanya

La Universitat Nova de Lisboa va presentar el projecte d’una base de dades INVENT.ARQ a on s’estan introduint les descripcions i els documents dels arxius familiars portuguesos dels segles XV-XVII.

El programa Archifam finalitza aquest 2015 i els organitzadors estan treballant per a que tots els treballs i investigacions presentades durant aquests tres anys vegin la llum en una publicació.

 

Maria Pau Gómez Ferrer

Archiu Generau d’Aran