L’Arxiu Municipal de Lleida estrena el seu nou web


L’Arxiu Municipal de Lleida us presenta el seu nou web, amb el qual pretén modernitzar-se, millorar la seva presència a la xarxa, i dotar-se d’una major visibilitat.

L’arxiu és un servei dinàmic i actual que intervé de manera transversal en els processos propis de la institució, vetlla per garantir la conservació de la documentació i posa a l’abast dels ciutadans els continguts dels fons documentals que custodia.portada_web_estrena

El nou web s’ha plantejat com una plataforma visual i dinàmica; que mostra les diverses funcions que té l’arxiu, des de la conservació de la documentació d’època medieval i moderna fins a la implantació dels procediments propis de l’administració electrònica.

El portal presenta una estructura més clara i de fàcil navegació, i s’apropa a l’usuari a través d’alguns dels documents més destacats que integren els fons de l’arxiu. També ofereix l’oportunitat de descobrir documents en diversos suports: fotogràfics, fílmics, musicals, pergamins, llibres… que han arribat a nosaltres bé procedents de la pròpia gestió municipal, bé fruit dels llegats i donacions de particulars.

El web té una atractiva portada, amb aplicatius específics que ofereixen la possibilitat de consultar les actes i la premsa digitalitzada, així com un nou formulari de consulta per als usuaris. Estrena també, el canal notícies que presentarà l’actualitat relacionada amb l’arxiu. El portal s’estructura a partir de diverses pàgines. La primera d’elles està dedicada a la història de la institució i a la de l’arxiu, la següent exposa tots els serveis que ofereix, com les condicions d’accés i les de reproducció, la biblioteca especialitzada… entre altres. També posa a l’abast dels usuaris ressenyes de les publicacions que, al llarg dels anys, han estat editades per l’arxiu o bé que hi ha participat. I, dedica especial atenció als documents i les sèries més rellevants que integren els seus fons.

Finalment, dir que des de l’AML concebem el web com un ens viu que anirà creixent, adaptant-se a les necessitats i realitats de cada moment.