Ingressen a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà 6.000 negatius del fons fotogràfic de Ricard Subirà i Hereu, de Tremp


El passat 24 de març de 2015, es va signar el  conveni de cessió en comodat del fons de fotografies de Ricard Subirà i Hereu, de Tremp, per tal que sigui ingressat a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.

Acte de la signatura del conveni entre el Sr. Joan Ubach (President del Consell Comarcal del Pallars Jussà) i el Sr. Ricard Subirà. Fotografia Arxiu Comarcal Pallars Jussà.

Acte de la signatura del conveni entre el Sr. Joan Ubach (President del Consell Comarcal del Pallars Jussà) i el Sr. Ricard Subirà. Fotografia Arxiu Comarcal Pallars Jussà.

Ricard Subirà i Hereu, treballador jubilat de FECSA, és un gran aficionat al món de la fotografia, art que va treballar des dels anys 60 del segle passat. Ell controlava tot el procés fotogràfic, des de la captura de la imatge fins al revelat i posterior impressió en paper, tot i que mai va treballar d’una manera professional.

El fons ingressat a l’arxiu comarcal, està format per 6.000 negatius de polièster de35 mm, blanc i negre, i color, en perfecte estat de conservació i excel·lentment ordenats ja que el mateix fotògraf  ha facilitat un inventari on consta el títol i la cronologia de cada reportatge.

En  total són 245 reportatges fotogràfics, datats entre l’any 1966 i el 2003, entre els quals destaquen les primeres excursions fetes per la comarca del Jussà, fruit de la seva activitat excursionista amb la Societat d’Amics de la Muntanya (S.A.M) de Tremp, del que fou soci fundador.

Les temàtiques són molt variades, però destaquen les fotografies de caire excursionista, de festes majors, el Dia de la Província de l’any 1967, fires de Primavera de Tremp, aplecs, acampades, voltes ciclistes, viatges i diferents reportatges de la Unió Ciclista de Tremp, del qual és soci.

L’ingrés d’aquest fons fotogràfic és molt important per la ciutat de Tremp i la comarca, doncs ens ofereix l’oportunitat de recordar el passat trempolí mitjançant fotografies realitzades amb una enorme llibertat, fruit de l’afició per aquest art d’en Ricard Subirà i Hereu.

L’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, destaca que aquest ingrés és el cinquè fons fotogràfic ingressat a l’Arxiu  des de la seva inauguració a l’any 2009, desprès que ho fessin fotògrafs com: Pompeu Molist, Andreu Gelabert,Josep Durany i Pepe Núñez.

Els ciutadans de la comarca del Jussà, cada cop tenen més clar, que ingressar el seu fons documental o fotogràfic a l’Arxiu Comarcal, té la seva raó d’esser. L’ordenació, la conservació, la digitalització i la difusió d’aquestes imatges, garanteixen la conservació de la memòria de la comarca i el que és més interessant, la generositat d’aquests ingressos, faciliten la recerca històrica i faciliten al ciutadà a l’accés als records viscuts.

Un cop ingressat el fons, l’arxiu comarcal, té la intenció de digitalitzar els reportatges més importants a nivell històric per la ciutat de Tremp i la Comarca del Jussà.

Arxiu Comarcal del Pallars Jussà