L’Arxiu Comarcal de la Segarra restaura una traducció catalana medieval d’una obra de la cultura llatina


L’Arxiu Comarcal de la Segarra ha restaurat una traducció catalana de l’obra de Boeci De la consolació de la filosofia. Es tracta d’un còdex de finals del segle XIV

 

Boeci fou filòsof, polític i escriptor llatí (Roma 480 – Pavia 525). Representant del neoplatonisme, es va inclinar per l’estoïcisme i fou un dels fundadors de la filosofia cristiana d’Occident. Va traduir, del grec al llatí, i va comentar a Plató i Aristòtil.

“De consolatione philosophiae”  (De la consolació de la filosofia) és la seva obra més coneguda. Escrita a la presó entre els anys 523 i 524, consta de cinc llibres, en prosa i en vers, on l’autor manté un diàleg literari amb una visitant, la Filosofia, que pren la forma d’una dona i consola a Boeci en la seva dissort. És una obra de pensament ètic clàssic, autobiogràfica, filosòfica i política on exposa i dialoga sobre els principals problemes de la consciència humana.

Molt llegida a l’edat mitjana va originar comentaris i traduccions al català i al castellà durant els segles XIV i XV. Traduïda al català per Pere Saplana -entre 1358 i 1362- i revisada i completada per Antoni Ginebreda, ambdós religiosos dominicans, estava dedicada a l’Infant Jaume de Mallorca fet presoner per Pere III.

Tasques de restauracióTasques de restauració
El còdex medieval català de l’Arxiu Comarcal de la Segarra està escrit a una columna en lletra gòtica cursiva, té 91 folis (inclosos els blancs intercalats i afegits en el procés  de la restauració), a mida295 mm. x210 mm., amb una pèrdua significativa de folis i sense l’enquadernació original. Es tracta de la primera versió de la traducció de Pere Saplana.

Confeccionat amb paper de pasta de draps, artesanal manual i de fibres no llenyoses. És verjurat, amb filigrana, barbes i gruix desigual, i una marca d’aigua semblant a un molinet. Les tintes són metal·loàcides, de tonalitats que van del marró al negre. Presenta decoracions de color vermell en la part interior d’alguns traços i tintes de tonalitats vermelles, blaves i liles decorant les caplletres. Hi ha tres folis solts amb una relació dels reis de Navarra i Aragó.
Llibre abans de ser restauratL’Arxiu custodia un altre exemplar, del segle XV, de La consolació de la filosofia en traducció catalana de Saplana revisada per Antoni Ginebreda, escrit a dues columnes en lletra gòtica rodona.

La restauració l’ha dut a terme Núria Vila Lafita de “-grafia: [conservació – restauració]”.  

Primerament, s’ha realitzat un examen organolèptic i el diagnòstic de l’estat de conservació i les analítiques físico-químiques prèvies. El procés d’intervenció s’ha iniciat amb la col·lació i desmuntatge del llibre, una desinfecció preventiva, neteja mecànica en sec, la fixació de les tintes solubles, neteja humida, desacidificació, reaprest del paper, la reintegració de les pèrdues de suport i unes laminacions puntuals, aplanat amb pes, assecatge per oreig, l’alçat dels quadernets (muntatge) i recosit d’aquests a l’enquadernació.

Com que el llibre estava mancat de les cobertes s’ha confeccionat una nova enquadernació, amb pergamí d’ovella, en forma de cartera i reforços de pell al llom del volum, amb un tancament de botó de pell i una baga de cordill de lli.

En tots els processos de la restauració s’han emprat materials de conservació i procediments totalment reversibles.

Finalment, el còdex ha quedat protegit a l’interior d’una carpeta de cartró de preservació de Ph neutre i amb reserva alcalina.

Llibre restaurat