El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de Notaris de Catalunya signen un conveni de col·laboració en matèria d’arxius de protocols notarials


El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de Notaris de Catalunya han signat un conveni de col·laboració en matèria d’arxius de protocols, mitjançant el qual es treballarà en una gestió eficient de més de 9 quilòmetres de protocols notarials dipositats als arxius comarcals, garantint el principi de provinença i territorialitat

Conveni Col·legi de Notaris de Catalunya

Signatura del Conveni Col·legi de Notaris de Catalunya

L’objecte del conveni és mantenir la col·laboració establerta l’any 2007 entre el Departament de Cultura i el Col·legi de Notaris de Catalunya per a la conservació del protocols notarials generats a Catalunya, i de manera específica per als protocols de menys de 100 anys, i per als protocols de les notaries amortitzades per raó de la revisió de la demarcació notarial de Catalunya per Reial Decret 140/2015 de 6 de març que conservaran de manera extraordinària alguns arxius del territori.

Així, el Departament de Cultura, per mitjà dels arxius comarcals, gestionarà els protocols notarials d’acord amb els principis de provinença i territorialitat, procurant no dividir les sèries, de manera que els canvis que hi ha hagut en els límits dels districtes notarials no afectin la ubicació dels protocols històrics d’una mateixa localitat en arxius diferents. Els pactes en relació a la gestió dels protocols de 100 anys o més tenen l’objectiu de garantir en tot el territori de Catalunya la gestió, el inventari, el control professionalitzat i la conservació dels protocols. Per garantir l’accés i el servei al públic en el lliurament de cada any, tal i com s’ha fet fins ara, es transferiran a l’arxiu comarcal competent els protocols que facin 100 anys, amb signatura d’una acta de lliurament entre el notari arxiver i el responsable de l’arxiu. I en relació a la gestió dels protocols de menys 100 anys, sempre que hi hagi les condicions d’espai necessàries en l’arxiu comarcal corresponent, es podran ingressar i conservar, en els arxius comarcals, els protocols que es vagin generant.

La col·laboració també permetrà al Col·legi de Notaris de Catalunya accedir als programes de suport tècnic i econòmic i a les mesures de foment que estableixi el Departament de Cultura. Ambdues institucions treballaran conjuntament amb l’objectiu de normalitzar el dipòsit dels protocols de titularitat pública que per raons històriques específiques es conserven encara en arxius d’altres titularitats. Igualment el Col·legi disposarà de representació en el Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental.7A1683A530A1028DC1257E62003D7CFC.F8395AF89864B263C1257C14003EA2A7.diposit-arxiu-3

L’acord, a banda de consolidar una gestió eficaç dels protocols de més de 100 anys, proposa un model innovador de gestió dels protocols de menys de 100 anys garantint la seva conservació i la seva gestió en el districte notarial i arxius comarcal corresponent. A més, per facilitar la gestió s’ha elaborat un protocol d’actuació entre els notaris arxivers dels districtes notarials i els arxius comarcals de la Generalitat de Catalunya (dipòsits, transferències i préstecs per a expedició de còpies), que facilitarà les transferències dels documents que es realitzaran anualment. El Departament de Cultura formalitzarà aquest protocol en instrucció durant el mes de setembre i serà d’obligat compliment pel conjunt d’arxius comarcals.

 

Els protocols notarials

Els protocols notarials representen un patrimoni documental essencial per a Catalunya i únic pel patrimoni documental mundial. Són el testimoni de les activitats de la societat catalana des de fa 800 anys i mostren el desenvolupament de Catalunya en àmbits tant diversos com el comerç, les activitats econòmiques i productives, les relacions socials, les urbanístiques, les successions, el món rural, etc. Tot aquest patrimoni documental situa a Catalunya, a través de l’Arxiu de Protocols de Barcelona, la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya i els arxius diocesans, com a referent mundial, juntament amb l’Arxiu del Vaticà.

Prova d’aquesta tasca són els més de 9,5 quilòmetres de protocols notarials dipositats a la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya (l’equivalent a 90.500 capses d’arxiu o arxivadors) que conjuntament amb els protocols notarials custodiats a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona representen un dels valors documentals més importants del patrimoni documental català i un dels referents mundials en aquesta tipologia documental.

beques

Ajuda a localitzar els titulars legítims dels “Papers de Salamanca”


pp0010Una de les principals tasques dels arxius és la defensa i preservació dels drets dels ciutadans i aquesta és una de les tasques que els arxivers han d’esmerçar més esforç. És cert que això comporta un accés indiscriminat i per tant una transparència de fons. És per això que el treball dels professionals dels arxius va des de la identificació a la descripció, la classificació i, de vegades, la restauració, tot per poder assegurar la conservació, sí, però aquesta conservació no té cap sentit si no es pot accedir i, sobre tot, sinó es conserva la documentació que garanteix els drets de la comunitat i dels seus individus, però també la seva memòria. En cap cas creiem que l’objectiu principal d’un arxiu és el de fer de dipòsit de coneixement per l’elaboració de la Història, com un mena de factoria que se n’ocupa de recollir tota la documentació i materials que puguin existir sobre una època o període històric, per tal de facilitar la feina d’historiadors especialistes. És cert que és una de les activitats que es deriven de la tasca principal i que ens el treball dels estudiosos ajuden a difondre els fons que es troben en cada un dels arxius i fins i tot a establir relacions i sinergies necessàries per poder arribar a  entendre millor el moment històric en el que es va produir la documentació que es troba recollida en cada un dels arxius, però sempre tenint present que es per la transparència de fons i la defensa dels drets de les persones que obrim les portes cada dia.

Els que seguiu aquest bloc us sonarà el que heu llegit  fins ara, ja que ho hem repetit cada cop que se’ns ha presentat una oportunitat i ho fem perquè estem convençuts i convençudes. Ara ho tornem a portar fins aquí arrel de la crida quee l’Arxiu Nacional de Catalunya ha fet per trobar als possibles propietaris d’una part de la documentació que es va traslladar des de l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, avui Centre Documental de la Memòria Històrica, a l’Arxiu Nacional de Catalunya en compliment de la LLEI 21/2005, de 17 de novembre. Aquesta crida té com objectiu tornar-los la possessió de la documentació i restituir així una part de la memòria que els hi va ser arrabassada.

D’aquesta crida s’han fet ressò abans que nosaltres l’Associació d’Arxivers – Gestors Documentals de Catalunya en el seu butlletí núm. 85  i la premsa catalana en alguns articles durant les últimes setmanes. És necessari continuar amb la difusió de la campanya per aconseguir entre tots que l’ANC ho pugui aconseguir el major grau d’èxit possible:

Ajuda’ns a localitzar els titulars legítims dels “Papers de Salamanca”megafono

 

 

L’Arxiu Comarcal de l’Urgell incorpora al seu fons un document comptable de Claravalls del segle XVII


El passat 10 d’agost el poble de Claravalls, del municipi de Tàrrega, va cedir a l’Arxiu Comarcal de l’Urgell per a la seva custòdia l’anomenat ‘Llibre de l’Onzè’.

Donació del "Llibre del Onzè" a l'Arxiu Comarcal de l'UrgellEs tracta d’un document del segle XVII on es va registrar la comptabilitat de l’impost conegut com onzè, equivalent a l’onzena part del valor de les collites. La peça, de singular valor, també conté la relació de censalistes que cobraven aquest dret així com el litigi sobre el mateix. El volum s’acompanya d’altra documentació de drets dels segles XVI i XVIII. El Llibre de l’Onzè, enquadernat en pergamí, serà objecte ara d’una acurat procés de restauració. L’Arxiu Comarcal de l’Urgell ha rebut el document de mans de veïns del poble de Claravalls.

Amb aquesta cessió s’enriqueix la documentació històrica de Claravalls que es conserva a l’Arxiu Comarcal de l’Urgell i que en un futur es posarà a disposició dels investigadors. El director de l’Arxiu Comarcal de l’Urgell, Carles Quevedo, ha rebut el document de mans de veïns del poble encapçalats pel seu portaveu, Gaspar Calderó.

Tercera Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell, dissabte 14 de novembre de 2015 a Oliana


El proper dissabte 14 de novembre tindrà lloc la Tercera Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell, que es realitzarà durant tot el dia a Oliana, organitzada per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Oliana i l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.Oliana

Es tracta d’una jornada en la qual es presentaran un conjunt d’estudis i treballs sobre la comarca a partir de ponències de fins a quinze minuts de durada. Els textos de les ponències que reuneixin els requisits necessaris seran publicats al quart número de la revista “Interpontes: Estudis de l’Alt Urgell”, que té prevista la seva aparició l’any 2016.

Us fem arribar aquesta informació per tal que us reserveu la data en cas que estigueu interessats en participar-hi (sempre tenint en compte que es tracta d’un acte totalment públic i gratuït), i també per animar-vos a la presentació dels treballs que pugueu estar duent a terme, sobre qualsevol àmbit del coneixement, sempre que tinguin com a àmbit territorial la comarca de l’Alt Urgell.

En aquest sentit, hem obert un termini de recepció de propostes de comunicacions que finalitza el proper DILLUNS 14 DE SETEMBRE. Abans d’aquesta data ens podeu fer IECAUarribar els resums de les vostres comunicacions, amb uns 1.000 caràcters d’extensió incloent espais i cinc paraules clau, per tal de valorar la seva idoneïtat i per definir i concretar el programa de la jornada.

Us animem a participar a la jornada, ja sigui presentant els vostres treballs o sigui assistint-hi com a públic. Podeu enviar els resums juntament amb les vostres dades de contacte al correu electrònic: iecalturgell@gmail.com

Novetats del IX Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs. Canillo (Andorra). 2, 3 i 4 d’octubre de 2015


Ja es pot consultar el llibret definitiu del IX Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs que es durà a terme a Canillo (Andorra) els dies 2, 3 i 4 d’octubre de 2015. El llibret s’ha editat en els cinc idiomes pirinencs (català, castellà, francès, euskera i occità) i conté tota la informació del col·loqui. Llibret definitiu del Col.loqui 2015

dibuixEn aquesta ocasió, el col·loqui porta per títol “Contraban d’idees. Contagi, innovació i dissidència a través del Pirineu”, ja que volem analitzar els Pirineus com a espai per al flux de les idees, els diferents mitjans emprats per a la seva difusió o els personatges que han tingut més incidència en aquests processos. Igualment ens interessa caracteritzar com aquest fenomen ha marcat el dia a dia dels diferents territoris pirinencs i, des de l’actualitat, ponderar el triomf o el fracàs dels diferents corrents i moviments. Cal dir que en la primera circular es va acotar la temàtica del col·loqui al segle XVIII-XIX, però que finalment s’ha decidit ampliar-la a totes les èpoques històriques.

Aquest col·loqui s’estructura en els següents àmbits d’estudi, als quals es podran presentar propostes de comunicacions i comunicacions pòster:

ÀMBIT 1: Eines, mitjans i espais: diaris, llibres, migracions, fires, ateneus i casinos

ÀMBIT 2: Els portadors de les idees : biografies i prosopografies

ÀMBIT 3: La incidència del pas de les idees en el dia a dia

Ampliat el termini per presentar comunicacions al IX Col·loqui d’Estudis Transpirinencs

El termini per presentar-hi comunicacions s’ha ampliat fis al 31 d’agost. Tots els investigadors que hi estiguin interessats cal que enviïn les propostes de comunicacions, amb el títol i un resum d’entre cinc-cents i dos mil caràcters, a l’adreça pineda@irmu.org abans d’aquesta data.

El preu de la inscripció general serà de 60 € i el de la inscripció reduïda –per a membres de centres d’estudis i estudiants– serà de 45 €. El preu dóna dret a les actes, al sopar i a l’actuació musical de divendres i al dinar de diumenge. El dinar de dissabte, opcional, té un preu de 15€, que caldrà abonar en el moment de la recollida de documentació.

La inscripció es podrà fer per via ordinària (fent arribat la butlleta per correu o correu electrònic) o per via telemàtica (mitjançant la butlleta electrònica que trobareu la pestanya “Inscripció” de l’enllaç www.irmu.org/projects/transpirinencs) abans del 26 de setembre de 2015.

Institut Ramon Muntaner