Exposició sobre el cadastre borbònic de Patiño a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell


En el marc de les activitats de difusió relacionades amb la commemoració del Tricentenari del 1714, des de l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell i amb la col·laboració de l’Arxiu Històric de Lleida s’ha organitzat una exposició basada en diversos documents del fons del Cadastre de Patiño, un dels més interessants conservats a l’Arxiu Històric de Lleida i un dels més consultats.

Patino_ACPU_jpg.JPG_553196563Entre les conseqüències més destacades de la Guerra de Successió figura l’establiment a la Corona d’Aragó mitjançant el Decret de Nova Planta de 1716 d’un nou sistema de govern i d’administració destinat a substituir les tradicionals institucions catalanes. D’aquest model en destaca el nou sistema tributari, el Cadastre, que tenia com a premisses la centralització administrativa, l’abolició dels furs i privilegis de València, Aragó, Mallorca i Catalunya i l’administració directa des de Madrid mitjançant les Capitanies Generals, les Audiències i les Intendències.

L’exposició, basada en 11 panels de gran format, vol donar a conèixer la incidència que aquest nou model tributari va tenir a les poblacions de les vegueries de les terres de Lleida i dels Pirineus, amb incidència al territori del Pla d’Urgell, el qual contribuïa d’una manera molt dura a la fiscalitat borbònica.

La mostra es pot visitar en  la mateixa seu de l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell.

Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell