Jornades d’Estudi ‘1616. Ordinacions, Pragmàtica i Edictes Reials de la Val d’Aran. Juan Francisco de Gracia’. Primera circular


Aquestes Jornades es centraran en l’estudi, en el seu 400 aniversari, d’aquest document que actualitza l’administració aranesa

En 1613, el doctor Juan Francisco de Gracia i de Tolba, assessor del comtat de la Ribagorça i visitador reial a la Val d’Aran va fer un informe-relació sobre la situació d’Aran en el segle XVII. En una carta dirigida al rei Felip III, de Gracia diu que en aquest escrit relacionarà tot Aran: les poblacions, els castells, les esglésies, les persones, les costums, els reis que l’han posseït, els usos i costums i el govern.

PORTADAEn 1616, de Gracia, per actualitzar i recopilar l’administració aranesa, fa un nou document conegut com ‘Ordinacions’. Entre els mesos de setembre i octubre d’aquell any, el Conselh Generau dera Val d’Aran, esmena, aprova i fica en execució, mitjançant actes públics, aquest nou document.

Les ‘Ordinacions’ contenen una nova forma d’insaculació i extracció dels oficis de la Val d’Aran, els drets que han de donar els oficials de la Regia Cúria aranesa en els afers civils i criminals i la Pragmàtica, Edictes i Pregons Reials.

Les Jornades d’Estudi tindran lloc els dies 4, 5 i 6 de novembre de 2016. Els interessats en participar en les mateixes, mitjançant la presentació d’una comunicació, podran enviar les seves propostes en forma de resum, amb una extensió màxima de 500  a 2000 caràcters. El termini per a presentar el resum és el 29 de febrer de 2016. Aquest s’enviarà a l’adreça de correu electrònic de l’Archiu Generau d’Aran: acvallaran.cultura@gencat.cat

Preinscripcion Jornades