L’Arxiu Comarcal de l’Urgell organitza un curs de Cal·ligrafia d’escriptures modernista i neogòtica


Inscripcions de l’1 al 14 de setembre

A partir del dijous 1 de setembre es podran realitzar les inscripcions a aquest curs pràctic de cal·ligrafia organitzat per l’Arxiu Comarcal de l’Urgell (ACUR).

El curs s’iniciarà el dia 17 de setembre i durant 6 sessions, els mesos de setembre i octubre, es farà una aproximació pràctica a la cal·ligrafia modernista i neogòtica. Amb l’objectiu d’aprendre aquestes escriptures a mà, amb les seves variants Neuland i monolínia, la retolació de versals i monogrames amb ploma de tall ample i ploma de bastó.calligrafia_def_Pagina_1.jpg_1066294359

Durant el curs farem sessions pràctiques de les diverses escriptures i els seus elements decoratius i la seva comparació amb les formes que trobem als documents conservats a l’arxiu.

La inscripció es fa mitjançant l’abonament del preu del curs i fent arribar el resguard de l’ingrés (original o digitalització), juntament amb la butlleta d’inscripció complimentada a l’Arxiu Comarcal de l’Urgell (carrer de les Sitges, 4 de Tàrrega o a l’adreça electrònica acurgell.cultura@gencat.cat)

Professorat: Keith Adams

Inscripcions de l’1 al 14 de setembre de 2016 (places limitades).

Fulletó informatiu del curs.

Formulari d’inscripció.

Entrada publicada inicialment en el web de la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC).

Lectures d’estiu: Els camins històrics del Pallars Jussà i les Actes Archivando 2015


Agost és un mes en el que la calor encara justifica la mandra, la beguda freda i les remullades, però per als moments en els que busquem l’ombra i una mica de corrent que ens permeti gaudir d’una estona de lectura, us recomanem passejar per la comarca del Pallars Jussà, d’un Montsec a l’altre i fer-ho a partir d’una bona obra d’investigació i excel·lentment documentada:

Els Camins Històrics del Pallars Jussà20151220_10242264 Els camins històrics de Pallars Jussà de Jacinto Bonales i Cortés & Miquel Bailac i Bonales. Editat per Garsineu edicions de Tremp, en la col·lecció Beca Mn. Jesús Castells i Serra.

La xarxa de camins de la comarca del Pallars Jussà ha patit una profunda transformació deguda a cinc processos ben diferenciats però relacionats: la modernització de la xarxa per ser adaptada a la motorització dels transports, el procés d’emigració encetat al segle XIX però de fort calat des de mitjans del segle XX; la motorització agrària que ha provocat l’eixamplament de les parcel·les que encara es conreen i la modificació dels camins per tal d’accedir a aquestes amb maquinària motoritzada; la construcció dels embassaments per la producció hidroelèctrica, i la repoblació forestal amb la corresponent construcció de terrasses a les muntanyes.

Per tal de recuperar, documentar i analitzar la xarxa de camins existents durant l’economia orgànica, Jacinto Bonales com a historiador, documentalista i cartògraf, i Miquel Bailac com a informàtic i cartògraf han aplicat les noves tecnologies informàtiques per la localització i georeferenciació de més de 5.000 quilòmetres de xarxa viària. El llibre es divideix en tres parts. La primera, titulada “Qüestions de Mètode”, planteja un estat de la qüestió sobre l’origen dels camins a “Els Camins Silenciats” així com diferents hipòtesis i tècniques de treball, per analitzar, tot seguit, la cartografia històrica relativa a la comarca. En la segona part “Els Camins Històrics” s’analitza en primer lloc els condicionants jurídics dels camins (propietat, autoritat, etc.) i els condicionants econòmics (ambientals) que en incideixen. Seguidament s’estudien de forma detallada els grans eixos viaris que travessen la comarca, els camins comarcals, i s’estudien diferents casos de camins locals i d’estructuració dels termes.

La tercera i darrera part del llibre analitza el procés de transformació de la xarxa viària ja des del segle XVIII, amb les diferents planificacions, els èxits i fracassos de la xarxa de carreteres de l’Estat, i el desenvolupament de la xarxa de camins veïnals (per trànsit motoritzat) des dels seus orígens i fins al franquisme.

portada-e1450893028309

 

A Internet no deixeu de llegir les Actes de les 8es Jornades d’Archivando, perquè tots els articles s’ho valen i per anar fent boca tot esperant les 9es Jornades en León el 10 i 11 de novembre del 2016.

 

 

 

L’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà ingressa part del fons de l’enginyer Mr. Charles Reginald Norman Smith


La documentació dipositada inclou 588 fotografies familiars en suport paper, tres pintures a l’oli amb el retrat de Mr. Smith, un diploma honorífic dels treballadors de la C.H. de Camarasa de 1927, el títol d’enginyer i una medalla honorífica de la Diputació Provincial de Lleida a l’any 1970 a Smith

L’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà ha ingressat part del fons personal de l’enginyer de la Central Hidroelèctrica de Talarn, Mr. Charles Smith.

El passat 26 de maig de 2016, l’Ajuntament de Tremp i la neta de Mr. Smith, la Sra. Lynda Ivette Smith Warman, resident a Canadà, van signar el contracte de cessió en comodat per ingressar part del fons personal del Sr. Smith,format per: tres pintures a l’oli; dos diplomes; una medalla; un document mecanoscrit biogràfic de l’any 1964 i algun retall de premsa del seu avi, enginyer i Cap de la Central Hidroelèctrica de Talarn a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà a Tremp.juscentral1

Nascut a Anglaterra a l’any 1893, Mr. Charles Smith, va cursar els estudis d’enginyeria hidràulica, i veien gran futur laboral a Catalunya, es va desplaçar amb a la jove edat de 20 anys a Lleida per a iniciar-se en els treballs de la Central Hidroelèctrica de Seròs (Segrià).

A l’esclatar la Primera Guerra Mundial, els treballs hidroelèctrics a Lleida es van aturar i va ser llavors quan va regressar a Anglaterra on va participar activament com a pilot d’avió al servei del seu país.

Finalitzada la guerra a l’any 1919 regressa a Catalunya i es converteix en l’enginyer que va portar en marxa els treballs de la Central Hidroelèctrica de Camarasa (La Noguera), essent proclamat fill adoptiu de Fontllonga a l’any 1927.

Amb l’esclat de la Guerra Civil Espanyola l’any 1936, els treballs hidroelèctrics és van aturar novament. Passada la guerra civil, i fins a la seva jubilació a l’any 1953, es va fer càrrec com a enginyer en cap de la Central Hidroelèctrica de Talarn (Pallars Jussà), on va viure amb la seva família, essent enterrat a Tremp a l’any 1975.

La documentació aportada per la família Smith esdevé molt important per la comarca i per a Tremp, doncs les centrals hidroelèctriques han estat i són el motor industrial de la comarca.

L’arxiu comarcal preveu documentar i digitalitzar les fotografies i fer una petita biografia de l’enginyer amb col·laboració amb la Sra. Lynda Smith.

Article original al web de la XAC  més informació en Lo Pallars Televisió 

 

 

Arxius en línea: actes del Sindicat de Regs i de la Junta Central de Regants dels Canals d’Urgell


L’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell posa a disposició, a través de l’aplicació “Arxius en Línia”, documentació del Sindicat de Regs i la Junta Central de Regants. Els documents,que abasten l’arc cronològic 1862-1964,es poden consultar des de casa a través del portal corporatiu “Arxius en Línia” de la Xarxa d’Arxius Comarcals. Així doncs, es tracta de 8.790 imatges d’actes de govern obtingudes amb l’escaneig de 26 volums.

L’arxiu  va ingressar fa anys la documentació de la Societat Canal d’Urgell i d’altres ens, els quals vehiculaven l’activitat a l’entorn dels Canals amb anterioritat a la reversió (retorn dels drets a l’estat) i extinció de la Societat Anònima que tenia la gestió i explotació d’aquesta infraestructura, així com el seu manteniment.Les actes del Sindicat de Regs i de la Junta Central de Regants dels Canals d’Urgell.jpg

El Sindicat General de Regs es va constituir el 1862 a Tàrrega i fou l’organisme corporatiu que aglutinava i representava els interessos dels propietaris de finques regades pels Canals d’Urgell, amb l’objectiu fonamental de vetllar per una organització equitativa pel que fa al repartiment de les aigües. Formalment era una entitat administrativa d’ordre corporatiu.

Hereves d’aquest Sindicat pel que fa a les funcions serien la Junta Central de Regantes (poc abans de la Guerra Civil) i la posterior (i actual) Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, qui ostenta actualment la concessió de l’ús i explotació dels Canals.

Finalment, el 1964 va finalitzar la concessió de la Societat Anònima que explotava el Canal i es va produir la reversió a l’Estat dels drets d’explotació dels Canals d’Urgell. El 14 de juliol de 1964 es concedí a perpetuïtat i a favor dels regants l’explotació de la centenària infraestructura, entrega que materialitzà el ministeri el 17 de novembre de 1965.

El 1968-69 es va extingir la Societat, i la nova Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell (creada el 1964) recuperà les funcions de representació dels regants i amb elles la documentació del Sindicat, que actualment té dipositada a l’Arxiu Comarcal i que ara presentem digitalitzada en una de les seves parts més essencials: les actes.

Cal remarcar el valor de poder disposar d’aquesta documentació: només cal tenir connexió a Internet, i de seguida, es pot accedir a documents que recullen la història dels nostres municipis. Gràcies a aquest treball de digitalització i al fet que sigui tan accessible, no només podem descobrir aspectes del nostre passat, sinó que també es preserven els originals.

Ingrés a l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà de dos llibres parroquials, adquirits en subhasta


Els llibres procedeixen de la parròquia de Sant Martí de Borén (Alt Àneu) i estan en molt bon estat de conservació

 

boren-notarial.jpg_997145187

Gràcies a l’estreta col·laboració de la Xarxa d’Arxius Comarcals i la Subdirecció General d’Arxius, s’han pogut adquirir en subhasta dos llibres parroquials dels segles XVII-XVIII, mitjançant l’exercici del dret de tanteig. Els companys de l’Arxiu Comarcal del Berguedà ens van alertar de la venda, i els companys de la Secció de Projectes i protecció del patrimoni documental ens van ajudar a tramitar la seva adquisició.

Els llibres provenen de la parròquia de Sant Martí de Borén, al municipi d’Alt Àneu.

El primer és un llibre sacramental en mida foli allargat i enquadernació en pergamí, reaprofitat de 142 folis (alguns d’ells en blanc). Recull els batejos, defuncions, confirmacions, matrimonis, comunions i excomunions de l’any 1681 al 1774.

El segon és un manual notarial de 133 folis mida quart, enquadernat en pergamí, reutilitzant una pàgina d’un cantoral, que conté els instruments notarials signats a la parròquia entre els anys 1680 i 1700.

Així, els dos llibres han estat rescatats per al patrimoni públic, i seran inclosos a la Col·lecció de manuscrits i documents solts de l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà, restant a disposició de tots els usuaris.

 

Extret web Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà