Nou portal web per a la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya


S’ha publicat a Internet el nou Portal de la Xarxa d’Arxius Comarcals. Una de les principals novetats del web és que s’ha construït amb disseny responsiu, que permet l’accés als usuaris des de qualsevol dispositiu (telèfon mòbil, tauleta, portàtil, ordinador de taula)

A més d’estar elaborat sota el concepte d’estil responsiu, el nou Portal de la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC) comporta un munt de canvis que es poden observar a simple vista si es compara amb la seva anterior versió. Les noves pàgines han adquirit un major  impacte visual que s’ha aconseguit a través de formes de presentació basades en l’ús d’un major nombre d’imatges. Les notícies i activitats d’actualitat dels arxius han adquirit un lloc preeminent en l’estructura de les pàgines i s’ha atorgat més protagonisme als cercadors i recursos més habitualment utilitzats pels usuaris. També cal destacar la integració d’un cercador en la capçalera de les pàgines, que cerca per paraules clau sobre tots els continguts del Portal de la XAC.

dibuix.JPG

Principals novetats

Disseny adaptatiu: El portal de la XAC ara és accessible des de qualsevol dispositiu, ja sigui un telèfon mòbil, ordinador o tauleta, ja que l’estructura i els continguts de les pàgines s’adapten per a ser llegibles des de qualsevol dispositiu.

Nou espai d’actualitat: L’actualitat adquireix un lloc preeminent en les pàgines dels arxius a través d’un carrusel de diapositives on es visualitzen les notícies i activitats més rellevants.

Reordenació i noves formes de presentació dels continguts: Certs continguts s’han reorganitzat dins la seva ubicació original de pàgina i altres han estat transformats en la seva forma de presentació (quadre de fons, documents escollits, pàgina d’activitats, etc.) amb la intenció que l’usuari pugui accedir més ràpidament a la informació concreta que està cercant.

Evolució del Portal 

El Portal de la XAC va néixer el juny de 2010 i la seva implantació en tots els arxius va finalitzar l’estiu de 2011.

Des de llavors s’han dut a terme tot un seguit d’actuacions entre les quals destaquem:

–  L’establiment d’un sistema periòdic d’anàlisi estadístic del Portal

–  Creació d’un Consell redactor del web

– Incorporació al portal de diferents xarxes socials (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram etc.)

–  Migració del Portal del gestor de continguts GECO (basat en el sistema Vignette) a GECO + (basat en programari lliure OpenCms).

Finalment, el Portal XAC ha estat migrat al nou disseny gencat responsiu. L’objecte d’aquesta última evolució del Portal ha estat adaptar-lo als requeriments de visualització dels diferents dispositius mòbils i així fer que els seus continguts siguin accessibles per a tothom i des de qualsevol lloc

 

Notícia extreta del Portal web Xarxa Arxius Comarcals