El privilegi de Ciutat de Solsona a l’Arxiu Comarcal del Solsonès


Ara farà dos anys, el juliol del 2018, es va formalitzar la donació del privilegi de ciutat a la ciutat de Solsona i amb la condició que fos conservat a l’Arxiu Comarcal del Solsonès. Era el resultat d’una llarga sèrie de gestions que van propiciar la seva donació per part de la família Baixas.

Solsona va ser elevada a la categoria de ciutat el 30 de juliol de 1594 per Felip II. Aquest és un procés que no es pot desvincular de l’assoliment de la seu episcopal per Solsona. El document que ens ha arribat és una còpia del 1596 gairebé coetània al document original que no ens ha arribat. Aquest document és l’únic que recull el text original de concessió del títol de ciutat a Solsona, escrit en llatí i firmat pel Felip II de Castella i   I d’Aragó des del monestir de Sant Lorenzo del Escorial. Si fem un recorregut pels inventaris antics del fons municipal de Solsona –publicats per Ramon Planes- podrem observar que el privilegi de ciutat ens apareix en un inventari de la documentació elaborat entre 1685 i 1687; tot i que no podem afirmar si es refereix al document original de 1594 o a la còpia de 1596.

La signatura del conveni va coincidir amb l’inici dels actes dels 425 anys de ciutat. En un acte públic a la sala noble de sessions de l’Ajuntament es va signar el conveni; a continuació els assistents varen poder veure el document i una traducció al català que es va fer a aquests efectes. La següent etapa va ser la seva restauració que es va realitzar els mesos següents a la seu de l’ACS. La restauradora Mònica Megino va procedir a les diferents fases del desmuntatge –es trobava emmarcat en un quadre-, neteja, aplanat, consolidació i reintegració del suport i, finalment, l’elaboració d’una carpeta de protecció.

Així mateix, s’han elaborat tres còpies del document cedit: una per la família que ha fet donació del document, una altra per l’Ajuntament i, finalment, una per l’Arxiu Comarcal. L’objectiu d’aquestes còpies és la seva utilització per a finalitats de difusió i per a preservar l’original. Es van plantejar diferents possibilitats per a l’elaboració de les mateixes, finalment i després de valorar diferents opcions, es van fer unes còpies sobre pergamí pel cal·lígraf Josep Batlle, utilitzant les mateixes tècniques que s’utilitzaven a l’època.

En la darrera Revista Cultural del Solsonès. Oppidum  hi ha un article amb el títol Contextualització i restauració del Privilegi de Ciutat de Solsona de Josep M. Masnou i Mònica Megino que es centra en el document d’atorgament del títol de ciutat. La presentació de la revista sempre va acompanyada d’un acte cultural dissenyat per la coordinació de la revista i  està relacionat amb el contingut d’algun dels treballs que s’hi presenten. La presentació estava prevista pel dia 3 d’abril i estava relacionada amb aquest treball i, en certa forma, era el tancament dels 425 anys de l’atorgament del Privilegi de Ciutat de Solsona; tanmateix, per les circumstàncies per tots conegudes, no es va poder dur a terme. L’acte havia de tenir una representació teatral d’un grup teatral solsoní, s’havia escrit un guió especial per l’ocasió, i una representació amb música i dansa d’època per un grup especialitzat. Finalment, el 17 de juliol es va fer la presentació amb les mesures de protecció adients; l’acte va constar d’una lectura dramatitzada i el lliurament de les còpies del privilegi de ciutat per part de l’Arxiu Comarcal a la família Baixas i a l’Ajuntament. Va ser un acte concorregut amb una setantena de persones i amb representants del Departament de Cultura i de les administracions locals; així com de l’Arxiu i el Centre d’Estudis.

 

Informació extreta de la pàgina web de la XAC