Consulta en línia de les Actes del Ple de 1971


L’Arxiu Municipal de Lleida, amb el suport de la Secretaria General de l’Ajuntament de Lleida, posa a l’accés de tothom a través del web municipal les deu actes del Ple de l’any 1971. Actualment estan ja disponibles a la consulta en línia el període comprès entre l’any 1883 i l’any 1971.

Les Actes del Ple recullen la transcripció, realitzada pel Secretari de l’Ajuntament, de tots els acords aprovats durant la sessió plenària. Recullen la data i hora en què comença la sessió, la relació de matèries debatudes, la relació d’assistents, la indicació de les persones que hi han intervingut, les incidències esdevingudes, els vots emesos i els acords adoptats.

Des de l’Arxiu continuarem treballant amb l’objectiu de facilitar la consulta d’aquests documents bàsics per estudiar la història de la Paeria de Lleida. Els treballs de digitalització els ha dut a terme l’empresa IMTHE– Tratamiento y Gestión documental SL.

Informació extreta de la pàgina web de l’AMLL