L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell incrementa la seva capacitat amb dos nous dipòsits


A finals de 2021 s’instal·laren armaris compactes en dos dels dipòsits de l’Arxiu, en un dels quals s’ha iniciat la incorporació de nova documentació

2.472 metres lineals o, expressat en capses, 22.872 unitats és la capacitat útil habilitada a partir de la instal·lació d’armaris compactes en dos dels dipòsits diàfans dels quatre que en el moment de la inauguració restaren oberts a futures ampliacions de capacitat d’emmagatzematge. Els armaris compactes varen ser instal·lats per l’empresa EYPAR, especialitzada en aquest tipus d’infraestructures destinades a arxius, biblioteques i museus, entre altres institucions tant del sector públic com privat. 

Les obres d’habilitació es portaren a terme a finals del 2021 i a començaments del mes de maig d’enguany s’ha iniciat la instal·lació de les primeres capses. 

Amb aquest increment en metres lineals, la capacitat de custòdia útil de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell és de prop de 5.500 metres, dels quals, 1.800 ja es troben ocupats restant com a espai disponible per a futures ampliacions uns 3.600 metre lineals més. 

Aquesta ampliació s’ha dut a terme 11 anys després de la inauguració de l’equipament, el juny de 2010 i té com a finalitat possibilitar l’ingrés d’un gran volum de documentació procedent, principalment, de l’administració pública la qual es troba immersa en un accelerat programa d’evolució cap a l’administració electrònica motiu pel qual es preveu un increment exponencial de les transferències en suport paper a l’Arxiu Comarcal en els propers 5 anys. 

Vídeo de la instal·lació dels armaris

Informació extreta de la pàgina web de la XAC