Publicació facsímil de la revista escolar “Narieda” (1935-1936)


La publicació, que es presentà amb motiu de la festa de Sant Jordi el proper 23 d’abril a la localitat de Fígols, és un exemple extraordinari de l’aplicació de la pedagogia Freinet durant la Segona República Espanyola.

Coberta del llibre

“Narieda, la veu dels nens i nenes amb lletra d’impremta” és el títol de la publicació que l’Associació Lo Caliu Figolà i Edicions Salòria editen per Sant Jordi amb la coordinació científica de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i la col·laboració de l’Ajuntament de Fígols i Alinyà i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. L’acte de presentació del llibre tindrà lloc el proper 23 d’abril, festivitat de Sant Jordi, a les 16 hores, a la localitat de Fígols (Fígols i Alinyà, Alt Urgell).

El llibre reprodueix al complet la revista escolar “Narieda”, uns quaderns elaborats seguint la metodologia Freinet, un dels sistemes pedagògics més innovadors desplegats durant la Segona República Espanyola. En total són 7 els exemplars reproduïts elaborats al llarg d’un curs escolar, octubre de 1935 – juliol de 1936, per part 38 escolars, 21 nenes i 17 nens d’entre 6 i 14 anys que són els protagonistes de 77 històries escrites majoritàriament en català, amb 63 aportacions, però també en castellà, amb 14 textos.

Coberta del número 1, octubre de 1935

La història d’una troballa

La col·lecció de la revista Narieda és l’única de la qual es té notícia i procedeix del fons Joan Sarradell, l’alumne més brillant i actiu que hi va participar en la seva impressió, i responsable del nom de la publicació, un homònim de la muntanya que domina la localitat de Fígols. Originari de Voloriu, el nen recorria a peu i a diari els 8 quilòmetres (4 d’anada i 4 de tornada) que el separaven de l’escola on destinava el temps del dinar al treball amb la impremta del col·legi. Aquesta col·lecció va ser cedida generosament per la seva filla, Rosa Sarradell, el mes de maig de 2021 a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell per a la seva digitalització i difusió. La seva conservació constitueix un cas extraordinari tenint en compte que gran part de les publicacions escolars impreses que seguien el mètode Freinet a Espanya, han arribat als nostres dies de forma fragmentada. Un fet excepcional que troba la seva explicació en una preciosa història d’amor per part d’un nen a un sistema educatiu, a un mestre i a la seva pròpia família; en Joan Sarradell, un infant de 12 anys que al poc d’imprimir les darreres paraules amb la impremta de l’escola, es veurà obligat a deixar els estudis i el seu somni d’esdevenir mestre per la mort dels seus germans grans a la Guerra Civil i que, anys des- prés, llegarà com un tresor els seus quaderns a la seva neta, Noemí Tugues Sarradell, en assabentar-se, orgullós, que ella prendria el relleu del magisteri.

La troballa va venir precedida per l’aparició, dos mesos abans, d’un parell de quaderns de la revista, corresponents, en concret, als números 3 (gener-febrer de 1936) i 6 (maig de 1936). Aquests exemplars es trobaven a l’interior d’unes maletes que dormien a les golfes d’una de les cases de Fígols, cal Borges, i van ser localitzades gràcies a la curiositat i interès de Mar Garcia així com a la gentilesa del seu titular, Tomàs Samper.

Molt més que un facsímil

L’edició en facsímil de Narieda s’estructura en tres blocs clarament diferenciats: un apartat de textos introductoris, la reproducció dels originals i una secció d’annexos amb estadístiques extretes de l’estudi del seu contingut. L’objectiu és facilitar la contextualització, lectura i anàlisi dels exemplars des d’una perspectiva integral que no exclou, d’altra banda, la consulta o lectura individualitzada de cada secció.

El primer bloc, el dels textos preliminars, està integrat per sis aportacions distribuïdes uniformement en tres àmbits temàtics que permeten entendre l’origen, abast i significació de Narieda com ara el del context històric, la impremta i la pedagogia, redactats per professionals pro- cedents de l’àmbit de la recerca històrica, el sector editorial i el món educatiu.

Des de la perspectiva històrica, s’inclouen els textos de Fernando Jiménez i Sergi Bernal. El primer, professor de la Universidad Nacional Autónoma de México, esdevé un dels més destacats investigadors al voltant de la propagació de la metodologia Freinet a Espanya i, molt especialment a la província de Lleida i, posteriorment, a Barcelona. A través de les seves pàgines descriu la seva evolució, des de la constitució del grup Batec per part d’uns mestres entusiastes fins a la creació de la Cooperativa Española de la Técnica Freinet, l’òrgan oficial del moviment i del que formaren part el matrimoni de mestres que impulsaren Narieda, José Bonet i Teresa Bonjoch a la que, com a primícia, Fernando Jiménez, reivindica i rescata del silenci historiogràfic. De forma complementària i també com a novetat, Sergi Bernal recupera de l’oblit a la mestra de Canelles, Josefa Pont. Bernal és, en l’actualitat, el màxim divulgador del moviment freinetià a Espanya a través de la recerca que, des de fa dotze anys, duu a terme sobre el mestre republicà Antoni Benaiges, on des d’una perspectiva vivencial i amb l’ús de les noves tecnologies recrea les seves aportacions a través de tallers d’impremta, assessorament d’obres teatrals i eines de geolocalització d’escoles freinetianes durant la República arreu de l’Estat, on ara ja es troba accessible la de Fígols.

Dins de l’apartat destinat a la impremta a l’escola, la present edició compta amb la col·laboració d’Albert Royo, investigador de la premsa històrica a la província de Lleida, objecte de la seva tesi doctoral, el qual recrea el context històric i social de l’origen de la premsa escolar en tant que una nova forma d’experiència editorial on posa de relleu el fet que Narieda és l’única revista escolar apareguda a la vessant occidental del Pirineu català des d’inicis del segle passat fins a la Guerra Civil Espanyola. Completa aquesta secció el text d’Isidre Domenjó, tècnic de cultura del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el principal i més important editor de premsa local a la Seu d’Urgell al llarg dels anys 80 i 90 del segle xx.

Tanquen les introduccions, els treballs de Montserrat Camps i Carme Llimós amb una aproximació a la metodologia Freinet des de l’àmbit de la reforma pedagògica. Tot i que el seu contingut se situa cronològicament fora del període d’activitat de Narieda, el seu interès rau en posar de manifest la vigència i importància d’una metodologia que formà part de l’essència de moviments reformadors de l’ensenyament al llarg del tardo franquisme i dels primers anys de la democràcia, tant en entorns urbans com rurals, en un clar paral·lelisme amb el desig reformador de la Segona República després de la dictadura de Primo de Rivera. Camps, ho fa des de la seva experiència com a pionera en la reintroducció de Freinet a l’Escola Lavínia al barri de les Corts de Barcelona i Llimós, a la mateixa escola de Fígols, quaranta anys després, amb alumnes que, en alguns casos, eren nets dels escolars impressors. En tots dos casos, l’esperit dels integrants de Batec trobà el seu mirall en els pedagogs Alexandre Galí i Isabel Arqué, respectivament.

Text explicatiu sobre l’orígen del nom de la revista

La publicació, fonament d’un projecte més ampli de recuperació de la memòria

La publicació facsímil constitueix l’eix vertebral d’un projecte més ampli de difusió del moviment Freinet a través de diferents perspectives, des de la pedagogia fins a la història passant per l’element més vivencial. En aquest sentit, des de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, l’Associació Lo Caliu Figolà i l’Ajuntament de Fígols i Alinyà s’ha iniciat un programa orientat a l’elaboració d’unitats didàctiques, conferències i jornades així com tallers que es duran a terme en els propers cinc anys. Dins d’aquest darrer aspecte, més vivencial, amb motiu de la presentació del llibre, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell ha coordinat l’elaboració d’un reportatge sobre la reimpressió d’un text i un clixé de la revista Narieda utilitzant una impremta Freinet autèntica que permet contextualitzar el dia a dia d’uns nens i nenes que editaren les seves històries, somnis i fantasies amb lletra d’impremta.

Vídeo de presentació del llibre (booktrailer):

Reportatge: reimprimint Naireda:

Informació extreta de la pàgina web de la XAC

Congrés sobre absolutismes i liberalismes al segle XIX


El cap de setmana del 12 i 13 de novembre de 2022 se celebrarà, a la Seu d’Urgell i Avià, el congrés titulat “Absolutismes i liberalismes al segle XIX. 200 anys de la Regència d’Urgell”. El congrés és organitzat conjuntament pel centre associat de la UNED de la Seu d’Urgell, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, el Centre d’Estudis d’Avià i els arxius comarcals de l’Alt Urgell i del Berguedà.

L’acte s’estructurarà en tres àmbits: “El Trienni Liberal i la Regència d’Urgell”, “La construcció del nou Estat Liberal”, i “La perpetuació del conflicte”, amb continguts centrats especialment en el Pirineu però també en altres sectors de l’àmbit català. La voluntat dels organitzadors és, a més de commemorar el bicentenari de la Regència d’Urgell, posar al dia i fer aflorar nous treballs que, des d’una mirada àmplia temàticament i cronològica, tractin sobre les tensions aparegudes en el procés de transició de l’Antic Règim cap a l’Estat Liberal.

Les persones interessades en presentar comunicacions al congrés han d’enviar la seva proposta al correu electrònic acalturgell.cultura@gencat.cat, consistent en un resum d’uns 1.000 caràcters, amb espais inclosos, i al voltant de cinc paraules clau. Les comunicacions acceptades seran publicades al corresponent llibre d’actes.

El congrés s’ha plantejat com una col·laboració entre un centre universitari, dues associacions sense ànim de lucre i dos arxius comarcals, de manera que l’activitat pugui arribar a diferents públics, interessats tots ells en la recerca històrica i la difusió de les investigacions, especialment quan utilitzin documentació d’àmbit local i facin aportacions inèdites per al coneixement del passat d’aquest àmbit territorial.

Per a més informació: primera circular

Informació extreta de la pàgina web de la XAC i informació facilitada per l’IECAU

Tretze publicacions editades a l’Alt Urgell ja són accessibles des d’Internet


Des de l’any 2011 l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell identifica, recull i cataloga els recursos bibliogràfics i hemerogràfics relatius a l’Alt Urgell en el marc de la gestió de la seva biblioteca auxiliar on la premsa històrica rep un especial tractament. A l’actualitat, el 90% de les publicacions editades a l’Alt Urgell es troben ingressades i catalogades gràcies a les aportacions d’institucions, empreses i particulars i, d’aquestes, un 80% es troben totalment digitalitzades a través de diferents programes de digitalització desenvolupats per l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell entre els anys 2012 fins l’actualitat. Al llarg del 2022, les previsions del centre estimen que la totalitat de la premsa digitalitzada serà accessible en línia; a data d’avui, ja són 14 les capçaleres disponibles, de les quals, 13 s’han obert recentment.

Més enllà de la revista Cadí (1930-1932), degana de les publicacions ingressades a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell disponible en línia des de l’any 2012, d’entre les 13 capçaleres recentment obertes, la més antiga és La Salle (1953-1957), Butlletí d’antics alumnes de l’històric col·legi. També dins de l’àmbit docent, es troba accessible el mitjà d’expressió escrita d’una altra institució educativa, L’Aixada (1980-1985), diari de l’antiga Escola de Capacitació Agrària ara Escola Agrària del Pirineu ubicada a Ballestar. Des del punt de vista associatiu i de la recerca i la difusió cultural, en particular, Papers del Centre (1993-1999) era l’eina de comunicació del Centre d’Estudis de l’Alt Urgell creat l’any 1992. Amb voluntat divulgativa de les diferents activitats dutes a terme a la comarca trobem 1313 Setmanari de l’Alt Urgell (1986) que només va tenir tres números, l’editor del qual publicarà, l’any següent, L’informatiu de l’Alt Urgell (1987-1988). D’abast intercomarcal cal destacar el setmanari El Carrer (1993-1994) portaveu a les comarques de l’Alt Urgell, la Noguera i el Solsonès. D’informació i actualitat pròpia de la ciutat de la Seu d’Urgell es troba La Seu (1981-1982); el setmanari Portal (1982-2015), la més longeva i prolífica de les publicacions a la comarca amb els seus trenta-tres anys d’existència; i Seu Ciutat (2001-2007) butlletí trimestral d’informació municipal editat per l’Ajuntament de La Seu d’Urgell.


D’Oliana es troben disponibles les revistes Camí Ral (1981 i 1983), de periodicitat trimestral, amb una nodrida representació temàtica relativa a la història, la literatura, la llengua, l’educació, els esports, etc. i L’Esporret (1986-1991) Butlletí del Grup Excursionista d’Oliana, amb una àmplia informació sobre el patrimoni natural i cultural.


D’Organyà consta la publicació Ganxo (1980-1981), bimensual, on es recull informació local i es publiquen escrits tant d’alumnes de l’escola com de particulars. Una dècada més tard i amb la voluntat de continuar amb aquesta tasca de difusió, es publica Els Ganxos (1989-1992), Butlletí de l’Associació patronat de carrossaires d’Organyà. D’aquestes revistes, com de les d’Oliana, destaquen unes molt acurades il·lustracions.

Els originals de les esmentades publicacions es conserven a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, que des de l’inici ha treballat per recuperar-les i difondre-les pel seu alt valor informatiu i patrimonial. La seva accessibilitat de forma ubiqua, des de qualsevol part del món, les 24 hores del dia, a través del XAC Premsa, incrementa exponencialment l’accés i el coneixement de la dimensió històrica, social i econòmica de l’Alt Urgell per part d’un públic i uns usuaris universals. En aquest sentit, en breu es trobaran també disponibles, altres publicacions destacades de la premsa comarcal com ara Pirineu Actual, El Passeig, Viure als Pirineus, les Mesures o la Flor del Vent. 

Finalment, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell agraeix l’interès i generositat de persones i institucions que han aportat, entre els seus fons i col·leccions, aquest extraordinari material: Pere Riu, Bernabé Mora, Joan Serrano, Marcel Ribera, Enric Esteve, Joan Obiols, Jesús Babià, Teresa García, Centre d’Estudis de l’Alt Urgell, Escola Agrària del Pirineu, Ajuntament de la Seu d’Urgell i Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 

Informació extreta de la pàgina web de la XAC

Les falles d’Alàs tanquen el cicle combinat “Parlem d`Història – Desenterrant el Passat”


El cicle combinat Parlem d’Història-Desenterrant el passat, es va acomiadar el dia 7 de novembre, amb una xerrada titulada Santa Maria de les Peces, 1543: les primeres falles documentades de Catalunya, que serà pronunciada per l’historiador urgellenc Carles Gascón Chopo via streaming, com a prevenció davant de la complicada situació sanitària actual.

La xerrada es va centrar en el pergamí custodiat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell procedent del fons de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell on, a principis d’aquest any 2020, fou localitzat l’esment de la celebració de les falles més antic de Catalunya, que tenien lloc als termes d’Alàs i de Torres. La intervenció també tracta sobre la caracterització i la contextualització del document, per tal d’entendre el registre d’un esdeveniment com les baixades de falles, en general poc habitual en la documentació de caràcter oficial i protocol·lari. Així mateix, en la conferència va ser exposada la finalitat específica dels acords recollits en el document, que era la delimitació dels antics termes entre Alàs i Torres i entre Cerc i la Seu d’Urgell, en un procés que culminà amb la definició de la partida de Bell-lloc com un enclau del municipi de la Seu d’Urgell, tal com es manté en l’actualitat.

La xerrada la podeu veure aquí:

El cicle Parlem d’història-Desenterrant el passat combina dos cicles que, en condicions normals, s’haurien celebrat a la primavera i la tardor, els mesos de maig i d’octubre respectivament. És organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. En la present edició, s’han celebrat sis conferències i una visita guiada, i s’han combinat les accions presencials amb les xerrades en streaming.

Us recordem que podeu accedir, visionar i compartir en línia la totalitat de les conferències a través dels següents enllaços: 

  •  “Josep Zulueta i Gomis (1858-1925). L’home que va canviar el Pirineu”, a càrrec de Carles Gascón: https://youtu.be/0vLYAEnsTgg   
  • “Les arrels urgellenques de l’escriptora Palmira Jaquetti”, a càrrec d’Akior Santos: https://youtu.be/oELqJed3TFk .
  • “La Seu medieval. Resultats de la intervenció arqueològica preventiva a l’antic pati de les Monges”, a càrrec de l’arqueòleg Òscar Augé: https://youtu.be/alunj9oDOrM
  • “El pariatge d’Organyà de 1233: un precedent dels pariatges d’Andorra”, a càrrec de Carles Gascón:  https://youtu.be/m65RyEGuPcI
  • “Temps de pandèmies recents (segles XIX-XX): el còlera i la grip espanyola a la Seu d’Urgell”, a càrrec de Julio Quílez: https://youtu.be/RJk3LiZxhG8
  • “Santa Maria de les Peces, 1543: les primeres falles documentades de Catalunya”, a càrrec de Carles Gascón: https://youtu.be/q76B4hO1qXk

Informació extreta de la pàgina web de la XAC

Les festes populars i locals amb la Xarxa d’Arxius Comarcals!


En el marc del projecte ‘Catalunya des dels arxius: esdeveniments i festes populars digitals’

La Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya en un nou capítol dels#arxiusacasa, el 5é, ha preparat aquest recull de mostres de diferents festes populars per com alternativa a les #festesconfinades. Nosaltres ens fem resó des d’aquest bloc per difondre la feina dels nostres companys i sobretot del contingut custodiat als arxius comarcals, encara que sigui en mode virtual.

Festes Majors:

‘Sant Eudald 2020’ de l’Arxiu Comarcal del Ripollès
Des del divendres 8 de maig fins el dimarts 12 de maig, Ripoll, es preparava per celebrar la seva Festa Major.

‘La festa continua’ de l’Arxiu Comarcal de l’Urgell
Visita la festa major de Tàrrega de 1914.

Maig Festiu a Lleida de l’Arxiu Històric de Lleida
Al mes de maig a Lleida s’hi apleguen un seguit de festes populars que aquest any han vist alterada la seva programació: la Festa Major en honor de Sant Anastasi, la festa de Moros i Cristians i l’Aplec del Caragol. Ho revivim a través d’imatges del fons de “La Mañana”.

Audiovisual ‘Maig festiu a Lleida. Qui ens ha robat el mes de maig del 2020?’
A través de documents de l’Arxiu revivim les festes i esdeveniments que s’havien de celebrar el mes de maig a Lleida i que s’han suspès com a conseqüència de la pandèmia pel Covid-19: la Fira de Teatre de Titelles de Lleida, la Festa Major de maig, la festa de Moros i Cristians i l’Aplec del Caragol.

’Arxiu Comarcal de la Noguera mostra la Festa Major de Balaguer de l’any 1945
Reportatge de Claudi Gómez Grau

Imatges que fan història: festes populars i tradicionals de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà
Audiovisual format per fragments de pel·lícules relacionades amb les festes locals i tradicionals, que mostren imatges de Montblanc, Santa Coloma de Queralt i Solivella, d’entre els anys 1970 i 2000.

La recuperació de la Festa Major després de la guerra
de l’Arxiu Comarcal del Garraf

Festes de flors i arbres:

Temps de Flors al claustre de l’Arxiu Històric de Girona
Girona, Temps de Flors és una exposició que se celebra a la ciutat de Girona des de 1954. Durant una vintena d’edicions, el claustre de l’Arxiu Històric de Girona ha estat l’escenari de diferents muntatges florals i artístics, dels quals avui us n’oferim una mostra.

L’Arxiu de les Roses amplia els seus recursos per l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
Els dies 8, 9 i 10 de maig no es van poder celebrar les Festes de Primavera de Sant Feliu de Llobregat, amb la Fira i l’Exposició Nacional de Roses, però es van fer unes festes de primavera des de casa, amb la presència de moltes roses a les xarxes socials.

Festa del Roser a la Segarra
Descobrim la festa del Roser de Tarroja a través de cartells, llibres i goigs de l’Arxiu Comarcal de la Segarra

La Plantada del Maig a Dosrius, Canyamars i Òrrius de l’Arxiu Comarcal del Maresme
La festa de la Plantada del Maig té com a protagonista un element de la natura tan simbòlic com és l’arbre, que encarna la pervivència i la regeneració.

Romiatges i aplecs

L’Aplec de Farners per l’Arxiu Comarcal de la Selva
L’Aplec de Farners és una festa local molt arrelada a Santa Coloma de Farners. Se celebra a l’entorn de la festivitat de la Pentecosta i se’n conserven nombrosos testimonis gràfics.

L’Aplec de Mur 2020. L’Aplec del Pirineu en confinament de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Un dels aplecs més participatius i antics del Pallars Jussà

L’Aplec de la Sardana a la Bisbal d’Empordà. Una història de 57 edicions de l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà
L’Aplec de la Sardana és un esdeveniment molt important a la Bisbal d’Empordà. Us presentem la col·lecció de les portades dels llibres editats cada any i una selecció d’imatges.

Exposició virtual dels aplecs populars de l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà
Cada any se celebren una vintena d’aplecs populars al Pallars Sobirà, i més de la meitat es fan durant el mes de maig, en plena primavera. Hem conservat i digitalitzat dotze aplecs i us els volem mostrar a través de l’exposició virtual dels aplecs populars.

Els Romiatges a la Val d’Aran de l’Arxiu General d’Aran
Santuaris, capelles i pilarets, llocs on el poble expressa la seva devoció.

‘L’Empordà, terra de bons balladors i compositors de sardanes!’ de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà
Cada any l’associació Foment de la Sardana ‘Pep Ventura’ honora l’il·lustre compositor amb la celebració de multitudinaris aplecs

La celebració de la festa del Crist Mujal de l’Arxiu Comarcal del Maresme
Una de les celebracions esperades del municipi de Cabrils és la festa del Crist Mujal, el 3 de maig, que coincideix amb la Festa Major del poble, consagrada a la Santa Creu. És una festa compartida amb els veïns de Cabrera de Mar i Vilassar de Mar, que també la veneren.

La xocolatada de Sant Marc a Queralt per l’Arxiu Comarcal del Berguedà
Cada any es puja de Berga al Santuari de Queralt on es fa un ofici religiós, en sortir es fa una xocolatada que ofereix l’ajuntament.

Fires:

Fires virtuals de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès
Vilafranca, és una ciutat comercial on les fires han tingut sempre una presència destacada.

La Fira de Sant Isidre de Cervera de l’Arxiu Comarcal de la Segarra
Coneixem la Fira de Sant Isidre a partir de la Col·lecció de programes i cartells, goigs, fotografies i el xac premsa

Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès
El diumenge 19 de maig de 2020 s’havia de celebrar a Ripoll la 54ª edició de la Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès. El mateix diumenge també es celebrava el 16è. Concurs d’esquilar ovelles, un mercat de productes agroalimentaris i la mostra d’oficis tradicionals.

Altres festes:

Festa dels Elois de l’Arxiu Comarcal del Berguedà
La festa dels Elois es celebra a Berga des de temps immemorial, era promoguda i organitzada pel gremi del elois, que aplegava, com arreu els oficis vinculats al foc i els traginers, a Berga a més acollia moltes altres professions, que no tenien prou entitat per formar un gremi propi.

Sí, a Vic també hi havia plaça de toros de l’Arxiu Comarcal d’Osona
Les generacions més joves ja no ho recorden, però la ciutat de Vic també tenia la seva plaça de toros. Des del segle XVII eren habituals a Vic les curses de braus; el primer document que en coneixem és d’un correbous de les festes de Sant Joan de l’any 1624.

La festa dels 75 anys dels gegants de Ripoll de l’Arxiu Comarcal del Ripollès
La colla de Gegants i Caperruts de Ripoll ha hagut de suspendre la festa de celebració dels 75 anys que tenien prevista pel cap de setmana del 23 i 24 de maig.

Audiovisual La Festa de la Bicicleta del Vendrell des dels seus orígens de l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès

Els programes de la Festa de la Bicicleta del Vendrell consultables al portal Arxius en línia
Centenari del naixement de Joan Fusté Rius, fundador de la Festa de la Bicicleta del Vendrell.

L’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre us proposa reviure una jornada de bous a la població d’Ascó
Es tracta d’una festa popular, que es va portar a terme fins els anys 80 del segle XX, però que progressivament va anar perdent vigencia.

Entre la festa, l’oració i… un bon menjar. L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell mostra una comarca viva en esdeveniments populars i festius
Aplecs, festes majors, balls, cançons, desfilades de carrosses, cerimònies religioses… la Comarcal de l’Alt Urgell ha estat històricament i encara ho és un territori festiu ple d’esdeveniments. L’Arxiu Comarcal obre els seus fons per rememorar l’Aplec de Sant Antoni del Tossal, les carrosses d’Organyà i la celebració de les primeres comunions a través dels seus llibres.

Extret del web de la XAC