Jordi Solà i Mas, guanyador de l’11a Beca de recerca del Pallars Jussà, mossèn Jesús Castells i Serra 2021


El 14 d’octubre de 2021, el jurat de l’11a Beca mossèn Jesús Castells i Serra 2021, va fer el seu veredicte a favor del projecte presentat pel llicenciat en Geografia i Història, Jordi Solà i Mas amb el títol “El temps de Charles R.N. Smith. Un enginyer anglès a la indústria hidroelèctrica del Pallars (1940-1973)”. En paraules del mateix Solà, l’objectiu de la seva recerca:

“té com a objectiu general l’estudi de la indústria hidroelèctrica al Pallars durant els anys en què Charles Smith va treballar des de Tremp com a Cap de divisió de les centrals del Pallars, això és, entre 1940 i 1965, i el període de jubilació en què va seguir vinculat a l’empresa i a Tremp fins a la seva mort el 1973.

Jordi Solà i Mas

Aquest objectiu general té interès perquè ens permetrà establir una continuïtat en el coneixement històric de la indústria hidroelèctrica al Pallars iniciada per les empreses pioneres, Energia Elèctrica de Catalunya, absorbida per la Canadenca als anys vint i convertides en FECSA a partir de la dècada de 1950, tant pel que fa a si mateixes com a empreses com pel que fa a la seva relació amb el territori. Aquest doble interès, i tenint en compte les fonts d’informació que disposem, ens permet apuntar una sèrie d’objectius específics:


a) evolució dels acords de 1912 sobre donació d’electricitat gratuïta als ajuntaments afectats per les obres durant el període 1940-1973
b) evolució dels acords de 1912 sobre regadiu durant el període 1940-1973
c) obres i impacte en el territori durant el període 1940-1973
d) acords i relacions amb el territori durant el període 1940-1973
e) aspectes empresarials de les companyies durant el període 1940-1973
f) aspectes laborals i biogràfics relatius a enginyers i treballadors durant el període 1940-1973
g) Indústries derivades de la hidroelectricitat al Pallars durant el període 1940-1973

La beca dotada de 3.000 € bruts més la publicació del treball, és finançada pel Departament de Cultura, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament de Tremp. El guanyador disposa d’any per fer la recerca i presentar els resultats en forma de llibre, que serà editat en la Col·lecció Beca mossèn Jesús Castells i Serra.

Informació extreta de la pàgina web de la XAC.

Convocatòria de la beca Mn. Jesús Castells


S’obre la 10a convocatòria d’aquesta beca que s’atorga al millor projecte de recerca inèdit, sobre qualsevol àmbit d’estudi, que se centri en els fons documentals de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.

Dotada amb 3.000 € (bruts), més la publicació del treball guanyador. Podrà optar-hi el personal investigador a títol individual o col·lectiu que presentin una proposta d’investigació, d’acord amb les bases de la beca.

El termini màxim de presentació de projectes és el 30 de setembre de 2020, a la secretaria de la beca, a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, al carrer Mercadal, 19 (Casa Sullà), codi postal 25620 de Tremp.

Bases de la beca

Aprovació del 1r premi de recerca Elvira Godàs Vila


La nova Comissió Informativa Permanent de Presidència de la Diputació de Lleida aprova en la seva primera reunió les bases reguladores per a la concessió del Premi de recerca Elvira Godàs Vila, que es vehicularà a través del Servei d’Arxius, Estudis i Informació. El premi, que serà biennal, està dotat amb 10.000 € i vol donar suport a projectes de recerca i difusió cultural i històrica d’àmbit local i comarcal, impulsant d’aquesta forma tot l’entramat de grups i entitats dedicats a l’investigació i la difusió del coneixement de la història contemporània de la demarcació i que es fonamentin parcialment o totalment en els diferents fons documentals de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.

Vol fomentar l’estudi i la recerca sobre el territori lleidatà, des de l’àmbit de les ciències humanes i socials. Està destinat a donar suport d’una manera prioritària a investigadors en les primeres etapes d’activitat investigadora. El tutor de la Universitat de Lleida i la cap del Servei d’Arxius, Estudis i Informació dictaminaran la qualitat del treball prèviament escollit.

D’aquesta forma es vol revertir les conseqüències que ha suposat pel Servei d’Arxiu el trasllat a les dependències de la Caparrella, un lloc de difícil accés des de Lleida i pitjor des de fora de Lleida, on va ser traslladat gràcies a l’anterior president de la Diputació i el seu equip més pròxim que en una de les seves decisions irresponsables va allunyar del centre de la ciutat un servei de primer ordre.

El nom del premi no ha estat triat per casualitat, Elvira Godàs Vila –la filla petita de Victorina Vila i Frederic Godàs (1879-1920), fundadors del Liceu Escolar de Lleida, inaugurat el 1906– va ser una mestra republicana exiliada a Mèxic i activista que va ostentar la presidència d’honor de la Asociación Archivo, Guerra y Exilio.

Ens farem resó de la convocatòria i les bases quan es publiquin, ara volíem donar a conèixer la que ens sembla una bona iniciativa

 

 

 

 

Beques Pere Canturri i Manuel Mas


El Centre d’Estudis Històrics i Polítics (CEHiP) de l’Institut d’Estudis Andorrans convoca una beca de recerca adreçada als estudiants i titulats recents que vulguin centrar les seves primeres investigacions sobre la història d’Andorra. Sota el nom de Pere Canturri, aquesta beca vol ser també un homenatge a la seva memòria.

La beca Manuel Mas premiarà els treballs realitzats sobre les institucions andorranes

La temàtica de recerca és lliure. Tanmateix, el CEHiP podrà suggerir, a petició dels possibles interessats, línies d’investigació.

La presentació de propostes acaba el 25 d’octubre, a les 12 h.

bases Manuel Mas 2019

bases Pere Canturri 2019

Sol·licitud

Beques de residència FABER sobre arxius i governança de la informació (Olot, del 20 al 30 d’abril de 2019)


L’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya i FABER, residència d’arts, ciències i humanitats, proposen a tota la comunitat arxivística i altres professionals que hi estiguin vinculats a una estada a la residència FABER entre el 20 i el 30 d’abril de 2019, just abans del XVII Congrés d’Arxivística i Gestió Documental de Catalunya.

La residència o estada temàtica porta el títol “Arxius i governança de la informació” té per objectiu treballar sobre els aspectes més innovadors del nostre àmbit professional com per exemple la implicació de la gestió documental amb la transparència dels governs, la nova presencialitat als arxius públics, la gestió de dades massives i la seva qualitat, les implicacions del blockchain amb l’autenticitat documental, etc.

Una de les línies de debat serà el paper dels arxius en la nostra societat, com un element d’interacció i de relació amb el coneixement però també com a forma de relació entre l’administració i una ciutadania que vol ser responsable de la informació que genera.

Poden presentar candidatura a les beques de residència FABER tots els professionals que tinguin projectes o treballs de recerca relacionats amb aquestes temàtiques.

Tota la informació sobre les beques de residència la trobareu a la pàgina de la FABER, residència d’arts, ciències i humanitats.

Notícia publicada inicialment en el web de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.