El bibliobús, un espai de cultura i molt més


El bibliobús és un servei bibliotecari mòbil que  té l’objectiu d’oferir un servei de lectura pública a poblacions de menys de 3000 habitants que no disposen d’un servei bibliotecari estàtic. Actualment Catalunya disposa d’un total de 11 bibliobusos, dos a la província de Lleida i nou a la província de Barcelona.

Com a servei de lectura pública té la missió de garantir l’accés als seus serveis en igualtat de condicions per tota la població,  facilitar als usuaris l’accés a la  informació, donar suport a la formació acadèmica i autodidacta en tots els nivells, fomentar hàbits de lectura entre els infants, donar oportunitats per al desenvolupament personal i creatiu, entre altres.

Ofereix els mateixos serveis que una biblioteca pública estàtica, adaptant-se a les seves possibilitats i tenint en compte les seves particularitats com la freqüència de pas per les poblacions (que pot ser setmanal, quinzenal o mensual), els horaris (sovint és una franja horària reduïda que es concentra al matí o a la tarda) i les seves dimensions. El bibliobús és un espai que sorprèn, ja que en unes dimensions molt reduïdes fica a l’abast dels usuaris tot tipus de materials i continguts en diferents suports com per exemple novel·les, revistes, dvd’s, cd’s, contes i materials infantils i documents sobre tot tipus de matèries com manualitats, medicina, aprenentatge de llengües, etc.

El préstec i la reserva de materials són els serveis més utilitzats, ja que l’espai reduït no permet la lectura in situ. Com una biblioteca pública més, també permet a l’usuari aconseguir materials que estan disponibles a altres biblioteques gràcies al servei de préstec interbibliotecari. En el cas del bibliobús aquest és un servei molt valorat i utilitzat ja que atansa a la població materials disponibles en altres biblioteques sense la necessitat d’haver-se de desplaçar.

Dins dels seus serveis també fica a l’abast un ordinador amb eines ofimàtiques que permet accés i la consulta a internet. Dins del seu objectiu d’atansar-se i donar servei a la població, el bibliobús és una entitat  col·labora amb altres serveis culturals del territori, com per exemple amb el préstec de material a centres cívics, l’organització de bibliopiscines, donant suport a clubs de lectura i a centres educatius, etc.

Amb les visites escolars ajuda a donar a conèixer als infants el funcionament d’una biblioteca pública i a crear l’hàbit de lectura i consulta  i permet als centres educatius ampliar el seu fons bibliogràfic, tant per tractar temes específics a classe, com per realitzar activitats conjuntes destinades al foment de la lectura, com poden ser les maletes viatgeres.

Un punt fort i molt particular d’aquest tipus de servei bibliotecari és el tracte personalitzat i directe amb l’usuari. S’estableix un feedback molt interessant que permet conèixer de primera mà quines són les seves necessitats i inquietuds, fent molt més fàcil poder oferir els materials i serveis personalitzats. Al mateix temps l’usuari aporta els seus coneixements, opinions i inquietus que permeten anar buscant la millora contínua del servei.

Així el bibliobus es converteix en un servei informal i proper i un punt de trobada dels veïns ja que sovint la visita al bibliobús es converteix en un lloc per xerrar, compartir i recomanar lectures. Gràcies a tots els serveis que presta i al fet que permet i facilita l’accés a la cultura i el lleure a poblacions petites, el bibliobús és un servei molt apreciat per els seus usuaris.

Si vols conèixer una mica més el funcionament d’un bibliobús fes click a aquest vídeo.