Beques de residència FABER sobre arxius i governança de la informació (Olot, del 20 al 30 d’abril de 2019)


L’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya i FABER, residència d’arts, ciències i humanitats, proposen a tota la comunitat arxivística i altres professionals que hi estiguin vinculats a una estada a la residència FABER entre el 20 i el 30 d’abril de 2019, just abans del XVII Congrés d’Arxivística i Gestió Documental de Catalunya.

La residència o estada temàtica porta el títol “Arxius i governança de la informació” té per objectiu treballar sobre els aspectes més innovadors del nostre àmbit professional com per exemple la implicació de la gestió documental amb la transparència dels governs, la nova presencialitat als arxius públics, la gestió de dades massives i la seva qualitat, les implicacions del blockchain amb l’autenticitat documental, etc.

Una de les línies de debat serà el paper dels arxius en la nostra societat, com un element d’interacció i de relació amb el coneixement però també com a forma de relació entre l’administració i una ciutadania que vol ser responsable de la informació que genera.

Poden presentar candidatura a les beques de residència FABER tots els professionals que tinguin projectes o treballs de recerca relacionats amb aquestes temàtiques.

Tota la informació sobre les beques de residència la trobareu a la pàgina de la FABER, residència d’arts, ciències i humanitats.

Notícia publicada inicialment en el web de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.

El Departament de Cultura ofereix noves beques per fer pràctiques


La Generalitat ja ha obert la convocatòria de les beques per fer pràctiques en els àmbits culturals d’arxius, fons documental i anàlisi i explotació de dades; dirigides a aquelles persones graduades en els últims cinc anys, i especialment amb formació relacionada en el sector de l’arxivística i gestió de documents. Es pot sol·licitar una de les diferents beques que s’ofereixen de les següents modalitats:

Beques per fer pràctiques a l’Arxiu Nacional de Catalunya:

•  3 beques per col·laborar en la descripció de diversos fons documentals del segle XX.
•  1 beca per col·laborar en la descripció de diversos fons d’època medieval i moderna.
•  2 beques per col·laborar en la descripció de diversos fons no textuals (fons amb fotografies, mapes i plànols, cartells, so, etc.).
•  1 beca per col·laborar en el programa de digitalització de fons de l’Arxiu: intervenció en el procés de digitalització, tractament i revisió de la documentació.

Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic:

•  3 beques per a la col·laboració en la revisió i el tractament digital de la documentació especialitzada en cultura popular i en la catalogació de fons bibliogràfics de cultura popular.

Beques per fer pràctiques als arxius històrics provincials i a la Subdirecció General d’Arxius i Museus: 

•  1 beca per a tasques d’assistència i suport a les activitats en diversos camps d’actuació dels arxius històrics provincials de Girona, Lleida i Tarragona, que gestiona el Departament de Cultura. Aquestes tasques es desenvoluparan sota la tutoria de la direcció de l’arxiu.
•  1 beca per donar suport als programes de la Direcció General del Patrimoni Cultural en matèria d’arxius i gestió documental.1 beca per a la identificació i recuperació dels fons documentals.
•  1 beca per a la identificació i recuperació dels fons documentals
•  1 beca per a donar suport a les tasques de revisió i d’elaboració de l’instrument tècnic corporatiu del Sistema General de Gestió de la Documentació Administrativa “Quadre de classificació funcional”, de la Generalitat de Catalunya.

Beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura: 

•  1 beca per col·laborar en la recerca d’informació i catalogació dels treballs i documents d’interès per al Departament de Cultura.

Beques per fer pràctiques a la Biblioteca de Catalunya (a,d):

•  5 beques per col·laborar en la catalogació de fons bibliogràfics, gràfics i audiovisuals de la Biblioteca de Catalunya o procedents d’altres institucions de Catalunya, i en tasques de normalització bibliogràfica.

•  1 beca per col·laborar en el programa de digitalització de fons de la Biblioteca de Catalunya: intervenció en el procés de tractament, revisió i publicació a Internet de les digitalitzacions.

Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l’àmbit del patrimoni cultural:

•  3 beques per a col·laborar en tasques de tractament i automatització dels inventaris del patrimoni arquitectònic.
•  1 beca per a la col·laboració en la revisió i el tractament digital de la documentació dels fons de la Biblioteca de la direcció general competent en patrimoni cultural.
•  1 beca per a realitzar pràctiques en la catalogació de fons bibliogràfics.

Les persones interessades ja poden sol·licitar una de les beques seguint el procés de Tràmits gencat, a través d’aquest portal del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La data límit és el dimarts 17 d’abril.

Extret de la web de l’ESAGED

Projecte “Arxiver/a – Tutor/a”


L’Associació d’Arxivers- Gestors de Documents, per donar compliment al projecte “Estímul a la formació” del programa en el que la present junta es va presentar a les eleccions, i en concret a l’acció 42, ha confeccionat el document “BASES PER LA CONFECCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA FIGURA DE L’ARXIVER-TUTOR DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA-GESTORS DE DOCUMENTS”.

L’objecte d’aquestes bases és el desenvolupament de la regulació de la figura de l’arxiver-tutor i del seu funcionament. Aquesta figura, de nova creació, seguint però models d’èxit d’altres països, té com a objectiu la creació d’un cos d’arxivers que puguin donar suport i consell als socis que s’incorporen a un lloc de treball per primera vegada. En concret, la figura de l’arxiver-tutor pretén afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques de la professió adquirides en la formació superior universitària per part de les persones tutoritzades, mitjançant l’assessorament per part de professionals amb experiència suficient per garantir una tutoria efectiva, que resolguin dubtes metodològics i funcionals gràcies a la seva experiència i coneixement pràctic.

Les bases s’elaboren com a marc normatiu bàsic, així com a document de referència mitjançant el qual es regula la relació i el procediment d’inscripció i gestió de l’arxiver-tutor. En termes generals, cal destacar que s’entén per arxiver-tutor, aquell professional de l’àmbit de l’arxivística i la gestió documental que arran del coneixement adquirit per mitjà de la pràctica professional, posa a disposició aquest coneixement per aquelles persones que, amb els estudis superiors vinculats a les competències pròpies de la professió, ja sigui en curs o finalitzats, s’endinsen en la seva primera experiència professional.

La col·laboració entre arxiver-tutor i persona tutoritzada es materialitzarà per mitjà d’un assessorament tècnic i gratuït a distància, amb l’objectiu de resoldre dubtes metodològics o funcionals relatius a l’exercici de la professió, té una durada de 12 mesos, amb una ampliació màxima, per acord d’ambdues parts, de 12 mesos més.

Aquest projecte és un projecte pels socis de l’Associació, per tant, ambdues parts hauran de ser associades. L’Associació, per la seva banda, realitzarà la part de supervisió, tant per la inscripció i contacte d’ambdues parts com pel control de la seva finalització.

Podeu accedir al contingut sencer de les bases en aquest enllaç.

Esperem que aquesta experiència sigui profitosa per totes les parts i encoratgem als associats i associades a participar-hi activament.

Per inscriure-us als formularis, accediu a aquests enllaços:

Formulari d’inscripció com a arxiver/a-tutor/a

Formulari d’inscripció com a persona tutoritzada

Per qualsevol dubte o suggeriment, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

Vocalia de Formació

formacio@arxivers.com

Extret de la web de l’AAC-GD

Beques per fer pràctiques al Departament de Cultura


El Departament de Cultura ha publicat les bases específiques i la convocatòria de les beques per fer-hi pràctiques. En total, es convoquen 53 beques en els àmbits culturals següents: béns culturals mobles, arxius, fons documentals, patrimoni arquitectònic, anàlisi i explotació de dades de l’àmbit cultural, entre d’altres. Les beques s’adrecen a persones amb titulacions acadèmiques i estudis diversos.
Concretament, es convoquen les beques següents:

– Beques per fer pràctiques en els processos de conservació-restauració dels béns culturals mobles (11 beques)
– Beques per fer pràctiques a l’Arxiu Nacional de Catalunya (14 beques)
– Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons (16 beques)
– Beques per fer pràctiques als arxius històrics provincials i a la Subdirecció General d’Arxius i Museus (3 beques)
– Beques per fer pràctiques en la restauració del patrimoni arquitectònic (5 beques)
– Beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura (4 beques)

l termini per presentar les sol·licituds és del 16 al 31 de març de 2016 i es tramiten únicament a través de Tràmits gencat, motiu pel qual és obligatori signar el formulari de sol·licitud amb signatura electrònica. Al web del Departament de Cultura podeu trobar informació detallada sobre com obtenir un certificat digital.

GIRONA 2014. Arxius i Indústries Culturals.


De l’11 al 15 d’octubre s’han celebrat a Girona tres importants esdeveniments que afecten al mon arxivístic: la 2a. Conferència Anual del Consell Internacional d’Arxius (ICA/CIA); la 9a. Conferència Europea d’Arxius (ECA) i les 13es Jornades Imatge i Recerca.


girona

Tots tres esdeveniments s’han agrupat sota un títol comú: Arxius i Indústries Culturals, amb l’objectiu d’encerclar el debat en un tema cabdal per als arxius com és la pontencialitat de la documentació conservada als arxius com a recurs per a la creació i el consum de cultura entre la ciutadania.

Les comunicacions s’han presentat en l’àmbit de 9 Topics:

  1. Indústries Culturals i creatives i estratègies de col·laboració amb els arxius
  2. Accions i iniciatives
  3. Arxius i portal web
  4. Accés a la informació
  5. Grans repositoris i preservació de l’autenticitat en el Núvol
  6. Projectes Open Data
  7. Models de negoci entorn la custòdia i preservació digital
  8. 175è aniversari de la fotografia
  9. El treball de l’ICA

Els resums de totes les comunicacions presentades es poden consultar per orde alfabètic per autor en el següent enllaç

Cal destacar el gran nivell de la major part dels Speakers: Joan Roca i Fontané, Yael Hersonski, Joan Soler, Miguel-Anxo Murado, Albert Garcia Espuche, Joan Fontcuberta i Jordi Savall. untitled

La gran quantitat i varietat de Topics va fer que els assistents busquessin les seves afinitats, amb la sensació de que es perdien el que s’estava presentant en les altres sales. I això, sols passa si les propostes presentades tenen un bon nivell.

Tot un seguit d’activitats paral·leles (exposicions, conferències, cinema, publicacions…) al Congrés han fet de Girona, una ciutat pressa pel  món dels arxius. Encara es poden gaudir d’algunes d’aquestes propostes si us acosteu a aquesta ciutat.

 

Maria Pau Gómez Ferrer

Archiu Generau d’Aran i membre de gestió del Grup d’Arxivers de Lleida (GALL)

L’Arxiu Municipal de Lleida finalitza la primera fase de l’organització documental del llegat musical del compositor Cosme Ribera i Miró.


RIBERA i Miró, Cosme

La Plana d’Alcover (Tarragona), 17 d’octubre de 1842 – L’Albi, 28 de febrer de 1928.

Compositor, violinista i director d’orquestra nascut a La Plana d’Alcover (Tarragona) el 1842 on residien momentàniament els seus pares on treballaven com a masovers..

El 1892 Ribera s’instal·là a Lleida per què els seus dos fills estudiessin. El trasllat es va fer a l’octubre però la presentació oficial no arribà fins al dia de Santa Cecília a través de la interpretació de la Missa de Glòria en La Major a la catedral de Lleida. La premsa lleidatana es va fer ressò no solament dels assajos i dels preparatius sinó també el resultat final desfent-se en elogis envers l’obra i l’autor. Un cop instal·lat a Lleida, Cosme Ribera va assumir la direcció de la Banda Popular (1892), va fundar un Septimino (1895) que va actuar sovint a moltes societats lleidatanes, va dirigir la Capella de l’Acadèmia Mariana, la Capella de l’església del Roser i la Capella de la Catedral. A més, va ser nomenat Mestre de Capella i Organista.

 L’any 2000 la família de Cosme Ribera va formalitzar amb l’Ajuntament de Lleida la donació del Llegat del compositor.

El Llegat el formen 42 capses de partitures diverses. 31 capses són composicions manuscrites de Cosme Ribera i 11 caspes més de partitures diverses. Algunes d’elles són d’autors clàssics de renom, i d’altres que són de compositors poc coneguts contemporanis de Cosme Ribera.

El Llegat es va dipositar en l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida, fins que el maig de l’any 2012 es va procedir a traslladar-lo a l’Arxiu Municipal de Lleida, com a responsable de la conservació de la documentació de la institució.

Al llarg del mes de juliol de 2013 s’ha procedit a la realització de l’organització documental del llegat, en la seva primera fase. S’ha fet la seva descripció segons la normativa arxivística NODAC, Norma de descripció arxivística de Catalunya, i s’han introduït les dades en una base de dades. Això ha estat possible mitjançant un ”Conveni de col·laboració per a la formació  pràctica en centres de treball” realitzat amb l’Institut d’Ensenyament Secundari Ronda” de Lleida. Les pràctiques han estat realitzades per dues alumnes de l’esmentat institut de 1r. curs de Batxillerat.

Està previst que el proper estiu es pugui finalitzar l’organització del Llegat sota la mateixa fórmula de conveni en pràctiques d’alumnes d’institut, ja que ha estat una experiència nova, i molt interessant.

Així doncs, l’arxiu municipal de Lleida, posa a l’abast dels estudiosos un fons documental musical fins ara inèdit. Els llegats i donacions contribueixen a ampliar el concepte d’arxiu municipal, convertint-lo en arxiu de la ciutat.

Ésd’agrair la sensibilitat i generositat d’aquests ciutadans que dipositen el seu patrimoni per tal que en pugui gaudir tothom; compartint-lo augmenta el seu valor patrimonial i cultural.

 Bibliografia

HERRERA I LLOP, Lluís-Marc. Cosme Ribera i Miró, 1842-1928. [Lleida: Ajuntament de Lleida], DL 2000. (Quaderns de divulgació ciutadana. La Banqueta; 28).
 
HERRERA I LLOP, Lluís Marc. Música en silenci. Fons musicals dels arxius de Lleida. Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 2012.

Arxiu Municipal de Lleida 

Convenis de cooperació educativa amb 3 universitats per realitzar pràctiques no remunerades als arxius judicials


El Departament de Justícia, mitjançant el Servei de Documentació i Arxius Judicials, ha subscrit 3 convenis de cooperació educativa en l’àmbit universitari per tal de crear programes de practiques no remunerades, per a estudiants universitaris en el camp de l’arxivística i la gestió documental, tot  dins el nou règim previst al Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Un dels convenis s’ha subscrit el passat 5 de desembre de 2012 amb la Universitat de Girona per a la realització de pràctiques professionals d’estudiants de la Facultat de Lletres.  Aquesta col·laboració permet un total de 120 hores de pràctiques professionals per alumne i que es desenvoluparan en els centres d’arxiu de l’àmbit territorial de Girona.

En data 2 d’abril de 2013, es va subscriure el  Conveni amb la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona per a la realització de pràctiques professionals en el camp dels estudis que imparteix la Facultat de Lletres. Aquesta cooperació permet un total de 150 hores de pràctiques professionals per alumne i que es desenvoluparan en els centres d’arxiu de l’àmbit territorial de Tarragona.

D’altra banda, el 15 de març de 2013, s’ha signat el Conveni de col·laboració amb la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). Aquest conveni de cooperació educativa, facilita a aquest model de formació universitària a distància, la realització de 100 hores de practiques professionals per alumne, als estudiants del curs de Postgrau d’Especialista Universitari en Arxivística de la UNED, que es podran desenvolupar en els centres d’arxiu de la Xarxa d’Arxius Judicials de Catalunya.

En aquest primer semestre de 2013, han realitzat pràctiques professionals 3 alumnes, 1 de cadascuna d’aquestes Universitats, i de les quals han estat tutors els arxivers, Carme Blanco a l’àmbit territorial de Girona, Mercè Iglesias a l’àmbit territorial de Tarragona i Alexis Serrano als arxius de la Ciutat de la Justícia de Barcelona.

Rosario Moreno Orejuela
Tècnica de Gestió