Les actes del ple de l’Ajuntament de Linyola, a internet


Els documents, que cronològicament comprenen 1840-1991, es podran consultar des de casa a través del portal corporatiu “Arxius en Línia” de la Xarxa d’Arxius Comarcals

L’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell  posa a l’accés de tothom aquesta documentació municipal de Linyola anterior a 1991. En total, es tracta de 8725 imatges obtingudes a partir de l’escaneig de 54 volums.

acpu_facana.jpg_1826850062

Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell

Inicialment, l’Arxiu Comarcal va establir contacte amb els ens municipals, que van cedir la documentació mitjançant un dipòsit temporal mentre es portaven a terme les tasques de captura fotogràfica, i després procedir al seu retorn als respectius ajuntaments.

Amb aquesta documentació es completa la totalitat de llibres d’actes del ple dels ajuntaments del Pla d’Urgell, arribant com a mínim fins a la transició democràtica. Resta pendent establir com una possibilitat a mig termini que tots aquests fons municipals ingressin de forma progressiva a l’Arxiu Comarcal, per a una més gran disponibilitat de consulta, conservació i posada a disposició de les mateixes administracions titulars.

Cal remarcar el valor de poder disposar d’aquesta documentació: només cal tenir connexió a Internet, i de seguida, es pot accedir a documents que recullen la història dels nostres municipis. Gràcies a aquest treball de digitalització i al fet que sigui tan accessible, no només podem descobrir aspectes del nostre passat, sinó que també es preserven els originals.

El procés de digitalització d’aquestes unitats documentals s’ha fet al llarg del 2014 a través del Pla Bruniquer del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i s’ha posat a pública disposició a través del portal Arxius en Línia de la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya, una eina molt potent de cara a la recerca en línia, que suposa la comoditat afegida que es pot visualitzar i consultar la documentació des de casa.

Podeu accedir al portal Arxius en Línia pitjant aquest enllaç.

Font: Xarxa d’Arxius Comarcals

Digitalització de les actes municipals de l’Ajuntament de Lleida – 1900-1938.


L’arxiu municipal de Lleida, amb el suport de la Secretaria General de l’Ajuntament de Lleida, posa a l’accés de tothom a través del web municipal les actes del Ple dels anys 1900-1938. Actualment estan ja disponibles a la consulta on line les actes del Ple el període comprés entre l’any 1900 i l’any 1963. Acta de l'Ajuntament de Lleida

Les actes de les sessions del Ple de la Corporació Municipal són una font excel·lent on cercar informació sobre fets significatius relacionats amb la ciutat i per entendre de manera com la població, a través dels seus representants, viu, planteja i dóna resposta als múltiples problemes i a les diverses situacions conflictives o no, generades per la ciutat i que requereixen d’una actuació administrativa adequada.

Des de l’arxiu continuarem treballant amb l’objectiu de facilitar la consulta d’aquests documents Signatures de l'acta del 27 d'octubre de 1910bàsics per estudiar la història de la Paeria de Lleida.

Els treballs de digitalització els ha dut a terme l’empresa IMTHE– Tratamiento y Gestión documental S.L.

Elena González Coso
Arxiu Municipal de Lleida