Digitalització del fons de fotografies d’Andreu Gelabert i Magret a l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.


3.938 negatius en B/N i color digitalitzats a l’ACPJ.

Inauguració de les pistes de Baquèira Beret a l'any 1965

Des que el passat 20 de maig de 2011, ingressés el fons de fotografies del Sr. Andreu Gelabert i Magret a la seu de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, fruit del conveni de cessió en comodat, signat entre el Sr. Gelabert i l’Ajuntament de Tremp, han passat moltes coses positives.

D’un costat, la Família Gelabert – Canelles ha anat incorporant nous reportatges i nous negatius a l’arxiu comarcal, això ha prvocacat que el fons hagi augmentat i es passi de la quantitat inicial de 2.766 als actuals 3.938 negatius.

De l’altre, el personal de l’arxiu comarcal amb col·laboració amb l’estudiant en pràctiques de l’IES de Tremp, Sr Rubén Rodríguez, ha pogut digitalitzar la totalitat del fons (fins al moment) en format TIFF. Per tant, ara per ara, les imatges del fons Gelabert es poden consultar a la nostra sala de consulta.

El pas següent serà descriure cada reportatge i les fotografies més significatives i datar-les, es clar, amb l’ajuda de la família Gelabert. A partir d’aquí, mitjançant el programari i gestor documental de la Xarxa d’Arxius Comarcals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, GIAC, l’arxiu comarcal intentarà fer les descripcions i incorporar les imatges en aquest programa, per tal que l’usuari pugui fer les consultes d’aquest fons fotogràfic des de Internet.

La importància del fons Gelabert recau en el fet que són fotografies que donen testimoni d’un temps i una comarca senzilla i especial. Tot i tractar-se de fotografies de més de 40 anys, podem considerar que avui en dia encara estan vigents. Ara farà uns 38 anys que el Sr. Gelabert i la seva càmera eren testimonis de l’inauguració de l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn, per l’actual Rei Joan Carles, llavors encara Príncep d’Astúries. Si es parla de l’última gran nevada d’aquest mes de març i l’allargada de la temporada d’estacions d’esquí com la de Vaquèira Beret, les fotografies del Sr. Gelabert ens poden parlar de l’inauguració de les seves pistes a l’any 1965; si al gener d’aquest any es va instal·lar la nova campana “Sta. Maria de Bellpuig” al campanar del Monestir de les Avellanes, els fons Gelabert ens permet veure un reportatge del trasllat de les restes dels Contes d’Urgell als anys 60; o la visita a Llesui del ministre de turisme Manuel Fraga Iribarne a l’any 1965… i així un llarg etcètera d’esdeveniments del passat…que ens recorden i ajuden a entendre el present.

Agraïm des de aquest racó, a la Família Gelabert, la seva generositat a l’hora de voler compartir molts episodis de la comarca del Pallars Jussà amb els seus conciutadans i la seva confiança amb el treball que està realitzant l’arxiu comarcal.

Text:Fernando Lázaro Ochoa (Director ACPJ)