Restauració de l’Armari de les Cinc Claus de l’Arxiu Municipal de Lleida


El moble data del segle XVII i és la peça mobiliària més valuosa del l’Ajuntament de Lleida, situada en l’Arxiu Municipal

Aquest mes de juny s’ha presentat la restauració de l’Armari de les Cinc Claus o Armari dels Privilegis. Es tracta de l’element mobiliari més antic i valuós de l’Ajuntament de Lleida, data de l’any 1686 i la seva funció era conservar els privilegis reials concedits a la ciutat així com la documentació més rellevant de la institució.

La restauració ha estat realitzada pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

El moble és un armari de fusta de noguera, d’estil barroc que compta amb cinc panys, cinc claus i 48 calaixos. El nombre de claus i panys es devia a la voluntat d’ajudar a salvaguardar els valuosos continguts dels arxius tant de caràcter civil com eclesiàstics. En la part superior de l’armari hi ha gravat en lletres daurades sobre fons negre: “Privilegis i actes de la ciutat 1686”. La seva funció va estretament lligada a la història de la producció documental de la institució i al seu arxiu. Està situat en l’arxiu municipal, en la planta baixa de l’edifici de la Paeria.

Si voleu conèixer més detalls sobre el procés de restauració de l’armari.