Bones Festes! Bones hèstes!


Per obrir boca: tresors de l’Audiència


Per obrir aquesta nova secció presentem dos expedients conservats a l’arxiu de l’Audiència Provincial de Lleida. Hem triat aquests dos per la seva interrelació, un és l’Expediente de constitución de la Audiencia provincial de Lérida que s’inicia al juliol de 1938, quan l’exèrcit feixista tenia la seva base d’operacions en Almacelles i ja havia entrat en la ciutat en el que seria l’assalt definitiu. Al temps que s’anava estenent l’ocupació calia reconstituir els organismes bàsics per al funcionament del nou Estat, aquesta és la situació política i social en què es genera.

En l’expedient es recull la forma en la qual alguns membres del personal de l’Audiència demanen la seva reincorporació donant diferents raons i expressant la seva afecció al règim. També recull els diferents nomenaments de magistrats fins constituir la Sala, tot això en un entorn bèl·lic i de carència absoluta de mitjans i d’infraestructures com queda reflectit en els documents que el conformen.

El segon és Sobre la destrucción y despojo de la Audiència provincial de Lérida, i ens narra l’expoliació de l’antic palau de Justícia. Ens ajuda a entendre la situació de desgavell viscuda, explicant-nos com l’edifici va ser saquejat i la major part dels arxius, la biblioteca i el mobiliari van ser cremats al carrer públicament. Parla de l’antiga ubicació del Palau de Justícia i com va ser víctima del bombardeig del novembre de 1937, destruint allò que no havia estat destruït amb anterioritat.

Aquests són dos expedients essencials per entendre la formació de les institucions judicials del primer franquisme i per donar notícia d’un dels episodis de saqueig del patrimoni que van patir les nostres institucions els primers mesos de la Guerra Civil.