El pla de seguretat de l’arxiu (II). Mesures de prevenció


Com ja vam publicar en una entrada setmanes enrrera els plans de seguretat són de vital importància per a les nostres institucions.

Els arxius haurien de tenir una prevenció de riscos adequada, reflectida en el Pla de Seguretat. Entre tots els riscos existents, destacaríem els riscos higiènics, ja que aquests són els més comuns en qualsevol arxiu.

Els riscos higiènics són els derivats d’agents contaminants (químics, físics i biològics) en el nostre lloc de treball.

En el cas dels contaminants químics, als quals estem exposats quan manipulem productes químics, realitzem una desinfecció ambiental o tractem un control de plagues, s’han d’atendre a unes mesures preventives. No hi ha dubte que el fet que hi hagi una empresa autoritzada i un protocol d’actuació són de vital importància, així com també la ventilació (segons els casos) i els equips de protecció individual (EPI’s) adequats (guants de nitril, mascareta, etc).

Respecte als contaminants físics, cal esmentar l’exposició a camps electromagnètics i a la radiació lumínica. En aquest cas s’hauria d’evitar l’acumulació d’aparells elèctrics en la nostra àrea de treball i evitar estar a prop de zones emissores, com quadres elèctrics. La radiació lumínica, produïda fonamentalment per l’escàner o fotocopiadora, s’hauria d’evitar i, si és el cas, protegir-se amb guants de cotó o ulleres de sol.

Per últim, els contaminants biològics són una constant en els nostres arxius. Normalment la seva aparició és en forma de fong i cal tenir en compte les mesures preventives per evitar la seva propagació. Les mesures anirien encaminades a revisar la documentació per detectar els fongs, la separació i neteja de la documentació infectada, la ventilació, els EPI’s adequats (guants, mascaretes, etc.) i l’existència d’un protocol de neteja i desinfecció.

També és important que les mesures de prevenció s’estenguin a les nostres instal·lacions i es tinguin en compte en la ubicació dels dipòsits, així com en la utilització de materials per mantenir estables les condicions de temperatura, humitat i renovació d’aire. És important evitar els sistemes de pas d’aire en les prestatgeries que contenen documentació i utilitzar sistemes de climatització per controlar la temperatura en el dipòsit (18-20º) i la humitat (50-65% HR). Finalment, destacar que el sistema de ventilació hauria de permetre l’entrada d’aire exterior i extreure l’aire interior per evitar l’acumulació d’agents.

Com a reflexió final sobre el tema, m’agradaria destacar que gairebé tots els arxivers tenen coneixement sobre les mesures preventives ideals, però la seva aplicació no és possible per altres motius, com la falta d’espai, l’assignació econòmica, etc. No hi ha dubte que la prevenció de riscos és clau, tot i que tots coneixem casos de dipòsits que no compleixen amb aquestes directrius (dipòsits ubicats en soterranis, dipòsits sense control d’humitat i temperatura, etc.)    Per aquest motiu, cal que exigim a les nostres institucions, en la mesura del possible, per tal que es prenguin les mesures preventives adequades per evitar danys innecessaris.  

 

Jonás Suárez i Mònica Sesma
Arxiu Municipal de Lleida

 

Anuncis

El pla de seguretat de l’arxiu (I)


Quan ens trobem davant del repte de redactar el pla de seguretat del nostre arxiu hem de tenir present que aquest s’ha d’adaptar a les seves necessitats específiques, i que serà un pla individualitzat per a cada institució. Així doncs, per a la seva elaboració, tan sols es poden donar unes pautes generals orientatives que caldrà interpretar, desenvolupar o concretar convenientment segons les característiques de cada una de les institucions.

Tot pla de seguretat d’arxiu ha de garantir la seguretat de les persones, tant dels treballadors com dels usuaris, i de la documentació que custodia. Per altra banda, s’ha d’aplicar una política de prevenció i de protecció després d’haver analitzat i avaluat els riscos potencials. Així com, contenir una planificació i coordinació de la vigilància i generar un pla d’emergència i evacuació –breu i amb consignes d’actuació molt clares-, que ha de conèixer i assajar tot el personal de l’arxiu. Finalment, ha d’establir els mecanismes adequats per evitar la relaxació progressiva de la seguretat.

Aquests objectius s’assoleixen partint d’un anàlisi de les característiques individuals de cada institució i de les activitats que s’hi porten a terme. Cal tenir molt clars quins són els factors de risc i adoptar la política de prevenció més apropiada per a cada situació.

Amb l’objectiu de minimitzar els danys s’han d’organitzar mecanismes d’intervenció des del moment de la seva detecció fins al de la intervenció. Cal tenir en compte que la intervenció és el darrer anell de la cadena de seguretat i que aquesta ha de ser ràpida i eficaç.

Un arxiu, una biblioteca, un museu són espais en què la seguretat és vital, tant per a les persones com per al patrimoni. Tot el personal ha d’estar implicat en la prevenció de Riscos Laborals per poder respondre correctament davant dels riscos s’ha d’estar ben informat i haver rebut la correcta formació preventiva general i la formació preventiva específica per a cada lloc de treball.

El pla de seguretat s’ha de revisar periòdicament, s’ha d’actualitzar i s’ha d’adaptar a les necessitats canviats de l’arxiu.

Jonás Suárez i Mònica Sesma
Arxiu Municipal de Lleida

Horaris d’Estiu dels Arxius Lleidatans


S’apropa l’estiu i alguns dels nostres arxius han canviat els horaris d’atenció al públic, d’altres no, per això us posem a continuació una relació d’aquests:

 • Archiu Generau d’Aran
  • De l’1 de juny al 30 de setembre de 8.00 a 15.00 h. de dilluns a divendres
  • Orari ostiu: de 1 de junh a 30 de seteme, de 8.00 a 15.00 h. de deluns a diuendres
 • Arxiu de la Diputació de Lleida
  • Juliol i agost de 9h a 14h de dilluns a divendres
 • Arxiu Municipal de Lleida
  • Juliol i agost de 9 a 14h de dilluns a divendres
 • Institut d’Estudis Ilerdencs
  • Juliol i agost de 9 a 14h de dilluns a divendres
 • Servei d’Audiovisuals i Arxiu Fotogràfic de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
  • De dilluns a divendres 9 a 14h
 • Arxiu Històric de Lleida
  • De l’1 de juny al 30 de setembre, de 8 a 15.00 h de dilluns a divendres
 • Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
  • De l’1 de juny al 30 de setembre de 8 a 15 hores de dilluns a divendres
 • Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell
  • De l’1 de juny al 30 de setembre  de 9 a 14h.
 • Arxiu  Capitular de Lleida
  • Juliol i agost de dilluns a divendres, de 9:00 h. a 13:00 h
 • Arxiu Comarcal de l’Urgell
  • De l’ 1 de juny al 30 de setembre de dilluns a divendres de 8h. a 15h.
  • Els dies 16,17,18 i 19 d’agost l’arxiu estarà tancat.
 • Arxiu Comarcal de la Segarra
  • Fins el 30 de setembre: de dilluns a divendres de 8 a 15h
 • Servei d’Arxiu i Gestió de Documents de la UdL
  • De dilluns a divendres de 9 a 14 hores, juliol i agost.
  • Del 8 d’agost al 30 d’agost el Servei romandrà tancat.
 • Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Balaguer
  • El mateix horari d’hivern. De dilluns a divendres de 8 a 15h.
 • Arxiu Central Administratiu de la Generalitat de Catalunya Delegació Territorial del Govern
  • De l’1 de juny al 30 de setembre, de 8 a 15h. de dilluns a divendres
 • Arxiu Diocesà de Lleida
  • Juliol: de dilluns a divendres de 10 a 13h
  • Agost: tancat
 • Arxiu Gavín
  • Dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
  • Tancat del 1 al 13 de setembre
 • Arxiu del Monestir de Bellpuig de les Avellanes
  • Dilluns, dimecres i divendres: 9 a 14 h. i de 15 a 18 h; Dimarts i dijous: 8 a 15 h
  • Tancat del 8 al 28 d’agost

Per més informació us podeu posar directament en contacte amb l’arxiu corresponent. Trobareu les dades al directori d’arxius d’aquest mateix bloc.

 

BON ESTIU!

EL “LLIBRE DELS USATGES I CONSTITUCIONS DE CATALUNYA” DE L’ARXIU MUNICIPAL DE LLEIDA VIATJA AL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA


Els Usatges viatja al MNAC per formar part de l’exposició  Convidats d’honor, commmemorativa del 75è aniversari del MNAC

Enguany es commemoren dos fets d’especial significació per al Museu Nacional d’Art de Catalunya: d’una banda, el 80è aniversari de la construcció del Palau Nacional a Montjuïc, i d’una altra, el 75è aniversari de la inauguració del Museu d’Art de Catalunya en aquest mateix edifici.

Per celebrar aquest doble esdeveniment, entre d’altres activitats, destaca una magna exposició titulada: Convidats d’honor, que ens ofereix un recorregut per la història de l’art català des de l’Edat Mitjana fins al segle XX a partir de peces de gran qualitat artística.

  El manuscrit il·luminat dels Usatges i Constitucions de Catalunya, encarregat per la família Montcada, i conservat en l’Arxiu Municipal de Lleida, és una de les obres miniades més importants de Catalunya.

 El còdex compta amb 165 fulls de vitel·la amb gràfia gòtica d’una gran perfecció, on hi destaca la intervenció de l’anònim batejat com el “Mestre de l’Escrivà”, sens dubte un dels artífexs més transcendents del segle XIV a la Corona d’Aragó. És precisament aquesta aportació italianista la que es vol destacar, al costat d’altres obres del moment, com Ferrer Bassa, el Mestre de la Coronació de Bellpuig,…

 Amb aquest grup d’obres es vol explicar un dels moments més interessants i decisius en la història de la pintura medieval catalana.

 L’exposició ens permet també el retorn temporal a Catalunya de peces molt emblemàtiques que, per diversos motius, actualment es troben fora de les nostres fronteres, com ara el relleu de Pere Oller del sepulcre del Rei Ferran I d’Antequera procedent del monestir de Poblet i actualment al Museu del Louvre, La bebedora endormiscada de Picasso del Kunstmuseum de Berna, o La masovera de Joan Miró del Centre Georges Pompidou de París, entre d’altres. Igualment important és la presència d’obres procedents d’institucions i museus catalans.

 L’exposició s’inaugura el proper dimarts 1 de desembre i es podrà visitar fins el dijous 11 d’abril de 2010.

Palau Nacional , Parc de Montjuïc
08038 Barcelona

 mnac@mnac.cat

Curs de la Universitat d’Estiu de la UdL: Ús pràctic d’arxius i gestió de documents


La setmana del 6 al 10 de juliol es realitzarà a la UdL, en el marc de la Universitat d’Estiu, el curs sobre l’Ús pràctic d’arxius i gestió de documents.Universitat de Lleida. Estiu 2009

L’ objectiu d’aquest curs es fer una aproximació fonamentalment pràctica a la realitat del   món dels arxius i el paper que tenen en la societat actual, ja que sovint se’n té un coneixement escàs. El curs està adreçat a persones interessades a conèixer millor aspectes relacionats amb els arxius i la protecció de dades, com es presenten els documents en les administracions o empreses, o notícies relacionades amb la falsificació documental, la pèrdua de documents, la recuperació de la memòria, etc.

El curs serà impartit per Pepita Raventós, del Servei d’Arxiu i Gestió de Documents de la UdL, i per M. Paz Martín-Pozuelo, de la Universidad Carlos III. Constarà de 20 hores lectives repartides en 5 dies. El curs es realitzarà al Campus de Cappont de la UdL.

Pel que fa al període de matrícula, tots aquells que s’inscriguin abans del 29 de maig tindran una reducció del 15% en el preu del curs i els que es matriculin de l’1 al 19 de juny tindran un descompte del 10%. Per a més informació de matrícula i reconeixement de crèdits de lliure elecció podeu contactar amb l’Oficina de la Universitat d’Estiu. Edifici Polivalent del Campus de Cappont. A/e: estiu@estiu.udl.cat o http://estiu.udl.cat