Beques de residència FABER sobre arxius i governança de la informació (Olot, del 20 al 30 d’abril de 2019)


L’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya i FABER, residència d’arts, ciències i humanitats, proposen a tota la comunitat arxivística i altres professionals que hi estiguin vinculats a una estada a la residència FABER entre el 20 i el 30 d’abril de 2019, just abans del XVII Congrés d’Arxivística i Gestió Documental de Catalunya.

La residència o estada temàtica porta el títol “Arxius i governança de la informació” té per objectiu treballar sobre els aspectes més innovadors del nostre àmbit professional com per exemple la implicació de la gestió documental amb la transparència dels governs, la nova presencialitat als arxius públics, la gestió de dades massives i la seva qualitat, les implicacions del blockchain amb l’autenticitat documental, etc.

Una de les línies de debat serà el paper dels arxius en la nostra societat, com un element d’interacció i de relació amb el coneixement però també com a forma de relació entre l’administració i una ciutadania que vol ser responsable de la informació que genera.

Poden presentar candidatura a les beques de residència FABER tots els professionals que tinguin projectes o treballs de recerca relacionats amb aquestes temàtiques.

Tota la informació sobre les beques de residència la trobareu a la pàgina de la FABER, residència d’arts, ciències i humanitats.

Notícia publicada inicialment en el web de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.

la DaDa: El diari digital de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya


En un moment en que les eines que fins ara ens servien per comunicar i comunicar-nos sembla que s’estan redefinint o fins i tot desapareixent apareix una de nova La DaDa en format de publicació digital i després d’un temps llarg de reflexió sobre si un butlletí en format paper (o PDF) era prou útil i engrescador per justificar tot l’esforç que requeria la seva publicació periòdica. És una nova forma més dinàmica de presentar els continguts, adaptada als temps i més en consonància amb la resta d’informació i continguts que ens arriben d’altres àmbits. És cert que a alguns els obligarà a adoptar nous hàbits en la lectura (no es pot subratllar!), però ho podem compartir, extractar i comentar a través de les xarxes socials generant d’aquesta forma debat i per tant augmentant el coneixement, però sobretot el fet de compartir ens ajuda a difondre i a compartir amb els no professionals idees i inquietuds i per tant fer més propers tant els arxius com la feina de les persones que hi treballem. És una bona fórmula per poder fer realitat tot això el perfil de twitter creat @laDaDa_AAC que permetrà una interacció més directa entre lectors i autors.

És cert que aquest “primer número” no ha provocat gaire enrenou a les xarxes, a pesar d’una editorial compromesa i punyent amb l’actualitat com és la deriva que sembla que ha pres el legislador i el Govern espanyol per a posar encara més difícil l’accés a la documentació i als arxius. L’article de la Marta Munuera Els sistemes que volem  tampoc no pot deixar indiferent a ningú, des de la primera pregunta que és d’aquelles que ens fa venir mal d’estómac i mirar cap al cel fins i tot a aquells més agnòstics. A més hi ha articles amb experiències interessants com el que recull la de la Xarxa d’Arxius Municipal (XAM) o el “recull bibliogràfic” que sempre eixampla els nostres coneixements i que de vegades fins i tot ens permet forçar les costures d’aquell vestit professional (bata?) que de vegades ens queda una mica just.

Augurem un llarg recorregut al concepte encara que el format (o la imatge) canviarà molt més ràpidament que en tots aquests anys ho ha fet el butlletí de l’Associació, perquè els temps són uns altres, tot canvia molt ràpid i la nostra professió ens exigeix estar atents.

 

 

Arxius oberts


El web de l’Associació es troba immers en un procés de canvi i de modernització, tant dels continguts com de la seva imatge. El projecte “Arxius oberts” pretén assolir els següents objectius:

 • Donar a conèixer la professió.
 • Mostrar la diversitat de la professió d’arxiver-gestor de documents.
 • Aconseguir una major identificació / implicació dels arxivers en el projecte de l’AAC.
 • Mostrar més quantitat d’imatges al web.

Per això, us demanem imatges que mostrin la varietat de feines que realitzem els arxivers-gestors de documents en el nostre dia a dia i, que aquestes, reflecteixin totes les tasques del tractament document, des de la instal·lació i neteja, a l’accés, difusió de les dades …

L’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya sol·licita la cessió d’ús d’aquestes imatges per realitzar tasques de difusió, les quals inclouen el disseny de material per les seves plataformes web, xarxes socials, publicacions i publicitat de les activitats organitzades per l’AAC.

Les fotografies passaran a formar part d’un banc d’imatges d’ús intern per l’AAC, no obert al públic general.

El seu ús s’entén lliure i sense límits, amb llicència Creative Commons.

Les ulteriors cessions de documents de la mateixa naturalesa s’entendran regulades per aquest mateix formulari.

Format de les imatges:

Format JPG 

Resolució mínima: 1450 píxels d’amplada

Fotografies horitzontals

Aquestes han de ser transferides mitjançant Wetransfer o ydray, al correu difusió@arxivers.com i en el camp “Missatge” s’han d’indicar els peus de foto de les imatges transferides.

Les imatges es poden trametre abans de l’11 de maig de 2018.

Extret de la web de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya

Formació continuada de l’Associació d’Arxivers- Gestors Documents


La formació per l’any 2018 planteja una sèrie de novetats i canvis importants per tal de potenciar els aspectes forts del model anterior i donar un nou impuls al pla formatiu. Els principals canvis són:

1. Formació per quadrimestres: publicació del pla formatiu per quadrimestres.
2. Reforç de la formació en línia: ús d’espais formatius virtuals Moodl i WebEx.
3. Revisió de la llista de matèries i certificació per àrea: Formació estructurada en 5 grans àrees fixes. La superació de tots els cursos d’una àrea, donarà dret a un títol que certifica la superació de l’àrea de coneixement. Vegeu les cinc grans àrees, i les seves subàrees,  a continuació:

 • Àrea de formació bàsica
  • Autenticitat, integritat i preservació documental
  • Accés, difusió i transparència
 • Àrea jurídica
  • Reciclatge normatiu
  • Actualització legal
 • Àrea de gestió organitzativa
  • Planificació i direcció de projectes
  • Processos i qualitat
 • Àrea d’iniciació a l’arxivística
  • Tècniques i eines bàsiques d’arxiu
  • Primers passos en el món laboral
 • Àrea de recerca
  • Laboratori d’experiències
  • Innovació i transformació digital

Consulteu els detalls d’aquests canvis i tots els cursos programats al PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA 2018 aquí

 

Informació extreta de la pàgina web de l’AAC-GD

Projecte “Arxiver/a – Tutor/a”


L’Associació d’Arxivers- Gestors de Documents, per donar compliment al projecte “Estímul a la formació” del programa en el que la present junta es va presentar a les eleccions, i en concret a l’acció 42, ha confeccionat el document “BASES PER LA CONFECCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA FIGURA DE L’ARXIVER-TUTOR DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA-GESTORS DE DOCUMENTS”.

L’objecte d’aquestes bases és el desenvolupament de la regulació de la figura de l’arxiver-tutor i del seu funcionament. Aquesta figura, de nova creació, seguint però models d’èxit d’altres països, té com a objectiu la creació d’un cos d’arxivers que puguin donar suport i consell als socis que s’incorporen a un lloc de treball per primera vegada. En concret, la figura de l’arxiver-tutor pretén afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques de la professió adquirides en la formació superior universitària per part de les persones tutoritzades, mitjançant l’assessorament per part de professionals amb experiència suficient per garantir una tutoria efectiva, que resolguin dubtes metodològics i funcionals gràcies a la seva experiència i coneixement pràctic.

Les bases s’elaboren com a marc normatiu bàsic, així com a document de referència mitjançant el qual es regula la relació i el procediment d’inscripció i gestió de l’arxiver-tutor. En termes generals, cal destacar que s’entén per arxiver-tutor, aquell professional de l’àmbit de l’arxivística i la gestió documental que arran del coneixement adquirit per mitjà de la pràctica professional, posa a disposició aquest coneixement per aquelles persones que, amb els estudis superiors vinculats a les competències pròpies de la professió, ja sigui en curs o finalitzats, s’endinsen en la seva primera experiència professional.

La col·laboració entre arxiver-tutor i persona tutoritzada es materialitzarà per mitjà d’un assessorament tècnic i gratuït a distància, amb l’objectiu de resoldre dubtes metodològics o funcionals relatius a l’exercici de la professió, té una durada de 12 mesos, amb una ampliació màxima, per acord d’ambdues parts, de 12 mesos més.

Aquest projecte és un projecte pels socis de l’Associació, per tant, ambdues parts hauran de ser associades. L’Associació, per la seva banda, realitzarà la part de supervisió, tant per la inscripció i contacte d’ambdues parts com pel control de la seva finalització.

Podeu accedir al contingut sencer de les bases en aquest enllaç.

Esperem que aquesta experiència sigui profitosa per totes les parts i encoratgem als associats i associades a participar-hi activament.

Per inscriure-us als formularis, accediu a aquests enllaços:

Formulari d’inscripció com a arxiver/a-tutor/a

Formulari d’inscripció com a persona tutoritzada

Per qualsevol dubte o suggeriment, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

Vocalia de Formació

formacio@arxivers.com

Extret de la web de l’AAC-GD

‘Reiniciar el Sistema d’Arxius de Catalunya’, propostes per començar amb bon peu


Logo web grant

Estem en aquell moment d’inici de legislatura en la que esperem que aquells que tenen la responsabilitat política de dissenyar les polítiques que tenen a veure amb el Sistema d’Arxius, el d’Informació i la seva relació amb el nou context d’impuls de la transparència, per aquesta raó un cop més des de l’Associació d’Arxivers i Gestors documentals de Catalunya s’ha presentat un document en el que se relacionen les aportacions que es creuen més urgents i imprescindibles per a poder reactivar un Sistema d’Arxius  de Catalunya que en els últims cinc anys  ha estat relegat a un mer paper patrimonialista apartant-lo de tots els sectors de la informació que li són naturals i aconseguint per negligència política del Govern i del Parlament que els seus tècnics no formin part de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública contravenint d’aquesta forma la normativa bàsica.

El dijous 23 es reuneix la Comissió de Cultura del Parlament amb el Conseller i per tant es el moment oportú per a discutir un document que fa propostes en positiu i realistes i que els professionals defensem i recolzem: “Reiniciar el Sistema d’Arxius de Catalunya” Esperem que la legislatura comenci bé i es tingui la voluntat política de solucionar el panorama actual.

 

 

La declaració universal sobre els arxius a Catalunya


La més coneguda com a DUA (que no pas DUI, no ens espantem) és una declaració d’abast internacional aprovada per la UNESCO l’any 2010. Podríem dir que és una derivada de la declaració universal dels drets humans atenent que manifesta el seu compromís per la preservació de la memòria i el foment de l’accés permanent a la informació que produïm i reutilitzem els ciutadans. Ambdós elements poden ser entesos com a drets que tenen les persones a que la seva identitat sigui protegida i el seu bagatge vital respectat.

Aquesta declaració va ser adoptada pel Parlament de Catalunya l’any 2013, que ha estat la primera cambra legislativa del món en fer-ho, i així s’ha reconegut al Consell Internacional dels Arxius el passat mes de setembre al seu congrés anual que ha tingut lloc a Reykjavík.

a100amblaDUA

Des del 2013 les adhesions a la DUA a Catalunya s’han anat incorporant en un registre oficial que porta l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya. A l’actualitat s’hi ha adherit el Parlament de Catalunya, l’Oficina Antifrau i l’Agència Catalana de Protecció de Dades, les diputacions de Barcelona i Girona, cinc universitats i escoles, tres associacions professionals, quatre consells comarcals, dues empreses privades i trenta-dos municipis d’arreu del país. En total 49 entitats entre públiques i privades que han incorporat en el seu ideari el compromís per disposar d’arxius en condicions i de sistemes de gestió documental com cal. La campanya segueix oberta, volem arribar d’entrada a 100, és un pas senzill adherir-se i implica, moralment, alguns compromisos fàcils d’assumir.

A nivell individual existeix també un registre internacional obert a qualsevol ciutadà del món. No cal ser professional del sector per adherir-s’hi. Qui més qui menys tots els ciutadans han tingut alguna vegada relació amb algun registre públic o arxiu. Catalunya també es troba en bona posició en relació a altres països. Així ocupa el cinquè lloc en el rànquing, essent el primer França amb 500 persones adherides a títol individual, 442 a Itàlia, 355 a Canadà, 324 a Brasil i 174 a Catalunya. El registre és actiu des del 2012, però ara se li vol donar un nou impuls. Catalunya té més adhesions individuals que altres països, com els mateixos Estats Units, amb 163, el Regne Unit, amb 143, Holanda, amb 127, Austràlia, amb 106, Mèxic, amb 104, Polònia, amb 95, Suïssa, amb 80 o España amb 64.

Però què diu aquesta declaració? Us la poso a continuació perquè la llegiu detingudament. És breu, clara, concisa i fàcil de comprendre.

Declaració Universal sobre els Arxius
Els arxius custodien decisions, actuacions i memòria. Els Arxius conserven un patrimoni únic i irreemplaçable que es transmet generació rere generació. Els documents són gestionats en els arxius des del seu origen per preservar el seu valor i el seu significat. Els documents són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i transparència de les actuacions administratives. Juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. El lliure accés als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets dels ciutadans i millora la qualitat de vida.

Per això nosaltres reconeixem

1. El caràcter únic dels arxius com fidels testimonis de els activitats administratives, culturals, intel·lectuals i com a reflex de l’evolució de les societats;
2. El caràcter essencial dels arxius per garantir una gestió eficaç, responsable i transparent, per protegir els drets dels ciutadans, assegurar la memòria individual i col·lectiva per comprendre el passat, documentar el present per preparar el futur;
3. La diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat;
4. La multiplicitat de suports en què els documents són creats i conservats: paper, audiovisual, digital i altres de qualsevol natura;
5. El paper dels arxivers, professionals qualificats, amb formació inicial i continuada, serveixen a la societat garantint el procés de producció dels documents, la seva selecció i la seva conservació per facilitar-ne l’ús;
6. La responsabilitat de tots – ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i/o custodis dels arxius públics i privats, arxivers i altres professionals del camp de la informació;

Per tant ens comprometem a treballar conjuntament perquè:

1. S’adoptin i s’apliquin polítiques i normes legals en matèria d’arxius;
2. Tots els organismes públics o privats que produeixen i utilitzen documents en l’exercici de les seves activitats valorin i exerceixin eficaçment la gestió dels seus arxius;
3. Es dediquin els recursos necessaris per assegurar la correcta gestió dels arxius, incloent professionals degudament qualificats;
4. Els arxius siguin gestionats i conservats en condicions que assegurin la seva autenticitat, fiabilitat, integritat i ús;
5. Els arxius siguin accessibles a tothom, respectant les lleis sobre aquesta matèria i les relatives als drets de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;
6. Els arxius siguin utilitzats per contribuir al desenvolupament de la responsabilitat dels ciutadans.

Us animo a adherir-vos en aquesta declaració. Defensar els arxius i la gestió documental per garantir els drets ciutadans és una missió que no es pot encomanar només als seus professionals, sinó que necessita d’un impuls constant a nivell ciutadà. Els arxius i la gestió documental han abandonat ja els seus llocs comuns de secretisme i opacitat, i han de ser espais d’apoderament ciutadà de la informació que administren. Us podeu adherir a títol individual o encoratjar les vostres organitzacions a fer-ho. Públiques o privades, tant se val, tothom és ben rebut en aquesta campanya i tothom és necessari. Si voleu incorporar-hi la vostra institució i no sabeu com fer-ho, no dubteu en posar-vos en contacte amb els arxivers.

Joan Soler Jiménez
President de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya

Article publicat en El Núvol, El digital de cultura, el 3 de desembre de 2015.