Apunts sobre les abreviatures en la paleografia


AbreviaturesLes abreviatures són representacions de paraules que s’escriuen per a indicar que se n’està reduint la seva extensió, fent-la més curta de l’habitual. En el llenguatge paleogràfic, allò que s’abrevia poden ser les síl·labes, les paraules o les frases d’un conjunt escrit. A aquestes se’ls elimina alguna o algunes de les seves lletres, substituint-les per un signe més breu.

Concretament és la braquigrafia l’especialitat dintre de la paleografia que s’encarrega de l’estudi de les abreviatures. L’estudi de les abreviatures s’empra, des d’un punt de vista pràctic, com a mitjà per a interpretar les escriptures en desús. Des d’un punt de vista crític, s’estudien per a la il·lustració paleogràfica, filològica i històrica d’un text. Cal tenir en compte també que les abreviatures aporten informació sobre interrelacions culturals entre diferents escriptors, ja que les abreviatures amb el temps es normalitzaren i els escriptors les aplicaven a partir d’unes pautes regulades.Abreviatures

Algunes de les raons per les quals es justifiquen les abreviatures són l’estalvi de temps, economitzar el material emprat ocupant menys espai a l’escriure, major rapidesa en el  moment d’escriure i per tant menor esforç en la mateixa acció. Altres explicacions demostren però que escriure una paraula abreviada pot portar més temps i exigir més atenció que si se n’escriuen totes les lletres. Per altra banda les abreviatures s’han relacionat amb factors de tipus psicològic presents en el moment de la lectura, com el fet que representar una paraula de forma freqüent en facilita la lectura degut a que tendim a fixar-nos en els seus elements més representatius.

AbreviaturesAlgunes especialistes també pensen que senzillament les abreviatures van sorgir com a conseqüència de l’hàbit generat per la repetició de les paraules d’us freqüents, és a dir la conseqüència immediata de tot procés de mecanització.

Continue reading →