Restauració de dos llibres de la comptadoria d’hipoteques de Sort


L’arxiu comarcal del Pallars Sobirà ha restaurat dos llibres de la comptadoria d’hipoteques de Sort conservats en els seus fons.

Llibre de la comptadoria d'hipoteques de Sort abans de la restauració

El 1774 un decret de la Reial Audiència de Catalunya ordenà que s’inscriguessin al Registre totes les actes d’alienació de propietat, abastant tots els contractes de compra-venda. El 1830 s’introdueixen uns canvis per a reforçar-ne l’obligatorietat i ampliar-ne el contingut. A partir d’aquest moment es registrarà tota transferència de domini, tant si és per alienació com per herència, i els assentaments es faran al lloc on va ser expedida l’escriptura i també a l’oficina corresponent a la població on es trobava la propietat.

Es tracta d’un fons molt interessant que complementa molt bé el fons notarial.

Enguany han estat restaurats dos llibres del fons de la Comptadoria d’Hipoteques de Sort que foren inclosos al Pla Bruniquer de restauració de 2012 del Departament de Cultura.Llibre de la comptadoria d'hipoteques de Sort després de la restauració

Es tracta d’un registre d’escriptures (top. 41) 1796-1802, 366 pàgines, 315 x 240 x 60 mm i d’un registre d’escriptures de translació de domini t. 5 (top 84) 1856-1862, 295 pàgines, 310 x 430 x 50 mm (A3 apaïsat).

Ara aquests volums podran ser consultats pels investigadors i ciutadans que ho necessitin.