Exposició de fotografies: Tremp un gran terme


L’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà acull una exposició de fotografies que el señor Jordi Mir i Parache va realitzar a l’any 1972 amb motiu de la incorporació de diferents nuclis de població al municipi de Tremp. Imatges en la seva majoria úniques, que fa que 40 anys desprès d’estar fetes, facin reflexionar a la comunitat els canvis que hi ha hagut a nivell de despoblament a la comarca del Pallars Jussà.

L’acte d’inauguració va tenir lloc el dia 13 de maig i va contar amb la presència del senyor Joan Ubahc, president del Consell Comarcal del Pallars Jussà; de la senyora Silvia Romero, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Tremp, del senyor Fernando Lázaro, director de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà i del Jordi Mir, autor de les fotografies que formen part de l’exposició. Inauguració exposició 13-5-2013

En el triptic de l’exposició, el senyor Mir i Parache ens explica el següent:

Al inici de la segona meitat del segle XX, el món rural català va entrar en una inflexió de decadència, demogràficament parlant, que va reduir la presència humana a límits preocupants en algunes zones. A Tremp, que havia anat suportant dignament la població reduïda, però sòlida, que li assegurava la seva capitalitat de comarca, al moment culminant d’aquest fenomen de despoblament, es va produir un fet que havia de capgirar aquesta inèrcia i plantejar nous horitzons. La procedència eclesiàstica del nucli inicial havia mantingut històricament el terme municipal de Tremp com un dels més reduïts de Catalunya i, tot i que al començament del segle XIX s’hi va annexionar l’antic terme de Claret, no es va alterar essencialment el seu estatus com a municipalitat.

Havia de ser en entrar als anys setanta que una circumstància, en principi imprevisible, canviés del tot aquesta característica. A l’annexió dels municipis conquesos de Fígols i Gurp i els ribagorçans contigus de Sapeira i Espluga de Serra el 1970, s’hi van afegir els més pròxims de Vilamitjana i Palau de Noguera el 1972 i el de Suterranya el 1973. El nombre de nuclis de població va passar, així i de sobte, de dos −Tremp i Claret− a trenta, encara que a l’entorn de la meitat vorejaven el despoblament o l’abandó total.

Puigcercós VellAquest fet va representar un capgirament total en l’equilibri del municipi i, sobretot, en l’aspecte demogràfic. Si per una banda, aquestes annexions −coincidint pràcticament amb la segregació de la Cava i Jesús i Maria de Tortosa− feien que es convertís en el municipi més extens de Catalunya i únic que actualment supera els 300 km², per una altra el nombre limitadíssim d’habitants que hi aportaven amb relació a l’extensió afegida, el convertien en un dels municipis catalans amb menys població per km² i, allò que és pitjor, amb àrees pràcticament deshabitades. Si a això hi afegim les consegüents i lògiques deficiències en les vies de comunicació, es comprèn que la problemàtica que plantejava aquell nou ens municipal era complexa.

Va ser en aquell moment que podia ser oportú de mirar de copsar d’una manera gràfica tot aquell territori que en molts casos i per estricte allunyament geogràfic, podia ser força desconegut per a la població trempolina. Una recollida d’imatges que arribés una mica a tots els racons, podia ajudar a acostar-se tant al paisatge com als nuclis, els castells, les ermites i altres monuments singulars que clapejaven aquell ampli espai que s’emparava sota la tutela de Tremp. Això va permetre fer una exposició amb 173 fotografies i diversos gràfics on es resumia tot el que abastava el nou municipi trempolí, conjunt que va ser presentat el mes de maig de l’any 1972 i que ara ha estat acollit magnànimament per l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.

Tornar a observar aquelles imatges al cap de més de quaranta anys pot ser un bon punt de referència per constatar l’evolució i el resultat d’aquell canvi transcendent. Si ho comparem amb la realitat actual potser haurem de plànyer la deterioració, i fins i tot la desaparició, d’algunes referències que hauria estat bo de conservar, però també comprovarem amb complaença com han evolucionat en positiu aspectes com la vitalitat de la ciutat de Tremp, la recuperació de moltes cases i, per tant, la presència d’alguns pobles que feien preveure una degradació progressiva i ara mostren signes reconfortants de vida i, com a conseqüència lògica de tot això, una millora ostensible de moltes vies de comunicació, encara que quedi pendent la que comuniqui, d’una manera franca i sense haver de sortir del terme, amb la zona més septentrional i allunyada de la Terreta.

Dates: 13 de maig a 12 de juliol de 2013
Horari: Dilluns a divendres de 9 a 15 h.
Lloc: Vestíbul de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.
Carrer del Mercadal, s/n
25620 Tremp.

Telèfon: 973-651337

Fax: 973-654929

Fernando Lázaro Ochoa
Director Arxiu Comarcal del Pallars Jussà

Digitalització de documents del fons de l’antiga Casa Sullà de Tremp


S’han finalitzat les tasques de digitalització de documentació procedent del fons nobiliari de Casa Sullà de Tremp, nissaga nobiliària trempolina, poc abans de convertir-se en el que avui és l’Arxiu Comarcal i Consell Comarcal del Pallars Jussà. Es tracta d’un fons documental en suport paper, tot i que incorpora algun exemplar en pergamí. Les dimensions aproximades del fons són d’un metre lineal i la documentació és propietat del senyor Josep M. Blanquet.

Escut Casa Sullà 001

Escut de l’antiga Casa Sullà

El fons documental ha estat inventariat i treballat pel historiador d’Isona Francesc Amorós, que va classificar en vuit grans sèries tota la documentació :

1. Documentació referent a la Casa Gómez de Alba, en referència a la població aragonesa de Fonz, i documentació relativa a la Sra. Àngela Ferrer.

2. Correspondència datada entre 1856 – 1875.

3. Documentació del Corregiment de Talarn, datats entre 1822-1829, donat que un personatge de la família Sullà va exercir de Corregidor.

4. Documentació relativa al procés de disputa per el títol de la Baronia de l’Albi, per part de la família Rocabruna i la Sullà, i que aquesta última perdrà en favor dels Rocabruna.

5. 1827 Judici; documentació relativa a l’ajuntament de Tremp i als jutjats; Comptes del Sr. Ramon Sullà i documents relatius a les propietats de la família.

untitled

Carta del Prior del Monasterio de Pueyo a D.Ramón Mª de Alós i de Dou, en 1932

6. Documentació relativa a la creació del partit Tradicionalista entre 1890-1893

7. Cartes datades entre 1821-1849; Document de Ignasi Sullà; Herència de A. Ferrer de Fonz; Rebuts dels funerals i misses. I documents i cartes entre 1849-1952 i 1855-1874.

8. Documents relacionats amb les propietats de la família Sullà, escriptures (algun que altre en suport en pergamí); Comptes de propietats de Fonz de 1849; Despeses dels masovers de Tremp; Despeses de les misses de Joaquim Maria de Sullà i Ramón Sulla i rebuts divers.

La documentació digitalitzada és de vital importància per conèixer el passat dels Sullà, senyors entre altres de Sapeira, el Meüll i de Tremp. La digitalització ha donat com a resultat un total de 219 Gb en formats tiff, jpeg i pdf i un número de carpetes que ronden les 4.163 i 13.450 fitxers (o documents).

Fernando Lázaro Ochoa

Director Arxiu Comarcal del Pallars Jussà

Carrer del Mercadal, s/n

25620 Tremp

Telèfon: 973-651337

Fax: 973-654929

acpallarsjussa.cultura@gencat.cat