La declaració universal sobre els arxius a Catalunya


La més coneguda com a DUA (que no pas DUI, no ens espantem) és una declaració d’abast internacional aprovada per la UNESCO l’any 2010. Podríem dir que és una derivada de la declaració universal dels drets humans atenent que manifesta el seu compromís per la preservació de la memòria i el foment de l’accés permanent a la informació que produïm i reutilitzem els ciutadans. Ambdós elements poden ser entesos com a drets que tenen les persones a que la seva identitat sigui protegida i el seu bagatge vital respectat.

Aquesta declaració va ser adoptada pel Parlament de Catalunya l’any 2013, que ha estat la primera cambra legislativa del món en fer-ho, i així s’ha reconegut al Consell Internacional dels Arxius el passat mes de setembre al seu congrés anual que ha tingut lloc a Reykjavík.

a100amblaDUA

Des del 2013 les adhesions a la DUA a Catalunya s’han anat incorporant en un registre oficial que porta l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya. A l’actualitat s’hi ha adherit el Parlament de Catalunya, l’Oficina Antifrau i l’Agència Catalana de Protecció de Dades, les diputacions de Barcelona i Girona, cinc universitats i escoles, tres associacions professionals, quatre consells comarcals, dues empreses privades i trenta-dos municipis d’arreu del país. En total 49 entitats entre públiques i privades que han incorporat en el seu ideari el compromís per disposar d’arxius en condicions i de sistemes de gestió documental com cal. La campanya segueix oberta, volem arribar d’entrada a 100, és un pas senzill adherir-se i implica, moralment, alguns compromisos fàcils d’assumir.

A nivell individual existeix també un registre internacional obert a qualsevol ciutadà del món. No cal ser professional del sector per adherir-s’hi. Qui més qui menys tots els ciutadans han tingut alguna vegada relació amb algun registre públic o arxiu. Catalunya també es troba en bona posició en relació a altres països. Així ocupa el cinquè lloc en el rànquing, essent el primer França amb 500 persones adherides a títol individual, 442 a Itàlia, 355 a Canadà, 324 a Brasil i 174 a Catalunya. El registre és actiu des del 2012, però ara se li vol donar un nou impuls. Catalunya té més adhesions individuals que altres països, com els mateixos Estats Units, amb 163, el Regne Unit, amb 143, Holanda, amb 127, Austràlia, amb 106, Mèxic, amb 104, Polònia, amb 95, Suïssa, amb 80 o España amb 64.

Però què diu aquesta declaració? Us la poso a continuació perquè la llegiu detingudament. És breu, clara, concisa i fàcil de comprendre.

Declaració Universal sobre els Arxius
Els arxius custodien decisions, actuacions i memòria. Els Arxius conserven un patrimoni únic i irreemplaçable que es transmet generació rere generació. Els documents són gestionats en els arxius des del seu origen per preservar el seu valor i el seu significat. Els documents són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i transparència de les actuacions administratives. Juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. El lliure accés als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets dels ciutadans i millora la qualitat de vida.

Per això nosaltres reconeixem

1. El caràcter únic dels arxius com fidels testimonis de els activitats administratives, culturals, intel·lectuals i com a reflex de l’evolució de les societats;
2. El caràcter essencial dels arxius per garantir una gestió eficaç, responsable i transparent, per protegir els drets dels ciutadans, assegurar la memòria individual i col·lectiva per comprendre el passat, documentar el present per preparar el futur;
3. La diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat;
4. La multiplicitat de suports en què els documents són creats i conservats: paper, audiovisual, digital i altres de qualsevol natura;
5. El paper dels arxivers, professionals qualificats, amb formació inicial i continuada, serveixen a la societat garantint el procés de producció dels documents, la seva selecció i la seva conservació per facilitar-ne l’ús;
6. La responsabilitat de tots – ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i/o custodis dels arxius públics i privats, arxivers i altres professionals del camp de la informació;

Per tant ens comprometem a treballar conjuntament perquè:

1. S’adoptin i s’apliquin polítiques i normes legals en matèria d’arxius;
2. Tots els organismes públics o privats que produeixen i utilitzen documents en l’exercici de les seves activitats valorin i exerceixin eficaçment la gestió dels seus arxius;
3. Es dediquin els recursos necessaris per assegurar la correcta gestió dels arxius, incloent professionals degudament qualificats;
4. Els arxius siguin gestionats i conservats en condicions que assegurin la seva autenticitat, fiabilitat, integritat i ús;
5. Els arxius siguin accessibles a tothom, respectant les lleis sobre aquesta matèria i les relatives als drets de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;
6. Els arxius siguin utilitzats per contribuir al desenvolupament de la responsabilitat dels ciutadans.

Us animo a adherir-vos en aquesta declaració. Defensar els arxius i la gestió documental per garantir els drets ciutadans és una missió que no es pot encomanar només als seus professionals, sinó que necessita d’un impuls constant a nivell ciutadà. Els arxius i la gestió documental han abandonat ja els seus llocs comuns de secretisme i opacitat, i han de ser espais d’apoderament ciutadà de la informació que administren. Us podeu adherir a títol individual o encoratjar les vostres organitzacions a fer-ho. Públiques o privades, tant se val, tothom és ben rebut en aquesta campanya i tothom és necessari. Si voleu incorporar-hi la vostra institució i no sabeu com fer-ho, no dubteu en posar-vos en contacte amb els arxivers.

Joan Soler Jiménez
President de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya

Article publicat en El Núvol, El digital de cultura, el 3 de desembre de 2015.

 

L’Ajuntament de Girona organitzarà la conferència anual del Consell Internacional d’Arxius l’octubre del 2014


El congrés es convocarà sota el tema “Arxius i indústries culturals i creatives”

L’Ajuntament de Girona, a través del seu Arxiu Municipal, acollirà i organitzarà la propera conferència anual del Consell Internacional d’Arxius (ICA-Annual Conference), que tindrà lloc l’octubre del 2014, tal com va aprovar l’Assemblea General del Consell Internacional d’Arxius, reunida el passat divendres 24 d’agost a la ciutat australiana de Brisbane. D’aquesta manera, la Conferència Europea d’Arxius (ECA), la celebració de la qual ja estava prevista per part de l’Ajuntament, es veu ampliada amb aquest congrés d’abast mundial. L’octubre del 2014, doncs, Girona acollirà la unió dels dos congressos d’arxius més rellevants a nivell internacional.

El congrés proposarà els millors especialistes mundials per debatre entorn del tema “Arxius i indústries culturals i creatives”, amb el necessari objectiu de repensar, de manera innovadora, el paper dels arxius en el context de la societat de la informació i el coneixement.

És conegut que els arxius són centres de preservació i recerca. Avui, però, cal incorporar-hi nous conceptes vinculats a l’experimentació tecnològica, la innovació i les noves pràctiques. Això, sens dubte, contribuirà a donar nous valors a la diversitat de documents (textuals, gràfics, cartogràfics, fotogràfics i audiovisuals) custodiats en els arxius públics i privats i a evidenciar-ne la transcendència en els àmbits organitzatius, culturals i de construcció de la memòria col·lectiva.

La conferència proposarà tres mirades que permetran conèixer i avançar en l’àmbit de la proposta que en aquests moments s’està desenvolupant: 1. Una mirada sobre els continguts, és a dir, sobre els mateixos arxius com a grans dipòsits de la memòria col·lectiva; 2. Una mirada sobre les indústries culturals i creatives (que incorpora també els transportadors digitals dels continguts), i 3. Una mirada sobre les necessitats de la ciutadania com a receptora final dels continguts.

Coincidint amb el Congrés, estan previstes també nombroses reunions dels òrgans de govern, branques i seccions del Consell Internacional d’Arxius (ICA). L’ICA és un organisme internacional, vinculat a la UNESCO, creat el 1968, i que agrupa més de 1.500 membres procedents de 195 països diferents.

Declaració Universal sobre els Arxius – ICA


Els delegats del Consell Internacional d’Arxius han decidit per unanimitat, a l’Assemblea General celebrada a Oslo el passat 17 de setembre, aprovar el text de la Declaració Universal sobre els Arxius. Aquesta declaració exposa les característiques úniques dels arxius i el seu caràcter essencial per garantir uns gestió eficaç, responsable i transparent, per protegir els drets dels ciutadans, assegurar la memòria individual i col•lectiva i per comprendre el passat, documentar el present per preparar el futur.

DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS

Els arxius custodien decisions, actuacions i memòria. Els Arxius Conserven un patrimoni únic i irreemplaçable que es transmet generació rera generació. Els documents són gestionats en els arxis des del seu orígen per preservar el seu valor i el seu significat. Els documents són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i transparència de les actuacions administratives. Juguen un paper esencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col•lectiva. El lliure accès als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets dels ciutadans i millora la qualitat de vida.

Per això nosaltres reconeixem

• El caràcter únic dels arxius com fidels testimonis de els activitats administratives, culturals, intel•lectuals icoma reflex de l’evolució de les societats;
• El caràcter essencial dels arxius per garantir una gestió eficaç, responsable i transparent, perprotegir els drets dels ciutadans, assegurar la memòria individual i col•lectiva per comprendre el passat, documentar el present per preparar el futur;
• La diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat;
• La multiplicitat de suports en què els documents són creats i conservats: paper, audiovisual, digital i altres de qualsevol natura;
• El paper dels arxivers, professionals qualificats, amb formació inicial i continuada, serveixen a la societat garantint el procés de producció dels documents, la seva selecció i la seva conservació per facilitar-ne lús;
• La responsabilitat de tots – ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i/o custòdis dels arxius públics i privats, arxivers i altres professionals del camp de la informació; 

Per tant ens comprometem a treballar conjuntament per què

• S’adoptin i s’apliquin polítiques i normes legals en matèria d’arxius; 
• Tots els organismes públics o privats que produeixen i utilitzen documents en l’exercici de les seves activitats valorin i exerceixin eficaçment la gestió dels seus arxius;
• Es dediquin els recursos necessàris per assegurar la correcta gestió dels arxius, incloent professionals degudament qualificats;
• Els arxius siguin gestionats i conservats en condicions que assegurin la seva autenticitat, fiabilitat, integritat i ús;
• Els arxius siguin accessibles a tothom, respectant les lleis sobre aquesta matèria i les relatives als drets de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;
• Els arxius siguin utilitzats per contribuir al desenvolupament de la responsabilitat dels ciutadans;

ICA – International Council on Archives Oslo, 17 de setembre de 2010