Innova.doc 2010


El 13 i 14 d’aquest octubre s’han celebrat, les jornades d’Innova.doc, organitzades un any més per la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental, des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicacions, amb la col·laboració de l’Escola d’Administració Pública i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat, i aquest any també ha contat amb el patrocini de les empreses IBM i Everis.

Han estat unes jornades basades en les experiències, unes encara en la seva fase planificació com la de l’Ajuntament de Saragossa. Altres en la seva primera fase d’implementació com la que ens va presentar l’Eva Roca de la Universitat Pompeu Fabra o l’experiència del DOGC digital; també es van presentar experiències que o estan ja implementats o bé estan en la última fase, en la d’unificar programes i repositoris, com ens van explicar la Montserrat Muñoz de Laboratoris Almirall i la Maria Sánchez de l’Empresa Nacional de Residuos Radioactivos ENRESA.

La Gemma Bayó i la Rosa Capella ens van explicar el camí i les dificultats que se’ls hi ha presentat en l’Ajuntament de Barcelona en l’adaptació del seu sistema d’arxius al nou entorn d’Administració electrònica i quins han estat els passos que han fet fins ara i els que queden per fer per la implementació dels requeriments per a la gestió documental en el sistema que s’està desenvolupant.

Esment a part cal fer del projecte  SIGEDA que amb la recent aprovació de l’acord marc per a la contractació de l’empresa adjudicatària per a crear la plataforma tecnològica. passa a ser una realitat que es posarà en marxa en breu.

Cal dir que totes les experiències han apostat per l’arquitectura tecnològica en tres nivells: nivell de dades, nivell lògic, nivell de polítiques o normativa. Tots han optat per la fragmentació del projecte en diferents programes sectorials que han permès una implementació més controlada emprant la tècnica d’assaig-error-millora i que tots consideren que el canvi no ha de ser només tecnològic, sinó que requereix també un canvi en la cultura treball i un canvi organitzatiu, sense els quals és impossible el pas definitiu a l’entorn d’una Administració electrònica.

Una altra cosa que van plantejar els ponents van ser les dificultats paregudes com pot ser l’alineació dels diferents programes que ja s’havien implementat de forma que es converteix en un únic projecte. Tots tenien clar que calia, en cada cas, la unificació de repositoris, però la majoria presentaven incògnites de com es plantejaria aquesta unificació i el resultat que es pot obtenir.

Tots van expressar, també, la seva preocupació per la gran varietat de formats i per establir criteris per la seva unificació i per establir les garanties necessàries d’autenticitat, integritat i el no rebuig i una vegada més van sorgir els dubtes sobre la conservació i permanència de les signatures o certificats que els donen validesa.

En resum, després de set anys vam poder veure que allò que en les primeres jornades sonava a ciència ficció i que quedava a anys llum de les nostres administracions, avui en dia, és molt més concret i que poc a poc es converteix en realitat.