Concert de piano a càrrec d’Eduard Espinet i Caselles


Dia 30 de gener de 2013
Música de concert i música de saló
Eduard Espinet i Caselles (piano)
Aula Magna IEI, 19.30h.
 

Eduard Espinet i Caselles neix a Lleida on inicia els estudis musicals amb les professores Pepita Cervera i Teresina Jordà. És amb la professora Margarida Serrat que finalitza els estudis de grau professional i grau superior de piano. Interessat amb la teoria musical, cursa, al Conservatori Municipal de Lleida i al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, els estudis superiors en “Llenguatge Musical”, “Pedagogia Musical” i el grau professional de “Composició i Orquestació”. Rep Màster Classes de piano i música deEduard Espinet cambra amb reconeguts concertistes com: I. Potchekin, Josep M. Colom, Antoni Besses, M. Farré, G. Voronkov, Margarida Serrat, Catherine Ordronneau i Emmanuel Ferrer-Lalöe, amb qui continuarà perfeccionant a nivell pianístic realitzant cursos de Postgrau. L’any 2004 finalitza els estudis en grau superior en “Música de Cambra”, essent “Premi d’Honor” al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona.

Dins l’àmbit professinal acompanya regularment diferents corals, grups de cambra, cantants d’òpera i ha participat en algunes agrupacions com l’OCN, OJCTL i BML. En l’actualitat és professor de piano i pianista repertorista al Conservatori Municipal de Lleida.

Programa

  • Concert: Primera Part
Los fanalets de Sant Jaume (sardana), Salvador Revés
Saltimbanquis (polca), Salvador Revés
La festa dels Erals (sardana), Salvador Revés
La montanyesa (polca), Salvador Revés
Polonesa de concert (polonesa), Ramon Roig
  • Concert: Segona Part
Senzilleza (valsos), Salvador Revés
Candorosa (masurca de saló), Ramon Roig
En Verlaine mineur, Ricard Viñes
Valsos poètics, Enric Granados
 
 
Altres entrades sobre l’exposició Música en Silenci:
Inauguració
Concert inaugural
Nadala
Presentació del Diccionari Biogràfic de Músics Lleidatans 
Concert d’homenatge als guitarristes Pujol i Revés
Passejada per la música en silenci